Ulga dla młodych w PIT nie dla samozatrudnionych. Dlaczego?

Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie dotyczy zarówno przychodów z pracy, jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Ustawa pominęła jednak ogromną liczbę samozatrudnionych wykonujących jednoosobową działalność gospodarczą i zarejestrowanych z tego tytułu w CEIDG. Zgodnie z danymi GUS liczba takich osób na koniec 2018 r. wyniosła ok. 1,3 mln i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wzrosła o ok. 8,3 proc.

Interpelacja nr 4787 do ministra finansów w sprawie kwoty wolnej od podatku dla młodych

Szanowny Panie Ministrze!

Na gruncie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie dotyczy zarówno przychodów z pracy, jak i z umów zlecenia zawartych z firmą.

Ustawa pominęła jednak ogromną liczbę samozatrudnionych wykonujących jednoosobową działalność gospodarczą i zarejestrowanych z tego tytułu w CEIDG. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba takich osób na koniec 2018 r. wyniosła ok. 1,3 mln i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wzrosła o ok. 8,3 proc.

Jednocześnie podwyższana pensja minimalna powoduje coraz większe skoki składek ZUS, co po raz kolejny uderza w najmniejszych przedsiębiorców, powodując, że prowadzenie własnej działalności staje się w Polsce z roku na rok coraz mniej opłacalne.

Pominięcie we wskazanej ustawie osób młodych, decydujących się na prowadzenie jednoosobowej działalności, pozostaje nie tylko niezrozumiałe, ale też przede wszystkim jest niesprawiedliwe. Tylko na marginesie należy zaznaczyć, że w wielu przypadkach samozatrudnienie stanowi jedyną możliwość podjęcia zatrudnienia, bowiem pracodawcy niejednokrotnie traktują tę formę zatrudnienia jako bardziej atrakcyjną dla siebie formę współpracy z młodymi ludźmi.

W świetle powyższego pragnę zapytać:

  1. Jakie były motywy pominięcia we wskazanej ustawie osób samozatrudnionych?
  2. Czy ministerstwo rozważa zmiany w przepisach, które obejmą zwolnieniem z PIT osoby młode, do 26. roku życia, samozatrudnione?

Poseł Adam Szłapka

20 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 4787 w sprawie kwoty wolnej od podatku dla młodych

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 4787 Pana Posła Adama Szłapki w sprawie kwoty wolnej od podatku dla młodych, uprzejmie informuję.

W dniu 1 sierpnia 2019 r. wszedł w życie pkt 148 w art. 21 ust. 1 ustawy PIT, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na jego podstawie ze zwolnienia podatkowego korzystają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Tak ukształtowany zakres podmiotowy i przedmiotowy zwolnienia wynika z celu, który ma być zrealizowany. Celem tym jest aktywacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Stąd zwolnienie od podatku adresowane jest do podatników do 26. roku życia, czyli starszych o rok od osób, które co do zasady kończą naukę i podejmują stałą pracę.

Jednocześnie nie chodzi o każdy rodzaj pracy zarobkowej, a wyłącznie o pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę oraz umowy zlecenia zawartej z firmą, będących najpopularniejszymi formami zatrudnienia organizowanymi przez zatrudniającego.

Pragnę podkreślić, że kwestia objęcia omawianym zwolnieniem podatników prowadzących działalność gospodarczą była przedmiotem dyskusji podczas prac parlamentarnych. Nie zyskała ona jednak aprobaty, gdyż sytuacja osób osiągających przychody z działalności gospodarczej i osób osiągających przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia jest całkowicie inna. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w sposobie ich opodatkowania, jak również w odmiennych zasadach opłacania składek na ubezpiec...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »