Ulga na złe długi - wątpliwości podatników

Od początku tego roku obowiązują zmienione zasady dokonywania korekty podatku należnego oraz naliczonego z tytułu nieuregulowanych należności, tzw. ulga na złe długi. Przyjrzyjmy się zatem stanowisku organów podatkowych oraz głównym wątpliwościom, które rodzą się u podatników w związku ze stosowaniem tych przepisów.

Ulga na złe długi pozwala na korektę podatku należnego w przypadku nieuregulowania przez dłużnika należności. Oczywiście skorzystanie z ulgi jest obwarowane warunkami, a brak zapłaty przez dłużnika należności w określonym terminie oznacza dla niego obowiązek korekty podatku naliczonego.

Przypomnijmy, że podatnik, który chce skorzystać z ulgi na złe długi musi pamiętać o tym, że:

 • wierzytelność nie może zostać uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze,
 • wierzytelność nie może zostać uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie do dnia skorzystania z ulgi na złe długi (tj. do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej z rozliczoną korektą),
 • sprzedaż musi być dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
 • sprzedaż musi być dokonana na rzecz nabywcy, który nie znajdował się w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • na dzień poprzedzający dzień skorzystania z ulgi na złe długi (tj. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik w ramach tej ulgi dokonuje zmniejszenia podatku należnego) wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
 • na dzień poprzedzający dzień skorzystania z ulgi na złe długi dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,
 • między wierzycielem a dłużnikiem nie mogą istnieć powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT.

Jeśli chodzi o dłużników to są oni zobowiązani do korekty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Oczywiście w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do uregulowanej części należności.

Znając podstawowe zasady dokonania korekty podatku w ramach ulgi na złe długi przyjrzyjmy się przypadkom, które budziły u podatników wątpliwości w zakresie stosowania przepisów dotyczących omawianej ulgi.

Przedłużenie terminu płatności a korekta podatku naliczonego

Przyjmijmy zatem, że przed upływem terminu płatności zobowiązania podatnicy (dłużnik i wierzyciel) zawrą pisemne porozumienie o przedłużeniu terminu ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »