Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.09.2015

Ulga na złe długi. Uregulowanie zobowiązań po dniu likwidacji spółki cywilnej

Pytanie podatnika: Do dnia 31 stycznia 2015 r. Wnioskodawca był wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka jako dłużnik w okresie swojej działalności dokonywała zmniejszeń podatku naliczonego VAT w oparciu o art. 89b ust. 1 ustawy VAT. Jednak po likwidacji spółki należności wynikające z faktur objętych wcześniej korektą zostały uregulowane. Czy w przypadku uregulowania po dniu likwidacji działalności gospodarczej, tj. po 31 stycznia 2015 r. zobowiązań wynikających z faktur, z których skorygowano VAT naliczony można zwiększyć podatek naliczony na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 22 maja 2015 r., data wpływu do BKIP w Piotrkowie Tryb. 25 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 06 lipca 2015 r. (data wpływu 08 lipca 015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy, w przypadku uregulowania zobowiązań po dniu likwidacji działalności gospodarczej spółki cywilnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy, w przypadku uregulowania zobowiązań po dniu likwidacji działalności gospodarczej spółki cywilnej.

Wniosek przekazano do BKIP w Piotrkowie Tryb. celem załatwienia zgodnie z właściwością (data wpływu 25 maja 2015 r.).

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 06 lipca 2015 r. (data wpływu 08 lipca 2015 r.) o pytanie, w zakresie którego Wnioskodawca oczekuje udzielenia interpretacji oraz o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Do dnia 31 stycznia 2015 roku Wnioskodawca był wspólnikiem Spółki cywilnej ….. Spółka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego obuwiem i odzieżą w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2015 r. W tym samym okresie Spółka była zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W zakresie podatku VAT Spółka rozliczała się za okresy kwartalne. Ostatnim kwartałem, za który spółka złożyła deklarację VAT-7K był I kwartał 2015 roku. Deklaracja ta została złożona w dniu 27 kwietnia 2015 roku w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w …., tj. właściwym dla Spółki w zakresie podatku od towarów i usług.

Spółka jako dłużnik w okresie swojej działalności dokonywała zmniejszeń podatku naliczonego VAT w oparciu o art. 89b ust. 1 ustawy VAT.

Jednakże po likwidacji Spółki należności wynikające z faktur objętych wcześniej korektą z art. 89b ust.1 ustawy zostały uregulowane. Faktury te zostały zapłacone w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku, a więc do końca okresu rozliczeniowego, za który Spółka złożyła ostatnią deklarację VAT-7K.

Zapłaty należności wynikających z faktur co do których dokonano zmniejszenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 1, dokonali solidarnie byli wspólnicy Spółki zgodnie z art. 366 Kodeksu cywilnego. Wspólnicy dokonali zapłaty stosownie do swego udziału, tj. po 50 % każdy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy w przypadku uregulowania po dniu likwidacji działalności gospodarczej, tj. po 31 stycznia 2015 roku zobowiązań wynikających z faktur, z których skorygowano VAT naliczony na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy, można zwiększyć podatek naliczony na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uregulowania po dniu 31 stycznia 2015 roku zobowiązań wynikających z faktur, z których skorygowano VAT naliczony na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy, można dokonać zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b, ust. 4 ustawy. Ostatnim okresem rozliczeniowym w podatku VAT dla Spółki był I kwartał 2015 roku, za który to Spółka złożyła w dniu 27 kwietnia 2015 roku deklarację VAT-7K.

W okresie od 1 lutego 2015 do 31 marca 2015 Spółka uregulowała zobowiązania z faktur, z których w poprzednich okresach rozliczeniowych skorygowano VAT na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy.

Wiadomo Wnioskodawcy, że stosowanie przez organy podatkowe w praktyce przepisów art. 89b ust. 1 oraz art. 89b ust. 4 ustawy w odniesieniu do okresów po likwidacji działalności gospodarczej jest niespójne i odbywa się zawsze z niekorzyścią dla podatników.

To znaczy, w przypadkach, kiedy po likwidacji działalności gospodarczej mija 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze, przedsiębiorcy muszą wpłacać na rzecz budżetu kwoty VAT wynikające z niezapłaconych faktur.

Natomiast w przypadkach, kiedy po likwidacji działalności gospodarczej następuje zapłata zobowiązań wynikających z faktur, z których VAT skorygowano wcześniej na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy, przedsiębiorcom odmawia się prawa do zastosowania art. 89b ust. 4 ustawy. Taka wykładnia i praktyka jest niezgodna z zasadą równego traktowania wynikającą z art. 32 Konstytucji RP, jak również z zasadą neutralności w podatku VAT.

Z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku wynika fundamentalne prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i ile podatek naliczony dotyczy zakupów związanych z działalnością opodatkowaną. Przepis art. 86 ust. 1 ustawy VAT jest odpowiednikiem przepisów art. 1 art. 167, art. 168, art. 169 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Ponadto cyt. „Neutralność podatku od wartości dodanej dla podatnika wyraża się m. in. dążeniem do poszukiwania, wdrażania i ochrony rozwiązań legislacyjnych zapewniających taki stan prawny, w którym wartość podatku zapłaconego przez podatnika nie będzie stanowić dla podatnika ostatecznego kosztu. Podatnik musi mieć zapewnioną możliwość odzyskania podatku naliczonego związanego ze swoją działalnością opodatkowaną. Wszelkie korzystne dla podatnika konsekwencje wynikające z koncepcji neutralności podatku są traktowane w doktrynie prawa wspólnotowego VAT jako fundamentalne prawo podatnika, nie zaś jako przywilej”. /VI Dyre...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »