Udzielenie licencji na program komputerowy a PIT

Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskiwane z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie programu, są przychodami z tytułu działalności gospodarczej, czy też są opodatkowane na zasadach ogólnych? Czy Wnioskodawca powinien odprowadzać zaliczki na PIT w każdym miesiącu, czy może rozliczyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2013 r. (data wpływu 25.01.2013 r.) uzupełnionego pismem z dnia 18.04.2013 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 15.04.2013 r. o udzielnie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego udzielenia licencji na używanie programu komputerowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.01.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego udzielenia licencji na używanie programu komputerowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest twórcą programu komputerowego, tzw. aplikacji mobilnej, o charakterze użytkowym, przeznaczonej dla telefonów komórkowych oraz tabletów. Program został stworzony poza godzinami pracy zawodowej wyłącznie przez Wnioskodawcę. Program jest rozpowszechniany przez podmiot zagraniczny. Wnioskodawca nie posiadam działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zawarł porozumienie z podmiotem zagranicznym, poprzez zaakceptowanie warunków korzystania z jego sklepu na mocy, którego:

 • Wnioskodawca udziela użytkownikowi końcowemu odpłatnej, ważnej na całym świecie i bezterminowej licencji uprawniającej do wykonywania, wyświetlania i używania programu na urządzeniu.
 • Prawa autorskie do programu zachowuje Wnioskodawca.
 • Udzielenie licencji zachodzi między Wnioskodawcą a użytkownikiem końcowym, podmiot zagraniczny pełni tylko rolę pośrednika.
 • Podmiot zagraniczny rozpowszechnia program przez swój sklep internetowy i pośredniczy w sprzedaży licencji. W sklepie tym, zarejestrowani użytkownicy mają możliwość nabycia licencji na program Wnioskodawcy. Podmiot ten nie posiada praw autorskich ani żadnych praw własności intelektualnej obejmujących program komputerowy i nie ponosi odpowiedzialności za jego wsparcie i obsługę.
 • Podmiot zagraniczny gromadzi środki ze sprzedaży licencji, pomniejsza je o 30% prowizji od sprzedaży i wypłaca na rachunek bankowy Wnioskodawcy raz w miesiącu. Wnioskodawca nie jest w stanie określić jednoznacznie tożsamości użytkownika końcowego, gdyż jego dane osobowe są niekompletne.

 

Pismem z dnia 15.04.2013 r. (data wpływu 18.04.2013 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 15.04.2013 r. Wnioskodawca uzupełnił złożony wniosek doprecyzowując przedstawiony stan faktycznego, zajął własne stanowisko w sprawie w części pytania oznaczonego nr 2, oraz uiścił brakująca opłatę. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, iż:

 • posiada polską rezydencję podatkową, ma jedno obywatelstwo, polskie,
 • podmiot zagraniczny posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych,
 • użytkownik końcowy nabywa prawo do ściągnięcia i używania programu jedynie przez siebie. nie może odsprzedać nabytego prawa do jego używania,
 • podmiot zagraniczny nie kupuje programu Wnioskodawcy, udostępnia jedynie swój sklep (pełni rolę pośrednika)

 

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 • Czy przychody uzyskiwane z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie programu, są przychodami z tytułu działalności gospodarczej, czy też są opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem dochodowym według skali podatkowej...
 • Czy Wnioskodawca powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w każdym miesiącu, czy może rozliczyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym...

 

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1.

Udostępnia on odpłatnie prawo majątkowe (licencje) do wykorzystania, przy czym nadal jest właścicielem praw autorskich. Konsekwencją tego jest to, iż przychody uzyskane z udostępniania własnej aplikacji zaliczane są do przychodów z praw majątkowych. W rezultacie, uzyskany przychód podlegał będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy w stosunku do przychodów z praw majątkowych nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek miesięcznych w trakcie roku. W stosunku do przychodów z praw majątkowych nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek Podatek dochodowy zapłaci w rozliczeniu rocznym zgodnie z obowiązującą skalą podatkową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokonał podziału przysporzeń majątkowych uzyskiwanych przez podatników na różne źródła przychodów. Zgodnie z tym przepisem odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza, (art. 10 ust. 1 pkt 3),

 

 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Wskazać należy, iż w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymieniony został katalog źródeł przychodów, z których przychody (dochody) mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce. Jednakże aby ustalić, czy określony przychód podlega opodatkowaniu, ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiotowej sprawie należy w pierwszej kolejności odwołać się do postanowień stosowniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W myśl art. 5 ust. 1 umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Z kolei, zgodnie z art. 13 ust. 3 umowy polsko-amerykańskiej określenie "należności licencyjne" (...) oznacza:

 • wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo-badawczych lub umiejętności (know-how), oraz
 • zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką wartością majątkową lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności, używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami.

Należności licencyjne powstałe w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie będą opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. W każdym ra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »