Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.07.2014

Termin wyboru opodatkowania ryczałtem po wznowieniu działalności

Z uzasadnienia: Krąg podmiotów uprawnionych do wyboru formy opodatkowania do dnia uzyskania pierwszego przychodu ogranicza się wyłącznie do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Tym samym zarówno w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej, jak i jej wznowienia, prawo podatnika do wyboru sposobu opodatkowania upływa z dniem 20 stycznia danego roku podatkowego.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, Protokolant Agata Grabowska, po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2012 r. sygn. akt I SA/Rz 232/12 w sprawie ze skargi P. L. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. nr IBPBI/1/415-1087/11/WRz w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2) oddala skargę,
3) zasądza od P. L. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 280 (słownie: dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 10 maja 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w sprawie o sygn. akt I SA/Rz 232/12, uwzględnił skargę P. L. - nazywanego dalej "Skarżącym", i uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że Skarżący wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W marcu 2010 r. Skarżący złożył wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, nie deklarując przy tym formy opodatkowania dochodów. Od chwili zarejestrowania działalności Skarżący nie świadczył żadnych usług, ani nie osiągnął dochodu. Następnie w maju 2010 r. zawiesił działalność gospodarczą. Została ona wznowiona dopiero 11 marca 2011 r. Natomiast 14 marca 2011 r. Skarżący złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W tym stanie rzeczy Skarżący zadał pytanie, czy w 2011 r. miał prawo do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Wskazując na art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późń. zm.) - powoływanej dalej jako "u.z.p.d.", Skarżący stwierdził, że miał prawo do opodatkowania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zdaniem Skarżącego, skoro rozpoczął działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego (w okresie od maja 2010 r. do marca 2011 r. była ona zawieszona) - miał prawo wyboru formy opodatkowania do dnia uzyskania pierwszego przychodu.

We wspomnianej na wstępie interpretacji indywidualnej Minister Finansów uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe. Zdaniem organu, zgodnie z art. 9 ust. 1 u.z.p.d. Skarżący zobowiązany był do dokonania wyboru tej formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia 2011 r. Działalność gospodarczą rozpoczął bowiem w marcu 2010 r. Jakkolwiek w maju 2010 r. Skarżący działalność zawiesił, nie można było przyjąć, że w 2011 r. ją rozpoczął - a co za tym idzie mógł wybrać formę opodatkowania do dnia osiągnięcia pierwszego przychodu. Ponieważ Skarżący rozpoczął działalność w 2010 r., termin wyboru formy opodatkowania upłynął z dniem 20 stycznia 2011 r.

Wezwawszy bezskutecznie Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa, Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na powyższą interpretację indywidualną. W skardze podniesiono zarzut naruszenia art. 7 i art. 9 u.z.p.d. Skarżący argumentował, że organ nie wziął pod uwagę, iż w świetle powyższych przepisów działalność gospodarczą rozpoczął dopiero w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za zasadną.

Sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, że wykładnia art. 9 ust. 1 u.z.p.d. przeprowadzona przez Ministra Finansów była błędna. Fakt osiągnięcia pierwszego przychodu z działalności gospodarczej miał bowiem istotne znaczenie dla ustalenia, kied...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »