Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.12.2014

Ulga na zakup kas przy przekształceniu działalności osoby fizycznej

Pytanie podatnika: Sp. z o.o. (Wnioskodawca) powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą we własnym imieniu. Wpis spółki przekształconej do KRS nastąpił 13 sierpnia zaś NIP został nadany spółce 21 sierpnia 2014 r. i wówczas też nastąpiła wymiana kas rejestrujących. Czy spółka przekształcona ma prawo do odliczenia od podatku należnego kwot wydatkowanych na zakup nowych kas fiskalnych, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia od podatku należnego kwot wydatkowanych na zakup nowych kas rejestrujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia od podatku należnego kwot wydatkowanych na zakup nowych kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (Wnioskodawca) powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą we własnym imieniu, zgodnie z art. 551 § 5 k.s.h. Zgodnie z art. 5842 § 1 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Stosownie do art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Wnioskodawca jako spółka przekształcona kontynuuje działalność gospodarczą przedsiębiorcy przekształcanego w zakresie przewozu osób i ewidencjonuje sprzedaż biletów za pomocą kas rejestrujących. W związku z brakiem sukcesji numeru identyfikacji podatkowej NIP powstała konieczność wymiany kas rejestrujących celem ewidencjonowania sprzedaży przy ich pomocy przez spółkę przekształconą.

Wpis spółki przekształconej do KRS nastąpił w dniu 13 sierpnia 2014 r. zaś numer NIP został nadany spółce w dniu 21 sierpnia 2014 r. i wówczas też nastąpiła wymiana kas rejestrujących i od tego dnia Wnioskodawca ewidencjonuje sprzedaż za pomocą tych kas. Nowe kasy rejestrujące zostały ufiskalnione z uwzględnieniem NIP-u spółki przekształconej i zostały zgłoszone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. Do dnia 21 sierpnia 2014 r. sprzedaż biletów ewidencjonowana była przy pomocy kas fiskalnych przedsiębiorcy przekształcanego co wiązało się z okresem oczekiwania na doręczenie przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie spółki przekształconej do KRS oraz oczekiwaniem na nadanie numeru NIP spółce przekształconej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym spółka przekształcona ma prawo do odliczenia od podatku należnego kwot wydatkowanych na zakup nowych kas fiskalnych, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5842 § 1 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Stosownie do art. 93a § 4 k.s.h. jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Przepis art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej wprowadził sukcesję generalną praw podatkowych w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę, tj. spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tejże osoby fizycznej. Przepis art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej wprowadza zasadę od której wyjątki może przewidywać jedynie ustawa. Zarówno Ordynacja podatkowa, jak inne ustawy zawierające przepisy prawa podatkowego nie przewidują żadnych wyjątków w zakresie sukcesji praw w przypadku przekształcenia. Dotyczy to zarówno przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), a w szczególności art. 111 tejże ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363). Przepisy wskazanych aktów prawnych nie zawierają przepisów wprowadzających wyjątki od zasady zawartej w art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej.

Skoro brak jest przepisów szczególnych w stosunku do regulacji art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej należy dokonywać takiej wykładni innych przepisów prawa podatkowego, aby zapewnić realizację zasady wyrażonej w tymże przepisie, tj. przyjąć, że w przypadku zakupu nowych kas rejestrujących, podatnik może odliczyć lub otrzymać zwrot kwot wydatkowanych na zakup nowych kas rejestrujących.

Zdaniem podatnika spełnia on warunki do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT, albowiem wymiana kas fiskalnych była konieczna ze względu na konieczność uzyskania nowego numeru NIP przez spółkę przekształconą. Gdyby nie zmiana numeru NIP wymiana kas rejestrujących nie byłaby potrzebna i podatnik nie byłby zmuszony do ponoszenia kosztów zakupu nowych kas rejestrujących. Zdaniem podatnika kasy rejestrujące zostały zgłoszone do naczelnika urzędu skarbowego w terminie, gdyż w dniu 21 sierpnia 2014 r. spółka rozpo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »