Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.11.2014

Ulga mieszkaniowa: Wydatki na wykup mieszkania spółdzielczego na własność

Z uzasadnienia: Kwota wpłacona na rzecz spółdzielni mieszkaniowej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest wydatkiem wprost przeznaczonym na nabycie własności odrębnej nieruchomości lokalowej o mieszkalnym przeznaczeniu, który zostanie poniesiony w warunkach przesłanki zwolnienia podatkowego, określonej w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o PIT.

SENTENCJA

Dnia 5 listopada 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Kowalski (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Bogusław Klimowicz Sędzia WSA Cezary Koziński Protokolant Sekretarz sądowy Przemysław Cieślarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2014 roku sprawy ze skargi S. P. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1. uchyla zaskarżoną interpretację;
2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 200,- (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2013 roku S. P. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Podatniczka przedstawiła zdarzenie przyszłe, z którego wynika, że wraz z mężem i córką zamieszkuje w mieszkaniu lokatorskim obciążonym kredytem na wkład budowlany. Prawo do lokalu wraz z obciążeniami kredytowymi zostało przekazane przez matkę mężowi podatniczki na podstawie umowy darowizny z dnia 5 lutego 2013 roku. Mąż podzielił się z podatniczką prawem do lokalu, istnieje pomiędzy nimi wspólnota majątkowa, oboje małżonkowie zostali członkami spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie zamierzają wykupić mieszkanie na własność, co wiąże się z koniecznością spłaty kredytu zaciągniętego na budowę lokalu przez spółdzielnię. Podatniczka wraz z mężem nie otrzymają kredytu hipotecznego na spłatę wkładu budowlanego, lecz zamierzają wykupić mieszkanie za pieniądze pochodzące ze sprzedaży ziemi otrzymanej od babki podatniczki na podstawie umowy darowizny z dnia 5 marca 2012 roku. Nieruchomość tę podatniczka sprzedała w dniu 4 stycznia 2013 roku, a więc przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Wskazała także, że zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości podatniczka zamierza w części przeznaczyć na przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe, w tym na spłatę kredytu na wkład budowlany zaciągnięty przez spółdzielnię. Nabycie prawa własności nastąpi przed upływem 2 lat od dnia zbycia nieruchomości.

Na skutek wezwania organu interpretującego podatniczka uzupełniła wniosek w ten sposób, że wskazała, iż organem właściwym dla niej w zakresie sprawy będącej przedmiotem interpretacji jest [...] Urząd Skarbowy Ł. - B., poprzez sformułowanie "przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe" rozumie lokal stanowiący odrębną własność, mąż otrzymał od matki, na podstawie umowy darowizny spółdzielcze prawo do lokalu. Swój tytuł prawny do lokalu podatniczka wywodzi z umowy zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie z dnia 3 czerwca 2013 roku.

W tych ramach zdarzenia przyszłego podatniczka zadała pytanie: czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny dokonanej przed upływem 5 lat od jej nabycia, wydatkowany następnie przez podatnika w ciągu 2 lat od dnia zbycia nieruchomości w części na przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe, w tym na spłatę zaciągniętego kredytu na wkład budowlany, będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. pytał czy zapłacona na rzecz spółdzielni mieszkaniowej kwota kredytu, który spółdzielnia zaciągnęła na budowę bloku wielorodzinnego, w części przypadającej na lokal mieszkalny, nabyty przez podatnika na własność jako odrębna nieruchomość lokalowa, stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe i korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem podatniczki na tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zgodnie z art.10 ust.1 pkt.8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie nieruchomości przez upływem 5 lat od jej nabycia jest źródłem opodatkowanego przychodu. Jednak zgodnie z art.21 ust.1 pkt.131 tej ustawy przychód ze zbycia nieruchomości nie podlega opodatkowaniu, jeśli w ciągu 2 lat od jej zbycia zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe. Przy czym zgodnie z art.21 ust.25 ustawy za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim prawie.

Organ w indywidualnej interpretacji z dnia [...] roku uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe w zakresie zwolnienia wydatków poniesionych na przekształcenie mieszkania lokatorskiego w lokal stanowiący odrębną własność, zakwestionował natomiast prawidłowość stanowiska podatniczki w zakresie zwolnienia wydatków poniesionych na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową na wkład budowlany.

W uzasadnieniu interpretacji organ zwrócił przede wszystkim zwrócił uwagę, że stosownie do art. 14 ustawy zmieniającej m.in. rozpatrywaną ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.08.209.1316 ze zm. - dalej jako ustawa nowelizująca u.p.d.o.f.) do przychodu podatnika, uzyskanego po dniu 1 stycznia 2009 r. mają zastosowanie nowe zasady opodatkowania, tj. obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r. W dalszej kolejności organ przytoczył treść art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), art. 21 ust.1 pkt 131, art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2, art. 30e ust. 1, 2 i 4 u.p.d.o.f. już w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. W tym stanie prawnym ocenił, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w marcu 2012 r., w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową na poczet budowy nabytego i obecnie zajmowanego przez podatniczkę mieszkania, nie może zostać objęty zwolnieniem podatkowym, o którym stanowi art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Nie sposób bowiem uznać, zdaniem organu, że spełnione zostały przesłanki określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) tej ustawy. Podatniczka nie dokonała spłaty kredytu zaciągniętego przez...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »