Tylko wypłacony zachowek może stanowić dług spadkowy

Pytanie: Jaką kwotę należy wpisać w długach i ciężarach spadku – zasądzoną kwotę zachowku w wysokości 50 000 zł czy faktycznie zapłaconą (w tym wypadku według stanu na jaki dzień)? Innymi słowy czy długiem i ciężarem tego spadku jest tylko spłacona część zachowku, czy również roszczenie o zapłatę rat, które nie zostaną jeszcze (na dzień złożenia korekty SD-3) zapłacone?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2018 r. (data wpływu 5 lipca 2018 r.), uzupełnionym 8 i 13 sierpnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie ustalenia kwoty zachowku uprawniającej do odliczenia od podstawy opodatkowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie ustalenia kwoty zachowku uprawniającej do odliczenia od podstawy opodatkowania.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 31 lipca 2018 r. Znak: 0111-KDIB2-2.4015.61.2018.1.HS, 0111-KDIB2-2.4017.6.2018.1.HS wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 8 sierpnia 2018 r. (data wpływu dodatkowej opłaty) oraz 13 sierpnia 2018 r. (data wpływu pisma).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z 5 marca 2013 r. (które uprawomocniło się 27 marca 2013 r.) Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia testamentowego w całości prawa do spadku po zmarłym W.P. Zeznanie SD-3 Wnioskodawczyni złożyła z uchybieniem ustawowego terminu, tj. 6 listopada 2013 r. W dniu 23 grudnia 2013 r. została wydana przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego decyzja ustalająca podatek od spadków i darowizn w wysokości 37 786 zł obliczony według III grupy podatkowej od zadeklarowanej w zeznaniu masy spadkowej wynoszącej 200 000 zł. Podatek został zapłacony w całości.

Wnioskodawczyni nadmienia, że w trakcie trwania postępowania sądowego dotyczącego nabycia spadku jak i postępowania podatkowego przed właściwym urzędem skarbowym Wnioskodawczyni nie miała wiedzy o istnieniu ustawowych spadkobierców zmarłego, którym należałby się zachowek, dlatego w dziale zeznania dotyczącym długów i ciężarów nie został wpisany zachowek ani roszczenie o jego wypłatę.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. przed Sądem Rejonowym została zawarta ugoda, zgodnie z którą Wnioskodawczyni została zobowiązana do zapłaty na rzecz A.P. i M.P. (wnuków zmarłego W.P.) kwoty pieniężnej w wysokości po 25 000 zł dla każdego z ww. tytułem zachowku. Kwota płatna jest w ratach po 250 zł miesięcznie oddzielnie na rzecz każdego z wnuków (razem 500 zł miesięcznie) poczynając od maja 2016 r. Kwoty te płacone są do chwili obecnej w ratach, zatem do dnia dzisiejszego zapłacona została jedynie część zapłaconego zachowku.

W związku z obowiązkiem wypłaty zachowku Wnioskodawczyni zamierza złożyć do właściwego urzędu skarbowego wniosek o wznowienie postępowania oraz korektę zeznania SD-3, w którym w rubryce dotyczącej długów i ciężarów wpisze zasądzoną kwotę zachowku w wysokości 50 000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Jaką kwotę należy wpisać w długach i ciężarach spadku – zasądzoną kwotę zachowku w wysokości 50 000 zł czy faktycznie zapłaconą (w tym wypadku według stanu na jaki dzień)? Innymi słowy czy długiem i ciężarem tego spadku jest tylko spłacona część zachowku, czy również roszczenie o zapłatę rat, które nie zostaną jeszcze (na dzień złożenia korekty SD-3) zapłacone? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni, długiem czy ciężarem winna być cała kwota zasądzonego zachowku w wysokości 50 000 zł, a nie kwota faktycznie zapłacona. Według Wnioskodawczyni krzywdząca dla niej byłaby sytuacja, w której będzie mogła uwzględnić tylko kwotę faktycznie zapłaconą, podczas gdy rzeczywiście musi zapłacić zachowek w wysokości 50 000 zł (płaci go w ratach, więc wiadomo, że do końca 2018 r. nie zapłaci go w całości).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotyczącego podatku od spadków i darowizn wyłącznie w zakresie ustalenia kwoty zachowku uprawniającej do odliczenia od podstawy opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). W pozostałej części, tj. w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »