Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

21.11.2018

Ulga na zakup kas: Uwaga na terminy

Pytanie: 19 czerwca 2018 r. Wnioskodawca wysłał do US zawiadomienie o rozpoczęciu 21 czerwca br. ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych: 2 sztuki, w tym 1 sztuka jako kasa rezerwowa. Zakup pierwszej kasy nastąpił 21 czerwca i w tym dniu została dokonana fiskalizacja. Zakup kasy rezerwowej nastąpił w lipcu. Fiskalizacja tej kasy została dokonana 27 lipca, przy czym kasa ta jest nieużytkowana. Czy w stosunku do kasy rezerwowej, na której rozpoczęto ewidencję, będzie przysługiwało dofinansowanie do zakupu w wysokości 90% kwoty. lecz nie więcej niż 700 zł? 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2018 r. (data wpływu 6 września 2018 r.) uzupełnionym pismem z 3 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.) oraz pismem z 3 października 2018 r. (data wpływu 12 października 2018 r.) , o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Wniosek został uzupełniony pismem z 3 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.) oraz pismem z 3 października 2018 r. (data wpływu 12 października 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 24 września 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.588.2018.1.MGO.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 3 października 2018 r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 1 lutego 2018 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, pod nazwą S. s.c. Działalność prowadzona jest w punkcie handlowym mieszczącym się w R., ul. R. Jest to jedyne miejsce prowadzenia sprzedaży przez Wnioskodawcę.

W miesiącu czerwcu 2018 r. nastąpiło przekroczenie limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi Wnioskodawca zobowiązany był do zakupu kasy fiskalnej, nie później niż do dnia 1 września 2018 r.

W dniu 19 czerwca 2018 r. Wnioskodawca wysłał do Urzędu Skarbowego w J., zawiadomienie o rozpoczęciu w dniu 21 czerwca 2018 r. ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu następującej liczby kas fiskalnych: 2 sztuki, w tym 1 sztuka jako kasa rezerwowa.

Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem kasy zostały zainstalowane w punktach:

  • ul. R., R. liczba sztuk: 1
  • ul. Ś., J. liczba sztuk: 1 (rezerwa)

Zakup pierwszej kasy fiskalnej zainstalowanej w punkcie ul. R., R., nastąpił w dniu 21 czerwca 2018 r. na podstawie faktury VAT nr 1. W tym dniu została dokonana fiskalizacja, i od tego dnia prowadzona jest ewidencja sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Co potwierdzają raporty dobowe/miesięczne z kasy fiskalnej.

Zakup kasy rezerwowej nastąpił w kolejnym miesiącu, czyli w lipcu 2018 r. – faktura VAT nr 1. Fiskalizacja tej kasy została dokonana w dniu 27 lipca 2018 r. Kasa fiskalna jest nieużytkowana, Wnioskodawca nie prowadzi za jej pomocą ewidencji sprzedaży. Kasa została zakupiona w związku z możliwością ewentualnej awarii pierwszej kasy fiskalnej, a także w związku z planami dalszego rozwoju firmy.

Jako, że zakup kasy fiskalnej jest wysokim wydatkiem, Wnioskodawca rozdzielił zakup tych kas na dwa miesiące. Jednakże zostały one zakupione dobrowolnie w obowiązującym terminie, czyli przed 1 września 2018 r.

Wątpliwość budzi termin daty zakupu i fiskalizacji kasy rezerwowej, na której Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji sprzedaży. A także uzyskanie dofinansowania do zakupu tej kasy fiskalnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kolejnych kas fiskalnych od pierwszego każdego następnego miesiąca.

„ § 6. 1. Podatnicy są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania w terminach określonych w § 5 przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy.

Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca ze zgłoszenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy.”

Wg informacji uzyskanych w Urzędzie Skarbowym, zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej należy się, tylko do pierwszej kasy fiskalnej. Zwrot nie należy się do kasy rezerwowej w związku, z faktem, iż nie została ona wprowadzona z dniem 1 lipca 2018 r., a dopiero z dniem 27 lipca 2018 r.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Obowiązek zastosowania kas fiskalnych był od 1 września 2018 r. Pierwsza fiskalizacja miała miejsce 21 czerwca 2018 r., kolejna fiskalizacja kasy rezerwowej miała miejsce w dniu 27 lipca 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 3 października 2018 r.):

Czy w stosunku do kasy rezerwowej, na której rozpoczęto ewidencję, będzie przysługiwało dofinansowanie do zakupu w wysokości 90% kwoty lecz nie więcej niż 700 zł?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku kas rezerwowych ulga podatnikowi również przysługuje – ale realizacja jej jest odroczona w czasie, aż do momentu zaewidencjonowania za pomocą kasy rezerwowej sprzedaży. Natomiast nie ma znaczenia data wprowadzenia kasy, skoro zostało prawidłowo doręczone zawiadomienie o ilości kas i przeznaczeniu. Kasy zostały zakupione dobrowolnie, przed obowiązującym terminem. Jako, że kasa rezerwowa nie służy póki co do ewidencjonowania sprzedaży została zakupiona w następnym miesiącu, w związku z dużym wydatkiem na zakup tych kas.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »