Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.11.2016

Ulga mieszkaniowa także na zakup nieruchomości za granicą

Pytanie podatnika: Czy przeznaczenie środków pieniężnych uzyskanych przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości w Polsce (w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) na zakup lokalu mieszkalnego w Wielkiej Brytanii, w którym Wnioskodawczyni będzie stale zamieszkiwać, zostanie potraktowane jako zużytkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, a w konsekwencji dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości będzie zwolniony od podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku, który otrzymano 25 sierpnia 2016 r., uzupełnionym 26 października 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego w Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2016. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego w Wielkiej Brytanii.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 14 października 2016 r. Znak: 2461-IBPB-2-2.4511.808.2016.1.MMA wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 26 października 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po dziadku (postanowieniem Sądu Rejonowego z 16 grudnia 2011 r.) stała się współwłaścicielem nieruchomości - działki nr 1528 o powierzchni 0,19 ha, objętej księga wieczystą nr X. Zarówno Wnioskodawczyni jak i inni współwłaściciele sprzedali swoje udziały we współwłasności. Nastąpiło to poprzez umowę sprzedaży z 29 października 2015 r. W celu rozliczenia podatku dochodowego od podanej transakcji Wnioskodawczyni złożyła we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2015 na druku PIT-39. W treści tego zeznania Wnioskodawczyni oświadczyła, że korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego, że Wnioskodawczyni obecnie na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii, to właśnie tam zamierza zakupić dla siebie lokal mieszkalny. Zakup ten częściowo sfinansowany będzie ze środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży ww. nieruchomości, przy czym do zakupu zostanie wykorzystana kwota 76.000 zł.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że dziadek Wnioskodawczyni zmarł 2 marca 2011 r.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy przeznaczenie środków pieniężnych uzyskanych przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości w Polsce (w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) na zakup lokalu mieszkalnego w Wielkiej Brytanii, w którym Wnioskodawczyni będzie stale zamieszkiwać, zostanie potraktowane jako zużytkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości będzie zwolniony od podatku dochodowego?

Zdaniem Wnioskodawczyni, literalna wykładnia przywołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozostawiając wątpliwości przemawia za przyjęciem, że w dotyczącym jej stanie faktycznym, kwota dochodu uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, a przeznaczona w odpowiednim terminie na zakup domu w Wielkiej Brytanii podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy - osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazać należy, że za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do art. 3 ust. 2b pkt 4 ww. ustawy, uważa się w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

W tym miejscu zauważyć należy, że Wnioskodawczyni w złożonym wniosku ORD-IN w poz. B.3 wskazała jako swoje miejsce zamieszkania miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z 16 grudnia 2011 r. Wnioskodawczyni nabyła w spadku po dziadku zmarłym 2 marca 2011 r. udział w działce o powierzchni 0,19 ha położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Udział ten Wnioskodawczyni sprzedała 29 października 2015 r.

W przypadku nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywiln...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »