Ulga mieszkaniowa w PIT po zmianach

Jedną ze zmian wprowadzonych przez Nowy Ład jest dodanie przepisu art. 21 ust. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten potwierdza, że spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości może być traktowana jako poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe, a także potwierdza, że taka spłata kredytu dot. zbywanej nieruchomości może być traktowana jako wydatek na cele mieszkaniowe, nawet jeśli ta kwota (pokryta kredytem) została ujęta jako koszty zakupu nieruchomości. Czy nowy przepis należy traktować jako doprecyzowanie obowiązujących wcześniej przepisów, czy też należy traktować go jako zupełnie nową normę, obowiązującą od momentu wejścia w życie Nowego Ładu? - pyta posłanka Ministra Finansów.

Interpelacja nr 28692 do ministra finansów w sprawie sposobu interpretacji przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 29 października 2021 r. Sejm RP ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Nowy Ład), która to wprowadza zmiany do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.; dalej: „ustawa o PDOF”).

Jedną ze zmian wprowadzonych przez Nowy Ład (art. 1 pkt 17 lit. f Nowego Ładu) jest dodanie przepisu art. 21 ust. 30a ustawy o PDOP, zgodnie z którym:

„Wydatki, o których mowa w ust. 25 pkt 2, obejmują także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym na cele określone w ust. 25 pkt 1, w tym także gdy wydatki te odpowiadają równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, które sfinansowane zostały tym kredytem (pożyczką)”.

Powyższy przepis rozwiewa wątpliwości w dwóch aspektach:

1) potwierdza, że spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości może być traktowana jako poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe;

2) potwierdza, że taka spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości może być traktowana jako wydatek na cele mieszkaniowe (uprawniający do zwolnienia z podatku), nawet jeśli ta kwota (pokryta kredytem) została ujęta jako koszty zakupu nieruchomości.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla milionów obywateli realizujących swoje potrzeby mieszkaniowe.

W związku z tym, że dotychczasowe przepisy ustawy o PDOP nie były jednoznaczne (szczególnie w kontekście celu wprowadzenia ulgi mieszkaniowej, jaką jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Polaków i zachęcania ich do inwestycji we własne nieruchomości mieszkalne), pojawia się pytanie o charakter normy wprowadzonej przepisem art. 21 ust. 30a ustawy o PDOP - czy jest to nowa interpretacja regulacji w zakresie ulgi mieszkaniowej, czy też taka interpretacja zasad wydatkowania i rozliczania ulgi mieszkaniowej powinna być stosowana już wcześniej (wyrażała bowiem intencję projektodawcy i ustawodawcy).

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź istotną dla milionów Polaków realizujących swoje potrzeby mieszk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »