Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

Wynikający z art. 253 Ordynacji podatkowej tryb weryfikacji decyzji dotyczy decyzji ostatecznych wydanych zarówno w trybie zwykłym, jak i w trybach nadzwyczajnych, pod warunkiem, że na ich podstawie strona nie nabyła prawa oraz, że nie są decyzjami wykluczonymi z możliwości wzruszenia w tym trybie ze względu na przedmiot - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński, Sędziowie sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska (spr.), sędzia WSA Wojciech Stachurski, Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 12 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi P.P.H.U. "T" Spółka z o.o. w likwidacji w B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r. i ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego oddala skargę.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w B. postanowieniem z [...] czerwca 2012 r. odmówił Spółce "T" (dalej, jako "spółka"), wszczęcia postępowania w trybie art. 253 § 1 ustawy z sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm., dalej jako: "o.p."), w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z [...] sierpnia 2011 r. nr [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji z [...] czerwca 2007 r. nr [...]. W uzasadnieniu organ stwierdził bowiem, iż instytucja zmiany decyzji ostatecznej w trybie art. 253 § 1 o.p., nie może być zastosowana do ostatecznej decyzji wydanej w innym trybie nadzwyczajnym tj. odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, tak jak to ma miejsce w niniejszym przypadku. Uznał, że w trybie nadzwyczajnym można dokonać jedynie zmiany decyzji ostatecznej kończącej postępowanie w trybie zwykłym.

Dyrektor Izby Skarbowej w B. postanowieniem z [...] sierpnia 2012 r. Nr [...] utrzymał w mocy rozstrzygnięcie wydane w I instancji. Organ odwoławczy wskazał, że przedmiotem sporu jest możliwość wszczęcia postępowania, a tym samym zmiany, poprzez przepisy art. 253 § 1 o.p., decyzji wydanej w trybie nadzwyczajnym (art. 247 o.p.) tj. odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej.

Uzasadniając rozstrzygnięcie organ II instancji wskazał, że instytucja zmiany decyzji na podstawie art. 253 o.p. należy do tzw. nadzwyczajnych środków wzruszania decyzji ostatecznych. Przedmiotem postępowania nadzwyczajnego (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, zmiana bądź uchylenie decyzji ostatecznej) jest weryfikacja decyzji ostatecznej wydanej w postępowaniu zwykłym. Wniosek taki organ wysnuł wprost z interpretacji przepisu art. 128 o.p. (zasada trwałości decyzji), który stwierdza, że decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym są ostateczne, a ich uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz ustawach podatkowych. Tylko nowa decyzja, wydana w przepisanym prawem trybie, o którym mowa w zdaniu drugim tego przepisu, może zmienić decyzję ostateczną.

W tej sytuacji zdaniem organu II instancji tryb zmiany decyzji ostatecznej, o którym mowa w art. 253 § 1 o.p., nie może być zastosowany do ostatecznej decyzji wydanej w innym trybie nadzwyczajnym, tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie dotyczącej wydanej decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej z [...] czerwca 2007 r. nr [...] w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r. i ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Organ odwoławczy podzielił także argumentację zaprezentowaną w uzasadnieniu postanowienia wydanego w I instancji, że celem wniosku było doprowadzenie w pośredni sposób do stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r. i ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w B. z [...] czerwca 2007 r. Taki zaś proceder, w ocenie organu II instancji narusza, podstawową zasadę postępowań nadzwyczajnych, tzn. nie konkurencyjności oraz prowadzi do ominięcia dyspozycji art. 253b pkt 1 o.p. tj. niestosowania tego trybu do decyzji określającej albo ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. A to oznacza, że stwierdzenia nieważności decyzji można żądać tylko w trybie przewidzianym w przepisach art. 247-252 o.p.

Na postanowienie Dyrek...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »