Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.05.2014

Treść uproszczonej faktury korygującej

Pytanie podatnika: Czy uproszczona faktura korygująca, zawierająca informacje wskazane we wniosku, stanowi „fakturę” w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy oraz czy faktura taka uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania przez Wnioskodawcę pod warunkiem otrzymania potwierdzenia odbioru tej faktury przez Kupującego, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym Kupujący otrzymał fakturę korygującą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania faktury korygującej za fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 i uznania jej za podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania faktury korygującej za fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 i uznania jej za podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujące:

Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Dokonuje dostawy wyrobów ceramiki budowlanej, przede wszystkim płytek ceramicznych. Nabywcami wyrobów produkowanych przez Podatnika są kupujący mający siedzibę w Polsce, w innych państwach UE oraz w państwach nie należących do UE. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży wyrobów na podstawie umów handlowych zawartych z kontrahentami („Kupujący”). Umowy określają wzajemne relacje stron, w tym ze sprzedaży produktów i towarów podatnika, organizowania transportu, szczegółowe warunki w zakresie składania zamówień i odbiorów, regulaminu i warunki płatności, cen i upustów, rozpatrywania reklamacji. Z umów łączących Wnioskodawcę z Kupującymi, które określają zasady przyznawania Kupującym rabatów wynika, że zamiarem stron jest stała współpraca handlowa i stałe zwiększanie ogólnej wielkości sprzedaży wyrobów dostarczanych przez Wnioskodawcę Kupującym. Kupujący zobowiązuje się dokonywania zakupów wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę, a Wnioskodawca zobowiązuje się przyznać Kupującym Rabat. Rabat ten dotyczy wszystkich dostaw wyrobów (inaczej mówiąc, Rabat przyznany jest na cały obrót między Stronami) a podstawą kalkulacji wysokości Rabatu będzie obrót na wybranych i ustalonych między stronami grupach wyrobów („Wyroby”).

Rabaty udzielane Kupującym będą udokumentowane tzw. uproszczonymi fakturami korygującymi, o których mowa art. 106j ust. 3 ustawy. Faktura taka zawierać będzie następujące dane: 1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”; 2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w art. 106e ust 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5; 4) przyczynę korekty; 5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; 6) wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany Rabat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy uproszczona faktura korygująca, zawierająca informacje wskazane wyżej, stanowi „fakturę” w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy oraz czy faktura taka uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania przez Wnioskodawcę pod warunkiem otrzymania potwierdzenia odbioru tej faktury przez Kupującego, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym Kupujący otrzymał fakturę korygującą?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z uchwałą NSA z 25 czerwca 2012 roku (I FPS 2/12), wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 roku, zmniejszający podstawę opodatkowania. Uchwała ta zachowuje aktualność także w obecnym stanie prawnym i wątpliwości podatnika nie dotyczą tego, czy rabat należy dokumentować fakturą korygującą, także po 1 stycznia 2014 roku. Istotne jest, że uzasadniając uchwałę, NSA wskazał, że „dopiero od 1 stycznia 2011 r. uregulowano zagadnienie wystawiania tzw. korygujących faktur zbiorczych dla jednego odbiorcy. W takim wypadku zatem nie ma konieczności odnoszenia się w fakturze korygującej do poszczególnych faktur podlegających korekcie za dany okres oraz konkretnych transakcji podlegających korekcie. Nie jest natomiast w dalszym ciągu objęta korektą instytucja zbiorczego rabatu, gdy odbiorca ma mieć udzielony rabat tylko z tytułu określonego rodzaju transakcji, z wyłączeniem innych, których w danym okresie rozliczeniowym jest również odbiorcą” oraz że w związku z tym „skorygowanie faktur w związku z udzieleniem premii pieniężnych nie stanowi czynności nadmiernie pracochłonnej i kosztochłonnej”. Dodany od 1 stycznia 2014 roku art. 29a określa zasady korygowania podstawy opodatkowania w przypadku udzielenia „opustów i obniżek cen” (nazywanych zbiorczo przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku Rabatem). W ust. 10 pkt 1 czytamy, że podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, natomiast przepis odesłania, tj. art. 29a ust. 13 przewiduje, że w przypadkach, o których mowa w ust 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku dc podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Definicję „faktury” zawiera art. 2 pkt 31 ustawy, zgodnie z którym przez „fakturę” należy rozumieć dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Tzw. uproszczona faktura korygująca, którą wystawiać będzie Wnioskodawca, zawierać będzie następujące dane:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. następujące dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca (fakturze pierwotnej), określone w art. 106e ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5, tj.;
 4. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 5. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 6. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 7. przyczynę korekty;
 8. w przypadku, gdy korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej. Ponadto uproszczona faktura korygująca zawierać będzie dodatkowo:
 9. wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka.

Z powyższego wynika, że wystawiana przez Wnioskodawcę uproszczona faktura korygująca nie będzie zawierać takich danych jak daty wystawienia korygowanych faktur oraz numery kolejne nadane w ramach jednej lub więcej serii, które w sposób jednoznaczny identyfikują korygowane pierwotne faktury (chodzi o dane określone art. 106e ust. 1 pkt 1 i pkt 2). Zdaniem Wnioskodawcy, wskazywanie na tzw. uproszczonej fakturze korygującej nume...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »