Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.01.2016

Telefon od współpracującej firmy a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt, iż użytkuje przy prowadzeniu działalności urządzenie Iphone będące własnością Spółki spoczywa obowiązek ujęcia oraz zewidencjonowania na podstawie dowodu wewnętrznego w podatkowej księdze przychodów w roku podatkowym w roku 2014 i w latach podatkowych następnych przychodu z tytułu użytkowania na podstawie umowy z dnia 3 listopada 2014 r., który to przychód winien zostać obliczony przez stronę zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 7 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z udostępnieniem aparatu Iphone 6 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z udostępnieniem aparatu Iphone 6.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zwany dalej stroną lub podatnikiem jest osobą prowadzącą samodzielną działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności strony jest między innymi wykonywanie na zamówienie instalacji elektrycznych. Wnioskodawca otrzymał nieodpłatnie w ramach umowy z dnia 3 listopada 2014 r., zwanej dalej umową na udostępnienie aparatu Iphone, zawartej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność, zwaną dalej Spółką, aparat Iphone 6 16 GB z zainstalowaną aplikacją. Przedmiotowy aparat Iphone strona użytkuje wyłącznie przy prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej, natomiast opłaty za doładowanie konta abonenckiego w celu korzystania z usług telekomunikacyjnych i Internetu są w całości ponoszone przez Spółkę. Celem w jakim podatnik i Spółka podpisali przedmiotową umowę było podwyższenie obrotów handlowych pomiędzy stronami. W par. 1 pkt 5 umowy z dnia 3 listopada 2014 r. strony ustaliły iż koszty doładowań abonenckich w celu korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz Internetu będzie ponosić Wnioskodawca. Umowa z dnia 3 listopada 2014 r. została zawarta na czas określony, tj. na okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Podatnik w roku 2014 oraz w roku 2015 jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 20013 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 poz. 1037), dalej rozporządzenie w sprawie pkpr. Strona przewiduje, iż w następnych latach podatkowych będzie zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie pkpr. Do dochodu uzyskanego z działalności strona podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca na zasadach ogólnych. Zaliczki na podatek na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnik opłaca od dnia 1 stycznia 2015 r. w formie uproszczonej. Na dzień zawarcia umowy wartość rynkowa otrzymanego urządzenia Iphone 6 16 Gb wynosiła 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych).

W uzupełnieniu wniosku podano, że umowa z dnia 3 listopada 2014 r. została zawarta w ramach współpracy handlowej między Wnioskodawcą a Spółką. Podstawą prawną opisanej we wniosku umowy są stosowne przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), dalej w skrócie kodeks cywilny lub k.c, między innymi przepisy z działu II Kodeksu cywilnego, a mianowicie art. 70 k.c. i art. 72 k.c. Zgodnie z zawartą z dniu 3 listopada 2014 r. umową koszty opłat doładowania abonenckiego i koszty internetu zobowiązany jest ponosić Wnioskodawca. W trakcie jednakże użytkowania aparatu Iphone 6 zdarza się, że powyżej opisane wydatki ponosi Spółka, która po dokonaniu ww. wydatku na rzecz operatora zawiadamia podatnika, iż powyższe wydatki zostały opłacone w całości ze środków finansowych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy na Wnioskodawcy z uwagi na fakt, iż użytkuje przy prowadzeniu działalności urządzenie Iphone będące własnością Spółki spoczywa obowiązek ujęcia oraz zewidencjonowania na podstawie dowodu wewnętrznego w podatkowej księdze przychodów w roku podatkowym w roku 2014 i w latach podatkowych następnych przychodu z tytułu użytkowania na podstawie umowy z dnia 3 listopada 2014 r., który to przychód winien zostać obliczony przez stronę zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  2. Czy na podatniku z uwagi na fakt zawarcia w dniu 3 listopada 2014 r. umowy ze Spółką, na podstawie której to umowy strona użytkuje aparat Iphone 6 przy prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej, spoczywa obowiązek złożenia w terminie ustawowym zeznania w zakresie podatku od spadków i darowizn?

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku od spadków i darowizn (pytanie nr 2) w dniu 17 grudnia 2015 r. została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna znak IBPB-2-1/4515-164/15/AD.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - co do zasady za przychody z działalności gospodarczej stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się także wartość otrzymanych świadczeń w naturze, które to świadczen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »