Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.07.2015

Ulga na zakup rezerwowej kasy rejestrującej

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupił dwie kasy fiskalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawca otrzymał ulgę w wysokości 1400 zł (2 x 700 zł). Począwszy do maja 2011 r. Wnioskodawca rozpoczął ewidencję sprzedaży na obu kasach fiskalnych. Od maja 2012 r. w związku z likwidacją jednego z gabinetów ewidencja sprzedaży była prowadzona na jednej kasie. Druga została zgłoszona do urzędu skarbowego jako kasa rezerwowa. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu ulgi za kasę rejestrującą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu otrzymanej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu otrzymanej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy i przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

W okresie 3.05.1997 do 28.02.2015 Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Opieki Zdrowia „…” (dwa gabinety stomatologiczne). W roku 2011 wraz z wejściem obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Wnioskodawca zakupił dwie kasy fiskalne i dopełnił wszelkich obowiązków związanych ze zgłoszeniem ilości i miejsca użytkowania, fiskalizacji oraz zgłoszenia do właściwego urzędu skarbowego (… - Wnioskodawca otrzymał dla kas numery ewidencyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawca otrzymał ulgę w wysokości 1400 zł (2 x 700 zł). Począwszy do maja 2011 Wnioskodawca rozpoczął ewidencję sprzedaży na obu kasach fiskalnych. Od maja 2012 w związku z likwidacją jednego z gabinetów ewidencja sprzedaży była prowadzona na jednej kasie. Druga została zgłoszona do Urzędu Skarbowego …. jako kasa rezerwowa. Przez cały okres użytkowania obie kasy fiskalne miały dokonywane obowiązkowo przeglądy techniczne przez właściwy serwis. W związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej z dniem 28.02.2015 Wnioskodawca zgłosił ten fakt do Urzędu Skarbowego ... celem likwidacji kas. W dniu 19.03.2015 dokonano odczytu obu kas i spisano protokół. Wnioskodawca podał, że nie stwierdzono, żadnych nieprawidłowości w użytkowaniu i ewidencji sprzedaży. Wnioskodawca wskazał, że stwierdzono jednak konieczność zwrotu ulgi w wysokości 700 zł za kasę rezerwową ponieważ od maja 2012 do 28.02.2015 nie dokonywano na niej ewidencji sprzedaży i jej okres użytkowania jest w związku z tym krótszy niż 3 lata od daty rozpoczęcia ewidencjonowania.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że: W zakresie postawionego pytania nie prowadzono kontroli podatkowej ani postępowania kontrolnego. W sprawie objętej zapytaniem czynności miały miejsce podczas odczytu pamięci kasy fiskalnej i spisania protokołu.

Na pytanie, czy było prowadzone postępowanie podatkowe w sprawie objętej zakresem pytania; jeśli tak, to należało wskazać:

 1. organ, który prowadził to postępowanie,
 2. czas trwania tego postępowania,
 3. czy została wydana decyzja lub postanowienie, czy też zakończono postępowanie w inny sposób... Jeżeli została wydana decyzja lub postanowienie to należało wskazać datę wydania decyzji lub postanowienia, Wnioskodawca odpowiedział:
 4. Urząd Skarbowy ...
 5. 19.03.2015
 6. spisano protokół z odczytu kas i stwierdzono konieczność zwrotu ulgi w wysokości 700 zł za jedną z dwóch kas objętych odczytem.

W okresie prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT). Działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadził w okresie 05.05.1997- 28.02.2015. W dniu 19.04.2011 do Naczelnika Urzędu Skarbowego ... zostało złożone pisemne zgłoszenie o rozpoczęciu ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu 2 kas rejestrujących od dnia 21.04.2011 wraz z podaniem miejsca instalacji tj. (…). W zgłoszeniu z dnia 19.04.2011 nie zgłaszano że jedna z kas będzie kasą rezerwową. Pismo w sprawie zmiany miejsca instalacji kasy oraz informację o tym że kasa będzie rezerwową złożono w dniu 02.05.2012. Rozpoczęcie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących rozpoczęto w dniu 21.04.2011. Kasy fiskalne zostały zakupione w dniu 18.04.2011 w firmie x Faktura nr 1212/2011 na kwotę 2927,40 zł została opłacona w całości - kserokopia faktury załączona do wniosku o zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej złożonego do Urzędu Skarbowego ... w dniu 22.04.2011. (Oryginał faktury wraz z dowodem zapłaty w dokumentacji Wnioskodawcy). Kasa będąca przedmiotem zapytania to kasa …. spełniająca funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz wymagane warunki i kryteria. Fiskalizacji dokonano w dniu 21.04.2011 o czym powiadomiono Urząd Skarbowy ... w dniu 22.04.2011. Urząd Skarbowy ... dokonał zwrot ulgi na rachunek bankowy zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie złożonego wniosku z dnia 22.04.2011 i po stwierdzeniu spełnienia warunków § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r.

Wnioskodawca na pytanie „Czy Wnioskodawca zaprzestał użytkowania kasy rejestrującej będącej przedmiotem zapytania w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania na ww. kasie” Wnioskodawca wskazał, że „Kasa będąca przedmiotem zapytania była użytkowana w okresie od 21.04.2011 do 28.02.2015.” Jednocześnie na pytanie „Czy Wnioskodawca rejestrował sprzedaż na przedmiotowej kasie rejestrującej przez okres 3 lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej” Wnioskodawca podał, że „Sprzedaż na ww. kasie była rejestrowana od 21.04.2011 do 30.04.2012 z dniem 1.05.2012 zmieniono miejsce instalacji i zaczęto jej używać jako kasy rezerwowej. (Zgodnie z art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (pkt 1-1) w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika (np. na skutek uszkodzenia kasy) nie może być na kasie prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy rezerwowej.) Informację o tym przekazano do Urzędu Skarbowego ... w dniu 2 maja 2012.”

W okresie użytkowania kasy tj. 21.04.2011 do 28.02.2015 była ona zgłaszana do obowiązkowych przeglądów technicznych, które dokonywane przez właściwy serwis tj. firmę x sprzedawcę i jednocześnie autoryzowanego serwisanta kas ….. W okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania na ww. kasie tj. 21.04.2011 do 22.04.2014 Wnioskodawca prowadził cały czas nieprzerwanie działalność gospodarczą prowadząc ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Działalność gospodarczą Wnioskodawca zakończył w dniu 28.02.2015, a wniosek o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej Wnioskodawca złożył do Naczelnika Urzędu Skarbowego …w dniu 3.03.2015.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku)

Czy w świetle przedstawionego w poz. 68 stanu faktycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. § 6 ust. 1 pkt 1-5 ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »