Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.06.2012

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga na zakup nowych kas fiskalnych w ilości 8 sztuk w brzmieniu art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parku, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2012 r. (data wpływu 7 marca 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2012 r. (data wpływu 31 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do ulgi na zakup 8 kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do ulgi na zakup 8 kas rejestrujących.
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 maja 2012 r. (data wpływu 31 maja 2012 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spis oznaczeń:

  • uPTU - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zmianami);
  • uZOP - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.224.1337);
  • uOP - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2005.8.60 t.j. ze zmianami);
  • uNIP - Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.2004.269.2681 t.j. ze zmianami).

Począwszy od dnia 01 stycznia 2012 r. Park przestał być państwową jednostką budżetową i stał się państwową osobą prawną (vide art. 5 uZOP).
Począwszy od dnia 01 stycznia 2012 r. Park posiada nowy numer NIP.
W dniu 02 stycznia 2012 r. Parku wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego pismem oświadczeniem o zamiarze kupienia 8 kas fiskalnych - przed dniem obowiązku rejestrowania obrotu.
Pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania zostało złożone do Naczelnika Urzędu Skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.
Rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie kiedy kasy te zostały objęte potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych nastąpiło nie później niż w obowiązujących terminach.
Wnioskodawca posiada dowód zapłaty całej należności za 8 kas rejestrujących.
Pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dokonano 10.01.2012 roku.
Dokonano fiskalizacji kas rejestrujących i powiadomiono o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dniu od daty fiskalizacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga na zakup nowych kas fiskalnych w ilości 8 sztuk w brzmieniu art. 111 ust. 4 uPTU...
Zdaniem Wnioskodawcy, Parkowi przysługuje ulga na zakup nowych kas fiskalnych z tytułu nabycia 8 sztuk kas zgodnie z ilością wyspecyfikowaną w pisemnym oświadczeniu które zostało złożone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego przed dniem powstania obowiązku rejestracji obrotu.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 uZOP Park z dniem 01 stycznia 2012 r. przestał być państwową jednostką budżetową i stał się państwową osobą prawną.
Park działający jako państwowa osoba prawna począwszy od dnia 01 stycznia 2012 r nie jest następcą prawnym na gruncie przepisów prawa podatkowego Parku, który do dnia 31 grudnia 2011 r. działał jako państwowa jednostka budżetowa albowiem przepisy art. 93 i dalsze uOP nie przewidują sukcesji uniwersalnej na gruncie prawa podatkowego w przypadku przekształcenia państwowej jednostki budżetowej w państwową osobę prawną.
Przepisy art. 12 uNIP nie przewidują przejścia numeru NIP w przypadku przekształcenia państwowej jednostki budżetowej w państwową osobę prawną i w związku z powyższym Parkowi został nadany nowy numer identyfikacji podatkowej NIP.
Biorąc pod uwagę rozważania określone punktem II i III powyżej, Park działający jako państwowa osoba prawna począwszy od dnia 01 stycznia 2012 r. jest podmiotem nowym ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »