Tarcza antykryzysowa: Jaka jest pomoc dla jednoosobowej firmy?

Kompleksowy katalog działań wspierających przedsiębiorców mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 zawarty jest w pakiecie ustaw, tzw. Tarczy antykryzysowej. Na mocy tych przepisów przysługuje m.in. świadczenie postojowe czy prawo do zwolnienia z opłacania składek na 3 miesiące. W ramach Tarczy dla przedsiębiorców zostały również wprowadzone inne ulgi pomagające w utrzymaniu działalności: odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty należności dotyczące wszystkich płatników składek, odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę - wylicza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zapytanie nr 828 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie pomocy rządowej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Szanowna Pani Minister,

w ostatnim czasie zgłosiła się do mnie osoba, która prowadzi zakład fryzjerski w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. W związku z epidemią COVID-19 i restrykcjami wprowadzonymi przez rząd jej zakład fryzjerski przestał generować dochody. Osoba ta zaczęła więc ubiegać się o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Z informacji, które uzyskała, wynika jednak, że nie przysługuje jej obecnie żadna forma pomocy. Powodem jest to, że pracuje u niej jedna osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat. Jest ona uczennicą technikum, a jej wynagrodzenie jest refundowane przez ochotnicze hufce pracy, które organizowały zatrudnienie.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy w takich i podobnych przypadkach można ubiegać się o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w związku z brakiem osiągania jakichkolwiek dochodów z uwagi na COVID-19?

Poseł Ryszard Galla

24 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 828 w sprawie pomocy rządowej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 5 maja 2020 r., znak: K9ZAP828, przesyłające zapytanie Posła Ryszarda Galli, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Kompleksowy katalog działań wspierających przedsiębiorców mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 zawarty jest w pakiecie ustaw, tzw. Tarczy antykryzysowej. Należą do niego m. in. rozwiązania wprowadzone na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), która wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. zawierającej rozwiązania dotyczące przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) a także ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).

Na mocy powyższych przepisów przysługuje m.in. świadczenie postojowe. Mają do niego prawo osoby mieszkające na terytorium Polski i będące obywatelami RP lub mające prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. Istotnym jest również by osoby te nie miały innych tytułów do ubezpieczenia. Świadczenie to przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym również korzystającym z „Ulgi na start” i opłacającym składki w ramach Małego ZUS, jeżeli rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i miały przestój w następstwie COVID-19. Jest nieopodatkowane i nieoskładkowane. W przypadku przedsiębiorców warunkiem uzyskania świadczenia w wysokości 2 080 zł jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Natomiast świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymają osoby prowadzące pozarolniczą działalność, rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów znajdujący się w trudnej sytuacji przedsiębiorcy mają prawo m.in. do zwolnienia z opłacania składek na 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj 2020 r.). Dotyczy to osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób spółdzielni socjalnych oraz duchownych i można je uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty.

Zwolnienie z opłacenia 100% należności z tytułu składek za dany miesiąc dotyczy:

  1. osób wykonujących pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za 2020 r. lub przychód był wyższy niż ta kwota ale dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł,
  2. spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »