Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualno軼i:

wszystkie aktualno軼i »

Artykuły: Dzia豉lno嗆 gospodarcza

22.01.2013

Termin z這瞠nia wniosku o og這szenie upad這軼i a odpowiedzialno嗆 cz這nka zarz康u

Z uzasadnienia: Skoro, zgodnie z art. 2 Prawa upad這軼iowego i naprawczego, post瘼owanie upad這軼iowe nale篡 prowadzi tak, aby roszczenia wierzycieli mog造 zosta zaspokojone w jak najwy窺zym stopniu, a je郵i racjonalne wzgl璠y na to pozwol - dotychczasowe przedsi瑿iorstwo d逝積ika zosta這 zachowane, to oddalenie wniosku d逝積ika o og這szenie upad這軼i na podstawie art. 13 ust. 1 powo豉nej ustawy, samo w sobie rozstrzyga, 瞠 w dacie wniesienia wniosku o og這szenie upad這軼i, wniosek ten by sp騧niony tj. nie by z這穎ny "we w豉軼iwym czasie" w rozumieniu art. 116 § 1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej.

SENTENCJA

Dnia 4 stycznia 2013 r., Wojew鏚zki S康 Administracyjny w Krakowie, w sk豉dzie nast瘼uj帷ym:, Przewodnicz帷y S璠zia: WSA Gra篡na Firek, S璠zia: WSA Ewa Michna (spr.), S璠zia: WSA Nina P馧torak, Protokolant: Aleksandra Osipowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia 2013 r., sprawy ze skargi G. Z., na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 9 sierpnia 2012 r. Nr [...], w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe sp馧ki - skarg oddala.

UZASADNIENIE

Naczelnik Urz璠u Skarbowego decyzj z dnia 10 kwietnia 2012 r. nr [...] orzek o odpowiedzialno軼i podatkowej G. Z. (dalej "skar膨cy") za zaleg這軼i podatkowe "V." Sp. z o.o. z siedzib w K. (dalej "Sp馧ka") w podatku dochodowym od os鏏 prawnych za 2006 r. w kwocie 124 945,00 z wraz z odsetkami za zw這k liczonymi na dzie poprzedzaj帷y wszcz璚ie post瘼owania podatkowego, tj. na dzie 9 listopada 2011 r. w wysoko軼i 69 726,00 z, odsetkami sta造mi naliczonymi na dzie z這瞠nia zeznania CIT-8 za 2006 r., tj. 2 kwietnia 2007 r. w kwocie 12 617,00 z oraz kosztami post瘼owania egzekucyjnego w kwocie 11 842,10 z.

W uzasadnieniu obu ww. decyzji organ wskaza, 瞠 decyzjami z dnia 13 grudnia 2010 r. nr [...] i nr [...] okre郵i Sp馧ce wysoko嗆 zobowi您ania podatkowego w podatku dochodowym od os鏏 prawnych za rok 2006 r., w kwocie 142 528,00 z oraz wysoko嗆 odsetek za zw這k od niewp豉conych zaliczek na podatek dochodowy od os鏏 prawnych za 2006 r., obliczonych do dnia 2 kwietnia 2007 r. w kwocie 12 617,00 z. Obydwie decyzje zosta造 utrzymane w mocy decyzjami Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 marca 2011 r. nr [...]. Z kolei skargi Sp馧ki zosta造 odrzucone postanowieniami Wojew鏚zkiego S康u Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 pa寮ziernika 2011 r. I SA/Kr 973/11 i I SA/Kr 974/11 (wszystkie powo造wane w uzasadnieniu orzeczenia dost瘼ne na stronie: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Dalej organ wskaza, 瞠 z wp豉ty dokonanej w dniu 24 kwietnia 2006 r. na konto Urz璠u Skarbowego w wysoko軼i 25 477,99 z, na poczet zaleg這軼i Sp馧ki, zaksi璕owano w dniu 29 grudnia 2010 r. kwot 17 583,00 z. Zaleg這嗆 ta uleg豉 zatem zmniejszeniu do kwoty 124 945,00 z. Z uwagi na nieuregulowanie zaleg這軼i jak i odsetek za zw這k, organ podatkowy I instancji w dniu 13 kwietnia 2011 r. wystawi tytu造 wykonawcze nr [...] i [...], kt鏎e "zosta造 uznane za dor璚zone Sp馧ce".

Postanowieniem z dnia 20 wrze郾ia 2011 r. nr organ umorzy post瘼owanie [...] egzekucyjne wobec Sp馧ki uznaj帷, 瞠 nie uzyska kwoty przewy窺zaj帷ej wydatki egzekucyjne. Nast瘼nie postanowieniem z dnia 25 pa寮ziernika 2011 r. nr [...] organ I instancji wszcz掖 post瘼owanie w sprawie orzeczenia o odpowiedzialno軼i skar膨cego - jako prezesa zarz康u (jednoosobowego) za zaleg這軼i podatkowe Sp馧ki w podatku dochodowym od os鏏 prawnych, a ww. decyzj z dnia 10 kwietnia 2012 r. nr [...] orzek o odpowiedzialno軼i skar膨cego.

Skar膨cy w odwo豉niu podni鏀 zarzut naruszenia art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) poprzez jego b喚dn interpretacj - przyj璚ie, 瞠 do zwolnienia cz這nka zarz康u od odpowiedzialno軼i za zobowi您ania podatkowe sp馧ki z ograniczon odpowiedzialno軼i koniecznym jest zg這szenie skutecznego wniosku o og這szenie upad這軼i, podczas gdy w豉軼iwa interpretacja powy窺zego przepisu prowadzi豉 do wniosk闚 odmiennych.

Decyzj 9 sierpnia 2012 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzyma w mocy rozstrzygni璚ie organu I instancji. Uzasadniaj帷 swoj decyzj organ powo豉 art. 116 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowi您uj帷ym od dnia 1 stycznia 2009 r. W rozpoznawanej sprawie, zdaniem organu, wyst徙i造 wszystkie przes豉nki pozytywne do przeniesienia na skar膨cego odpowiedzialno軼i podatkowej za zobowi您ania Sp馧ki. Nie wyst徙i豉 natomiast 瘸dna przes豉nka negatywna, kt鏎a mog豉by uwolni skar膨cego od tej odpowiedzialno軼i. Z ustale poczynionych w trakcie prowadzonego post瘼owania egzekucyjnego wynika這 bowiem, 瞠 Sp馧ka w czasie trwania egzekucji nie prowadzi豉 ju dzia豉lno軼i gospodarczej oraz nie posiada豉 瘸dnego maj徠ku. Organ egzekucyjny wprawdzie zaj掖 rachunek bankowy Sp馧ki (w B. S.A.), ale na rachunku nie by這 瘸dnych 鈔odk闚. Sp馧ka nie posiada豉 innych rachunk闚 bankowych - wysy豉ne do innych bank闚 zaj璚ia okaza造 si bezskuteczne - banki nie prowadzi造 rachunk闚 dla Sp馧ki. Nie znaleziono danych o Sp馧ce w Elektronicznym Rejestrze Ksi庵 Wieczystych. Sp馧ka nie figurowa豉 r闚nie w Centralnej Ewidencji Pojazd闚.

Odnosz帷 si do zarzut闚 skar膨cego, organ wskaza, 瞠 kluczowe znaczenie ma ustalenie czy zg這szony przez Sp馧k wniosek o og這szenie upad這軼i zosta z這穎ny w terminie. W ocenie organu odwo豉wczego taki wniosek zosta z這穎ny zbyt p騧no, poniewa Sp馧ka znacznie wcze郾iej znalaz豉 si w sytuacji wymagaj帷ej z這瞠nia wniosku o og這szenie upad這軼i.

Z poczynionych przez organ I instancji ustale wynika這 bowiem, 瞠 w dniu 30 wrze郾ia 2007 r. Walne Zgromadzenie Wsp鏊nik闚 Sp馧ki podj窸o uchwa喚, zgodnie, z kt鏎 zatwierdzono sprawozdanie finansowe Sp馧ki za 2006 r., udzielono absolutorium Zarz康owi Sp馧ki z wykonania obowi您k闚 za 2006 r. i postanowiono o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 74 974,33 z na kapita rezerwowy. Organ I instancji nie mia natomiast mo磧iwo軼i przeanalizowania sytuacji finansowej Sp馧ki za lata nast瘼ne, poniewa od roku 2007 nie sk豉da豉 ona bilans闚 i rachunk闚 wynik闚. W oparciu o dost瘼ne w bazie danych urz璠u skarbowego zeznania CIT-8 za lata 2007-2009, organ I instancji stwierdzi, 瞠 Sp馧ka odnotowywa豉 straty: za 2007 r. - w kwocie 14 166,00 z, za 2008 r. - w kwocie 4 881,47 z, za 2009 r. - w kwocie 4 731,26 z. Natomiast w zeznaniu za 2010 r. wykazano warto軼i zerowe.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej powy窺ze dane mog造 鈍iadczy o tym, 瞠 faktycznie ju w 2008 r. Zarz康 Sp馧ki winien by podj望 decyzj co do dalszych los闚 Sp馧ki, zgodnie z deklaracj zawart w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2006 r., tj. w pi鄉ie z dnia 30 wrze郾ia 2008 r. Straty za lata 2007-2009 niew徠pliwie 鈍iadczy造 o tym, 瞠 kondycja finansowa Sp馧ki uleg豉 pogorszeniu. Przychody wykazane w zeznaniach CIT-8 za 2008 i 2009 r. stanowi造 niewielkie kwoty, natomiast w 2007 r. Sp馧ka ponios豉 tylko koszty. Warto軼i zerowe wynikaj帷e z zeznania CIT-8 za 2010 r. 鈍iadczy造 o ca趾owitym zaprzestaniu prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej przez Sp馧k. Nie mo積a zatem by這 uzna, 瞠 wniosek o og這szenie upad這軼i Sp馧ki, z這穎ny w dniu 7 kwietnia 2011 r. - po otrzymaniu przez Sp馧k w dniu 20 grudnia 2010 r. decyzji okre郵aj帷ych wysoko嗆 zobowi您ania podatkowego za 2006 r. i odsetek za zw這k od niezap豉conych zaliczek, zosta zg這szony we w豉軼iwym czasie. Organ odwo豉wczy podzieli zdanie organu I instancji, 瞠 ju na pocz徠ku 2008 r. nale瘸這 podj望 odpowiednie kroki w celu rozwi您ania problem闚 finansowych, z kt鏎ymi Sp馧ka boryka豉 si od 2007 r., tym bardziej, 瞠 S康 Rejonowy w postanowieniu z dnia 6 maja 2011 r. [...] o oddaleniu wniosku o og這szenie upad這軼i wykaza praktycznie ca趾owity brak maj徠ku Sp馧ki. Z uzasadnienia tego postanowienia wynika這, 瞠 opr鏂z zaleg這軼i w podatku dochodowym od os鏏 prawnych za 2006 r. Sp馧ka posiada tak瞠 wymagalne zobowi您ania wobec innych wierzycieli, w tym z tytu逝 umowy najmu w wysoko軼i 12 600,00 z oraz z tytu逝 op豉t za prowadzenie rachunku bankowego w wysoko軼i 200 z. Terminy p豉tno軼i nieuregulowanych zobowi您a si璕a造 2006 r. i w przewa瘸j帷ej cz窷ci dotyczy造 zobowi您a publicznoprawnych. Nieuregulowane zobowi您ania (na dzie z這瞠nia wniosku o og這szenie upad這軼i w kwocie 196 798 z) znacz帷o przewy窺za造 warto嗆 maj徠ku d逝積ika, gdy maj徠ek taki praktycznie nie istnia. Ponadto Sp馧ka zaprzesta豉 prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w 2007 r. Na podstawie zgromadzonego materia逝 s康 gospodarczy uzna, 瞠 zaistnia豉 przes豉nka negatywna do og這szenia upad這軼i, wynikaj帷a z art. 13 ust. 1 ww. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad這軼iowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112) bowiem znikomy maj徠ek d逝積ika nie pozwa na przeprowadzenie po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »