Udostępnienie jabłek pracownikom a przychód w PIT

Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej obecnie akcji Wnioskodawca dokonuje zakupu jabłek konsumpcyjnych od sadowników lub grup producenckich. Jabłka są nabywane z przeznaczeniem dla pracowników Spółki oraz dla gości i kontrahentów odwiedzających Wnioskodawcę. Czy wartość udostępnionych przez Spółkę jej pracownikom jabłek stanowi dla tych pracowników nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie płatnikiem podatku jest Spółka?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 01 września 2014 r. (data wpływu do Biura - 08 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępniania jabłek pracownikom - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępniania jabłek pracownikom.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka z o.o.) to jeden z podmiotów należących do Grupy najbardziej innowacyjnej polskiej firmy i najszybciej rozwijającego się producenta okien dachowych na świecie z 15% udziałem w rynku globalnym pod względem ilości sprzedawanych okien. Grupa realizuje swoją aktywność w 40 krajach świata sprzedając różnego rodzaju okna dachowe i akcesoria do nich.

Wnioskodawca to spółka produkcyjna zatrudniająca około 1.300 osób, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ramach prowadzonej obecnie akcji Wnioskodawca dokonuje zakupu jabłek konsumpcyjnych od sadowników lub grup producenckich. W przypadku zakupu od grupy producenckiej czy spółdzielni Spółka otrzymuje fakturę VAT, w pozostałych przypadkach (zakupy od sadowników - rolników ryczałtowych) generowane są faktury VAT RR.

Jabłka są nabywane z przeznaczeniem dla pracowników Spółki oraz dla gości i kontrahentów odwiedzających Wnioskodawcę. Przed wejściem do głównej siedziby firmy, przy wejściu do hal produkcyjnych, w biurach Spółki oraz salach konferencyjnych codziennie są wykładane pojemniki z jabłkami. Spółka nie wydziela owoców poszczególnym osobom, każdy pracownik czy gość odwiedzający Spółkę może wedle uznania, nieodpłatnie poczęstować się jabłkami. Spółka nie ustala (i od strony praktycznej nie mogłaby ustalać) ile jabłek zjada poszczególny pracownik czy gość. Wśród pracowników Spółki mogą zatem być osoby, które w ogóle nie skorzystały z udostępnionych jabłek, jak i osoby które pobrały i skonsumowały jabłka. Mając na względzie wielkość zatrudnienia u Wnioskodawcy tygodniowy zakup jabłek to około 1.200 kg.

Akcja prowadzona przez Spółkę pod hasłem: ... ma głównie na celu dbałość Wnioskodawcy o poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia pracowników co w odczuciu Spółki może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy. Dodatkowo akcja taka jest również symbolem i przejawem troski Spółki o polską wspólnotę ekonomiczną (Miasto, w którym mieści się siedziba Spółki uznawane jest za polskie zagłębie sadownicze).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wartość udostępnionych przez Spółkę jej pracownikom jabłek stanowi dla tych pracowników nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie płatnikiem podatku jest Spółka?

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wartość udostępnionych przez Spółkę jej pracownikom jabłek nie stanowi dla nich nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie płatnikiem podatku jest Spółka.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W myśl art. 11 ust. 2a cyt. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się, w zależności od tego co jest przedmiotem świadczenia, według cen zakupu, cen stosowanych wobec innych odbiorców lub według cen rynkowych. Zgodnie z zapisami art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężna świadczeń w naturze (w tym nieodpłatnych i częściowo odpłatnych) jest również wymieniana jako element przychodu ze stosunku pracy.

Wnioskodawca wskazał, iż z brzmienia powyższych przepisów (połączenie art. 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wynika, że opodatkowaniu może podlegać tylko przychód ze świadczeń nieodpłatnych faktycznie otrzymanych. Ustalenie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia wymaga natomiast precyzyjnego wskazania o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »