Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.05.2014

Termin przechowywania papierowych kopii dokumentów kasowych

Pytanie podatnika: W jakim terminie i według jakich zasad spółka może dokonać zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, których kopie zostały też zapisane na informatycznych nośnikach jednokrotnego trwałego zapisu i spełniają wymogi określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników? W jakim terminie i według jakich zasad spółka może dokonać zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, które zostały wyemitowane z kas rejestrujących nie posiadających funkcji ich elektronicznej archiwizacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2013 r. (data wpływu 7 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii terminu przechowywania papierowych kopii dokumentów kasowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2013 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii terminu przechowywania papierowych kopii dokumentów kasowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 31 sierpnia 2004 roku Spółka zawarła z Ministrem Infrastruktury (obecnie: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) jako ministrem właściwym do spraw transportu umowę (z późniejszymi zmianami), której przedmiotem jest wybudowanie oraz eksploatacja odcinka autostrady … w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Na podstawie umowy koncesyjnej Spółka zajmuje się projektowaniem, budową oraz eksploatacją ww. odcinka autostrady. Cały ten odcinek autostrady został oddany do używania. Ponieważ autostrada jest autostradą płatną, Spółka, jako jej koncesjonariusz, pobiera od jej użytkowników (kierowców) opłaty za przejazd. Pobór opłat dokonywany jest na bramkach wyjazdowych z autostrady. Spółka ma obowiązek pobierać opłaty za przejazd wraz z należnym od nich podatkiem od towarów i usług wg właściwej stawki i podatek ten odprowadza zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Sprzedaż usług, za które pobierane są opłaty za przejazd od kierowców, ewidencjonowany jest przez Spółkę przy pomocy kas rejestrujących. Kasy obsługiwane są przez pracowników podmiotu (operator), któremu Spółka zleciła wykonywanie usług utrzymania i eksploatacji autostrady. Powierzenie kas rejestrujących potwierdzone jest zawartą pomiędzy Spółką a operatorem pisemną umową.

Część kas rejestrujących stosowanych przez Spółkę posiada funkcję przechowywania kopii dokumentów kasowych dodatkowo na informatycznych nośnikach jednokrotnego trwałego zapisu i są kasami, które spełniają m. in. wymogi określone w § 6 ust. 1 nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Pozostała część kas rejestrujących stosowanych przez Spółkę drukuje wyłącznie kopie papierowe dokumentów i nie posiada funkcji ich elektronicznej archiwizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. W jakim terminie i według jakich zasad Spółka może dokonać zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, których kopie zostały też zapisane na informatycznych nośnikach jednokrotnego trwałego zapisu i spełniają wymogi określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników?
  2. W jakim terminie i według jakich zasad Spółka może dokonać zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, które zostały wyemitowane z kas rejestrujących nie posiadających funkcji ich elektronicznej archiwizacji?

Ad. 1.

Spółka stoi na stanowisku, że papierowe kopie dokumentów kasowych, których kopie zostały też zapisane na informatycznych nośnikach jednokrotnego trwałego zapisu i spełniają wymogi określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, mogą zostać zniszczone przez Spółkę według następujących zasad:

A. Papierowe kopie dokumentów kasowych wyemitowanych w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (czyli do dnia 1 kwietnia 2013 r.) - według zasad wynikających z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, które to zasady stosować należało zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.
B. Papierowe kopie dokumentów kasowych wyemitowanych od dnia 1 kwietnia 2013 r. - mogą podlegać natychmiastowemu zniszczeniu, przy założeniu, że dokumenty emitowane przez kasy spełniają wymogi dotyczące kas z elektronicznym zapisem kopii, zawarte w § 11 ust. 1 pkt 20, 25 i 27 a archiwizacja odbywa się zgodnie z § 14 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Jeżeli kasy te nie spełniają tych wymogów, papierowe kopie dokumentów wyemitowanych przez te kasy mogą zostać zniszczone dopiero po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Powyższe stanowisko spółki wynika z następujących argumentów.

Do dnia 1 kwietnia 2013 r. obowiązywały, na mocy § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, szczególne zasady dotyczące użytkowania kas, które zostały wyposażone w funkcję zapisywania kopii dokumentów kasowych dodatkowo na nośnikach informatycznych. Zasady te wynikały z przepisów § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, uchylonego na mocy rozporządzenia 2008.

W stanie prawnym obowiązującym pod rządami rozporządzenia 2002, elektroniczny zapis kopii dokumentów kasowych dopuszczalny był tylko dla niektórych podatników i nie eliminował w pełni obowiązku sporządzania kopii papierowych. Kopie papierowe nadal musiały być sporządzane, ale ustawodawca zezwolił, aby kopie te były niszczone wcześniej niż w ogólnie obowiązującym terminie wynikającym z okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Rozporządzenie 2008 wprowadziło nowe zasady użytkowania kas z elektronicznym zapisem kopii, eliminując w ich przypadku konieczność sporządzania kopii papierowych.

Jednocześnie rozporządzenie 2008 utrzymało w mocy dotychczasowe zasady użytkowania kas, w których elektroniczny zapis kopii następuje obok wydruku kopii papierowych.

Z dniem wejścia w życie aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, rozporządzenie 2008 zostało uchylone w całości. Oznacza to także uchylenie przepisu przejściowego z tego rozporządzenia, który przewidywał stosowanie szczególnych zasad dla kas, które wykonują elektroniczny zapis kopii obok wydruku kopii papierowych.

W obecnym stanie prawnym nie ma więc żadnych szczególnych zasad dotyczących takich kas.

Zdaniem Spółki, uchylenie z dniem 1 kwietnia 2013 r. przepisów regulujących szczególne zasady stosowania kas z dodatkowym elektronicznym zapisem kopii, a w szczególności przepisu pozwalającego podatnikowi na zniszczenie papierowych kopii po upływie 6 miesięcy od wydruku (nie wcześniej jednak niż przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok dok...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »