Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.12.2013

Transakcje łańcuchowe a opodatkowanie VAT

Pytanie podatnika: Czy opisane transakcje spełniać będą przesłanki uznania ich za transakcje łańcuchowe w rozumieniu art. 7 ust. 8 ustawy o VAT? Czy sprzedaż towaru na rzecz kazachskiego Nabywcy nie będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy powinna być udokumentowana fakturą bez wskazania stawki, kwoty podatku i kwoty należności wraz z podatkiem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2013 r. (data wpływu 12 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie zawierała kontrakt na kupno towarów od kontrahenta chilijskiego (dalej „Dostawca”) na warunkach FCA. Następnie Zainteresowany będzie sprzedawać nabyte od Dostawcy towary firmie z Kazachstanu, która ma siedzibę w Kazachstanie (dalej „Nabywca”). Wnioskodawca oraz Dostawca ustalili, że dostawy będą realizowane na warunkach FCA co oznacza, że Dostawca dostarcza towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez Nabywcę. W umowie zawieranej przez Zainteresowanego z Dostawcą będzie zapis, że koszty transportu ponoszone są przez Nabywcę i Nabywca współpracuje z Dostawcą w zakresie transportu. Spółka dokona sprzedaży towaru zakupionego w Chile z pominięciem terytorium Polski. Dostawca chilijski wystawi fakturę zakupową na Wnioskodawcę, a towar który będzie własnością Zainteresowanego postawiony zostanie przez stronę chilijską przewoźnikowi Nabywcy z Kazachstanu. Powyższy towar nie trafi do Polski, będzie transportowany do Kazachstanu na koszt Nabywcy. Jednocześnie miejscem, w którym dojdzie do przeniesienia prawa do dysponowania towarami jak właściciel jest terytorium Chile.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy opisane transakcje spełniać będą przesłanki uznania ich za transakcje łańcuchowe w rozumieniu art. 7 ust. 8 ustawy o VAT...
 2. Czy sprzedaż towaru na rzecz kazachskiego Nabywcy nie będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy powinna być udokumentowana fakturą bez wskazania stawki, kwoty podatku i kwoty należności wraz z podatkiem...
 3. Czy sprzedaż towaru na rzecz kazachskiego Nabywcy w ramach transakcji łańcuchowej będzie podlegała opodatkowaniu w Chile...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż towarów na rzecz Nabywcy z Kazachstanu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Opisane transakcje stanowią tzw. transakcje łańcuchowe, o których mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. Zgodnie z przytoczonym przepisem w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu VAT podlegają wyłącznie takie dostawy towarów, których miejsce świadczenia (w rozumieniu art. 22 ustawy o VAT) znajduje się w Polsce.

W przedstawionym przez Spółkę stanie sprawy istotne znaczenie będą miały również przepisy zawarte w art. 22 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o VAT, określające miejsce świadczenia w przypadku dostaw towarów realizowanych w ramach transakcji łańcuchowych.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o VAT – „W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie (…)”.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o VAT – w przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawę towarów, która:

 1. poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;
 2. następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Określenie miejsca dokonania dostawy wyznacza miejsce jej opodatkowania VAT – w ocenie Wnioskodawcy – niezależnie od tego, do której z dostaw w opisanej transakcji łańcuchowej przyporządkujemy transport, to miejscem jej świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania nie będzie terytorium Polski. Transport towarów rozpoczynać się bowiem będzie na terytorium Chile, a kończyć na terytorium Kazachstanu. Jednakże za dostawę ruchomą uznać należy dostawę pomiędzy Zainteresowanym a klientem z Kazachstanu, gdyż to klient z Kazachstanu ponosić będzie koszty i będzie odpowiedzialny za transport towarów. Oznacza to, że transakcja ta będzie opodatkowana w państwie trzecim, tj. Chile stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Zatem dostawa towarów przez Spółkę na rzecz Nabywcy nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT w Polsce.

Na marginesie Zainteresowany wskazał również, że przedmiotowe transakcje nie będą spełniały zarówno definicji importu towarów, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o VAT – ponieważ towar nie zostanie przywieziony na terytorium Polski, jak również nie spełnią definicji eksportu towarów, wskazanej w art. 2 pkt 8 ww. ustawy – gdyż towar nie będzie wywożony z terytorium Polski.
W ocenie Wnioskodawcy – sprzedaż towarów na rzecz Nabywcy powinna być udokumentowana fakturą bez wskazania stawki, kwoty podatku i kwoty należności wraz z podatkiem. W pozycji „stawka podatku” Spółka powinna wpisać oznaczenie NP – nie podlega opodatkowaniu.
Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lipca 2010 r. (IBPP3/443-287/10/PH) oraz z 10 kwietnia 2010 r. (IBPP3/443-1332/11/PK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
 6. <...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »