Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.08.2015

Terapia psychologiczna a zasady opodatkowania VAT

Pytanie podatnika: Czy planowane usługi świadczone przez Stowarzyszenie podlegają zwolnieniu z podatku od towaru i usług zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 19 do wyżej cytowanej ustawy „zwalnia się od podatku: usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych w ramach Systemowej Terapii Rodzin – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 17 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych w ramach Systemowej Terapii Rodzin.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku i jest organizacją nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wszelkie działania jakie prowadzi Stowarzyszenie odbywają się w ramach działalności statutowej. Jest to organizacja zajmująca się udzielaniem wsparcia, pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych potrzebujących wsparcia i pomocy w zakresie funkcjonowania społecznego oraz rodzinnego.

Stowarzyszenie pozyskuje środki na działalność statutową w ramach składek członkowskich oraz uczestnicząc w otwartych konkursach ofert, przetargach ogłaszanych przez Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe. Stowarzyszenie uzyskuje również środki w ramach programów POKL.

W ramach pozyskiwanych środków Stowarzyszenie udziela pomocy psychoterapeutycznej (terapia indywidualna i grupowa), realizuje programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne w zakresie terapii uzależnień, psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Systemowej Terapii Rodzin (na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy następuję proces leczenia/terapii). Stowarzyszenie prowadzi działalność psychoedukacyjną polegającą na organizowaniu szkoleń, konferencji z zakresu pomocy psychoterapeutycznej/psychologicznej (rozumianej jako działania profilaktyczne) na rzecz osób świadczących pomoc psychoterapeutyczną, socjoterapeutyczną i osób wdrażających programy profilaktyczne czyli wykonujących zawód medyczny uregulowany na podstawie odrębnych przepisów (osoby, o których mowa w art. 2 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej). Szkolenia te mają charakter warsztatu mającego na celu rozwijanie umiejętności psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych czyli nakierowane są na zapobieganie negatywnym oddziaływaniom przez innych specjalistów mających na celu przeciwdziałanie czyli przede wszystkim nie szkodzenie odbiorcom.

Zadania Stowarzyszenia realizowane są przy udziale psychologów, psychoterapeutów lub socjoterapeutów, posiadających uprawnienia psychoterapeutyczne Krajowego Biura ds. przeciwdziałania Narkomanii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (czyli osoby, o których mowa w art. 2 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej).

Ponadto Stowarzyszenie realizuje autorski program (socjoterapeutyczny) wczesnej interwencji uzależnień i przemocy, polegający na pracy metodą Społeczności Terapeutycznej podczas wyjazdów weekendowych, zimowych oraz grupy socjoterapeutycznej - realizowany ze środków uzyskiwanych w ramach otwartych konkursów ofert i programów POKL (proces leczenia/ terapii oparty jest na wcześniej przeprowadzonej diagnozie).

Stowarzyszenie w ramach otwartych konkursów i programów POKL rozlicza się z uzyskanych środków składając rozliczenia końcowe po zakończeniu projektu wg określonego wzoru.

W bieżącym roku Stowarzyszenie planuje przystąpienie do przetargu na usługi z zakresu Systemowej Terapii Rodzin. Projekt ten będzie obejmował terapię rodzin zastępczych oraz warsztaty terapeutyczne dla opiekunów i pracowników rodzin. Celem programu jest wzmocnienie czynników chroniących i ograniczenie czynników ryzyka (zgodnie z koncepcją resilience) w zakresie funkcjonowania psychospołecznego tych rodzin.

Projekt realizowany będzie w ramach Szwajcarko-polskiej współpracy, a rozliczany będzie z beneficjentem po wykonaniu części zadania na podstawie wystawionej faktury. Świadczone usługi są usługami psychologicznymi/psychoterapeutycznymi mającymi na celu zachowanie, ratowanie oraz przywracanie i poprawę zdrowia psychicznego. Kierowane są do dzieci, młodzieży, osób dorosłych jak i całych rodzin poprzez psychoterapię, socjoterapię oraz przeciwdziałanie i wdrażanie właściwych często innowacyjnych form wsparcia i pomocy psychologicznej.

Nadmienić należy, iż wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150.000,00 zł zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowane usługi świadczone przez Stowarzyszenie podlegają zwolnieniu z podatku od towaru i usług zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 19 do wyżej cytowanej ustawy „zwalnia się od podatku: usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa”?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi w zakresie edukacji psychologicznej, psychoterapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych realizowane przez psychologów, psychoterapeutów i socjoterapeutów podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług w myśl art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług.

Planowana działalność to usługi psychoterapeutyczne, socjoterapeutyczne i profilaktyczne (część szkoleniowa) mające na celu pomoc osobom w kryzysie emocjonalnym osobom z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, osobom posiadającym inne trudności (zaburzenia i choroby) w funkcjonowaniu psychospołecznym. Stowarzyszenie oferuje pomoc terapeutyczną całym rodzinom w wyniku realizacji ww. programu. (Usługi te odnoszą się zatem do świadczeń opieki medycznej, które służą diagnozie, opiece oraz leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia). Działania te zgodnie ze statutem organizacji i misją rozumiane są jako "niesienie pomocy psychologicznej". Usługi prowadzone są przez osoby posiadające tytuł magistra psychologii, jak również osoby wykonujące zawód medyczny, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie, potwierdzone zaświadczeniami, dyplomami, certyfikatami).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »