Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

17.09.2020

Ulga na złe długi gdy nie ma dochodu

Jeżeli podatnik zdecyduje o zmniejszeniu dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki miesięcznej, lecz nie osiągnie dochodu w miesiącu, w którym upłynął 90-dniowy termin, to nie dokonuje tego za ten miesiąc (gdyż nie osiągnął dochodu). Natomiast podatnik ma prawo pomniejszyć dochód w kolejnych miesiącach danego roku podatkowego do czasu, aż otrzyma zapłatę od dłużnika (wierzytelność podatnika zostanie uregulowana) albo zbędzie tę wierzytelność - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

Zapytanie nr 1255 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych opóźnionych płatności

Szanowny Panie Ministrze!

Dodany niedawną nowelizacją art. 18f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w praktyce stosowania prawa rodzi szereg wątpliwości interpretacyjnych. Podatnicy podnoszą, że częstokroć nie mają pewności czy podejmowane przez nich działania są prawidłowe. Mając na względzie powyższe pragnę skierować do Pana Ministra następujące pytania:

  1. Czy zgodnie z art. 25 ust. 19 wspomnianej ustawy obniżenie podstawy opodatkowania na poziomie zaliczek może nastąpić jedynie w miesiącu upływu 90 dni od terminu płatności czy też modyfikacja podstawy opodatkowania może nastąpić także w dowolnym kolejnym miesiącu?
  2. Czy podatnik dokonuje modyfikacji podstawy opodatkowania stosownie do art. 25 ust. 19-25 w przypadku, gdy upływ wyżej wspomnianego 90 dniowego terminu przypada na miesiąc, w którym występuje nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad przychodami podatkowymi?
  3. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, w jaki sposób podatnik winien uwzględniać w opisanych we wspomnianym pytaniu okolicznościach modyfikację podstawy opodatkowania w zaliczkach za kolejne miesiące?
  4. Czy dla stosowania art. 18f ust. 1 i ust. 2 stosownie do brzmienia art. 18f ust. 10 pkt 3 wystarczające jest by tylko jedna strona transakcji dokonywała jej w ramach działalności opodatkowanej na terytorium RP?

Poseł Grzegorz Gaża

Pszczyna, 10 sierpnia 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 1255 w sprawie skutków podatkowych opóźnionych płatności

W związku z zapytaniem poselskim nr 1255 z 23 sierpnia 2020 r. Pana Posła Grzegorza Gaży dotyczącym skutków podatkowych opóźnionych płatności przedstawiam poniższe wyjaśnienia:

Zgodnie z art. art. 25 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406) - zwanej dalej „ustawą o CIT”, dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki miesięcznej albo kwartalnej (w zależności od wyboru formy zaliczek stosowanej przez podatnika) może być przez podatnika zmniejszony o zaliczaną do jego przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Wskazać należy, iż świadczenie pieniężne to pojęcie normatywne, które oznacza, na podstawie art. 4 pkt 1a w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118, ze zm.), wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej rozumianej jako umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Odpowiadając zatem na pytanie nr 1 w zakresie czy zgodnie z art. 25 ust. 19 ustawy o CIT obniżenie podstawy opodatkowania na poziomie zaliczek może nastąpić jedynie w miesiącu upływu 90 dni od terminu płatności czy też modyfikacja podstawy opodatkowania może nastąpić także w dowolnym kolejnym miesiącu wskazać należy, iż zmniejszenie dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki o nieuregulowaną wierzytelność jest prawem podatnika, a nie obowiązkiem. Jeżeli podatnik chce z tego prawa skorzystać, może to zrobić najwcześniej obliczając zaliczkę za okres rozliczeniowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty należności. Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki jest wyższa od tego dochodu, zmniejszenia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »