Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.07.2017

Ulga na dzieci: Sama władza rodzicielska nie wystarczy

Interpelacja nr 13581 do ministra finansów, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zasad rozliczania ulgi prorodzinnej

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!

Zasady korzystania z ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie ust. 1 tego artykułu od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenia zdrowotne, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi na dzieci obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

  1. wykonywał władzę rodzicielską,
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zgodnie z art. 27f ust. 2 pkt 2 ustawy PIT za każdy miesiąc kalendarzowego roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do małoletnich dzieci, odliczeniu podlega kwota ulgi w wysokości 92,67 zł (rocznie 112,04 zł) na każde dziecko.

Jednocześnie art. 27f ust. 4 ustawy PIT wskazuje, że odliczanie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów, rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w części równej lub w dowolnej proporcji przez nich ustanowioną.

Problem z rozliczeniem ulgi na dzieci pojawia się przede wszystkim u rodziców, których drogi życiowe rozeszły się np. w wyniku rozwodu.

Rozwód lub separacja nie wpływa na prawo do korzystania do ulgi, nawet jeśli dziecko faktycznie przebywa u jednego z rodziców, a drugie łoży na dziecko. Skoro podatnik jak również jego/jej była małżonka/małżonek wykonują władzę rodzicielską w stosunku do dziecka, to prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej przysługuje zarówno ojcu jak i matce dziecka, przy czym co do wysokości odliczenia konieczne jest w tym zakresie porozumienie ojca z matką dziecka

A zatem warunkiem niezbędnym do zastosowania ulgi na dzieci w stosunku do małoletniego dziecka jest wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Bardzo proszę o ustosunkowanie się do opinii wydanych przez organy: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 27 lipca 2016 r., sygn. akt. II FSK 2378/15, wskazał, że „ (…) dla nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej, konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, to jest posiadanie władzy rodzicielskiej (nawet ograniczonej na podstawie wyroku sądowego) i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Czym innym jest bowiem posiadanie władzy a czym innym jej wykonywanie, a to oznacza, że utożsamianie ich na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje uzasadnienia. W celu nabycia prawa do przedmiotowej ulgi podatnik powinien wykazać zatem, że w danym roku podatkowym wykonywał, a nie tylko posiadał władzę rodzicielską (…)”. Zatem o wykonywaniu władzy rodzicielskiej nie świadczy tylko sam fakt jej posiadania, czy spełniania obowiązku alimentacyjnego, ani sporadyczne kontakty z dzieckiem. Wykonywanie władzy rodzicielskiej polega na sprawowaniu faktycznej pieczy nad małoletnim dzieckiem w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, a w szczególności podejmowanie przez rodzica (rodziców) obowiązków w zakresie zaspokojenia potrzeb fizycznych, edukacyjnych i duchowych dziecka. Wykonywanie władzy rodzicielskiej należy zatem odnieść do konkretnych okoliczności faktycznych, w oparciu o zachowania i konkretną aktywność rodziców wobec dziecka (dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 21-02-2017, 2461-IBPB-2-2.4511.1117.2016.1.MZA ). Z kolei zgodnie z opinią dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, 01-06-2016 r., IPPB4/4511-426/16-4/JK2, 100% ulgi przysługuje rodzicowi, w przypadku gdy drugi rodzic skupia się wyłącznie na płaceniu alimentów, nie interesują go wydatki związane z edukacją, zdrowiem, nauką.

Bardzo proszę wskazać: Jak należy rozumieć faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej?

  • Czy regulowanie świadczeń alimentacyjnych, spotkania 1-2 razy w tygodniu i 3 dni wakacji w roku to faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej? Jaka powinna być częstotliwość zdarzeń mających na celu faktyczny udział rodzica w sprawowani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »