Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

16.04.2019

Ulepszenie w księgach może być remontem w kosztach podatkowych

Pytanie: Czy wydatki nietraktowane jako ulepszenia dla celów podatkowych (Koszty Remontów) a stanowiące ulepszenia dla celów rachunkowych mogą być jako koszty uzyskania przychodów potrącane jednorazowo, czyli w momencie poniesienia, to jest zaksięgowania (ujęcia kosztu w księgach rachunkowych)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lutego 2019 r. (data wpływu 18 lutego 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wydatki nietraktowane jako ulepszenia dla celów podatkowych (Koszty Remontów) a stanowiące ulepszenia dla celów rachunkowych mogą być jako koszty uzyskania przychodów potrącane jednorazowo, czyli w momencie poniesienia, to jest zaksięgowania (ujęcia kosztu w księgach rachunkowych) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wydatki nietraktowane jako ulepszenia dla celów podatkowych (Koszty Remontów) a stanowiące ulepszenia dla celów rachunkowych mogą być jako koszty uzyskania przychodów potrącane jednorazowo, czyli w momencie poniesienia, to jest zaksięgowania (ujęcia kosztu w księgach rachunkowych).

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką dominującą w podatkowej grupie kapitałowej pod nazwą „PGK X”. Podatkowa grupa kapitałowa prowadzi rozliczenia podatku dochodowego od 1 maja 2014 r. Wnioskodawca reprezentuje Podatkową Grupę Kapitałową X.

Oprócz Wnioskodawcy, w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej X wchodzi Y S.A. (dalej: „Spółka Y”). Począwszy od 1 maja 2014 r., rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych Spółki Y są dokonywane w ramach wspomnianej wyżej podatkowej grupy kapitałowej. Rokiem podatkowym PGK X jest rok kalendarzowy.

Niniejszy wniosek dotyczy ustalenia prawidłowej wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku z wydatkami ponoszonymi przez Spółkę Y.

Wnioskodawca oraz Spółka Y są częścią międzynarodowej grupy Z, jednego z czołowych koncernów w przemyśle materiałów budowlanych.

Spółka Y prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Głównym przedmiotem działalności Spółki Y jest produkcja i sprzedaż cementu.

Infrastruktura Spółki Y wykorzystywana do produkcji cementu (w szczególności, maszyny i linie produkcyjne) jak również inne obiekty, których właścicielem jest Spółka Y, są przedmiotem ulepszeń oraz remontów. Każdorazowo, decyzja o zakwalifikowaniu danego działania jako ulepszenia albo remontu jest podejmowana przez osoby odpowiedzialne za to działanie (kierowników działów). Osoby te są dysponentami ustalanych budżetów inwestycyjnych i remontowych.

Podstawowym kryterium branym pod uwagę do kwalifikacji danego działania jako ulepszenia jest zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego poprzez jego modernizację, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub rekonstrukcję. Wydatki uznane za ulepszenia powiększają wartość początkową środków trwałych, o ile przekroczą w roku podatkowym kwotę 10.000 zł (bez podatku od towarów i usług). Są one rozliczane podatkowo w ramach odpisów amortyzacyjnych.

Efektem ulepszenia jest zwiększenie wartości użytkowej mierzone przez porównanie wartości użytkowej środka trwałego po inwestycji z wartością użytkową z dnia przyjęcia do użytkowania środka trwałego lub jego części.

Do zwiększenia wartości użytkowej środka trwałego dochodzi w przypadku: wydłużenia okresu użytkowania, zwiększenia zdolności wytwórczej, zwiększenia jakości uzyskiwanych produktów lub świadczonych usług, zmniejszenia kosztów eksploatacji, zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, zwiększenia bezpieczeństwa pracy, zwiększenia powierzchni użytkowej.

Jeśli w wyniku działania nie zwiększa się wartości użytkowej danego środka trwałego, nie dochodzi do powiększenia jego wartości początkowej dla celów podatkowych. Takie działanie należy potraktować jako remont, związany z bieżącą eksploatacją danego środka trwałego albo przywracający jego funkcjonalność (tzw. remont odtworzeniowy). Nie powiększa się także wartości początkowej środka trwałego, kiedy wydatki stanowiące ulepszenia nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 10.000 zł (bez podatku od towarów i usług). Wydatki tego rodzaju są rozliczane jako koszty uzyskania przychodów, potrącane w momencie ich poniesienia.

Ponoszone wydatki na ulepszenia i remonty mogą być ujęte w ewidencji księgowej i dla celów rozliczenia podatku dochodowym od osób prawnych w następujący sposób:

  1. jednolicie jako ulepszenie albo remont zarówno dla celów księgowych jak i podatkowych, albo
  2. odmiennie – jako ulepszenie dla celów księgowych, natomiast jako remont dla celów podatkowych, albo
  3. odmiennie – jako ulepszenie dla celów podatkowych, natomiast jako remont dla celów księgowych.

Sytuacja występująca w punktach b) i c) wiąże się z obowiązującymi w grupie Z zasadami kwalifikacji danych wydatków dla celów ewidencji księgowej. Spółka Y stosuje je w praktyce, natomiast nie zostały one włączone do polityki rachunkowości Spółki Y.

Niniejszy wniosek odnosi się do sytuacji określonej w punkcie b) powyżej, to jest kiedy dane działanie nie jest ulepszeniem w rozumieniu ustawy o CIT z uwagi na brak zwiększenia wartości użytkowej środka trwałego i w związku z tym poniesione wydatki n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »