Telewizor, sprzęt AGD, elektronarzędzia – skutki podatkowe otrzymania nagrody przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorcy najczęściej otrzymują nagrody wzwiązku zuczestnictwem wróżnego rodzaju programach ocharakterze lojalnościowo-motywacyjnym. Jako przykład można tu podać uczestnictwo wprogramie, wramach którego przedsiębiorca zbiera punkty wzamian zanabycie towarów wokreślonej wartości, po czym pulę zebranych punktów może wymienić nanagrodę, np.voucher turystyczny, specjalistyczną maszynę, sprzęt RTV czy AGD. Innym spotykanym rozwiązaniem jest przekazanie nagrody wzwiązku zosiągnięciem przez kontrahenta określonego poziomu złożonych zamówień.

Nieodpłatne świadczenie

Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia nieodpłatnego świadczenia. W interpretacji z 5 stycznia 2017 r., nr 1462-IPPB1.4511.1057.2016.2.EC, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnia:

(...) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają jedynie sposoby i kryteria ustalania wartości nabytych w ten sposób rzeczy (praw) albo świadczeń. Aby móc zatem w pełni zdefiniować pojęcie „nieodpłatne” czy „częściowo odpłatne świadczenie”, zasadnym jest odwołanie się do wykładni językowej, zgodnie z którą odpłatny to „taki, za który się płaci”, nieodpłatny zaś to „niewymagający opłaty”. (…) Przychody zawsze wiążą się z pewnym przysporzeniem majątkowym, tj. korzyścią znajdującą, chociażby pośrednio, odzwierciedlenie w majątku podatnika. Odnosi się to również do otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnych świadczeń, za które należy uznać wszystkie te zdarzenia prawne oraz gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne lub częściowo odpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy.

Przychód z nieodpłatnych świadczeń powstaje po stronie świadczeniobiorcy, czyli podatnika, który świadczenie otrzymał. Skutki podatkowe powstają zarówno dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego, jak i dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych. W interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 marca 2017 r., nr 1462-IPPB1.4511.1200.2016.2.EC, czytamy:

(...) wartość nagród przyznanych kontrahentom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi dla tych osób na gruncie przepisów ustawy przychód z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien być opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Zauważyć bowiem należy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nagrodę otrzymają za czynności, które podejmą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nagrody mieć będą związek z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą.

Przych...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »