Trudny powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Podmiotom, zatrudniającym pracowników powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym przysługuje ulga, zgodnie z którą pracodawcy są czasowo zwolnieni z obowiązku opłacania za te osoby składek na Fundusz Pracy. Analogiczne przepisy obowiązują również w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Inne formy pomocy matkom, wracającym do pracy po przerwie związanej z macierzyństwem omawia prezentowana odpowiedź na interpelację poselską.

Interpelacja nr 307 do prezesa Rady Ministrów w sprawie form pomocy kobietom, które wracają na rynek pracy po urlopie macierzyńskim

Szanowny Panie Premierze,

samorządy borykają się obecnie z problem dofinansowania miejsc w żłobkach a tym samym problemem powrotu kobiet do pracy po urlopie macierzyńskim i wizją zwiększającego się bezrobocia, co jest szczególnie ważne w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, które od lat jest w czołówce województw z najwyższym jego wskaźnikiem. Program „Maluch” wprowadzony za rządów PO-PSL w 2012 r. obecnie ze zmienioną nazwą przez rząd PiS na „Maluch+”,a także różnorodne formy zatrudnienia kobiet wracających z urlopów macierzyńskich znalazły swoje miejsce w Kodeksie pracy w 2013 r.

W Pana zapowiedziach była mowa o formach pomocy kobietom, które wracają na rynek pracy po urlopie macierzyńskim w związku z czym, kieruję zapytania następującej treści:

1. Jakich form pomocy kobietom wracającym do pracy po urlopie macierzyńskim możemy oczekiwać?

2. Czy będą one finansowane przez rząd, czy też odpowiedzialność finansowa spadnie na samorządy? Proszę o przedstawienie Pana szacunków.

3. Ile nowych miejsc w żłobkach powstanie do 2024 r. i jaki budżet jest na to przeznaczony na nadchodzący rok 2020 i następne lata do 2024?

Paweł Papke, 05-12-2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 307

Szanowna Pani Marszałek!

Odpowiadając na interpelację nr 307 Pana Pawła Papke, Posła na Sejm RP, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Zmieniająca się w obecnych czasach rola kobiet w codziennym życiu, wymagająca płynnego godzenia ról – kobiety matki i żony oraz kobiety czynnej zawodowo, powoduje konieczność istnienia w tym zakresie pewnych ułatwień także, jeśli chodzi o szeroko pojmowaną politykę rynku pracy. Grupą będącą w szczególnej sytuacji są kobiety niepracujące, poświęcające cały czas na wychowywane dziecka, a także kobiety chcące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Z punktu widzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to właśnie one stanowią główny obiekt zainteresowania, wobec których urzędy pracy podejmują intensywne działania aktywizujące.

Powiatowe urzędy pracy oferują szeroką pomoc w powrocie na rynek pracy kobietom, które zarejestrują się jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Mogą one skorzystać, na zasadach ogólnych, z szerokiego spektrum wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482, z późn. zm.), obejmującego m.in.:

 • pośrednictwo pracy,

 • poradnictwo zawodowe,

 • szkolenia,

 • pomoc w podjęciu zatrudnienia subsydiowanego,

 • staże,

 • prace społecznie użyteczne,

 • skierowanie do udziału w p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »