Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie wynagrodzeń  - objaśnienia prawne MPiPS

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych dotyczących wykładni art. 15g tzw. Tarczy antykryzysowej na mocy którego przedsiębiorcy mogą się ubiegać o pomoc w formie wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz środków z ww. Funduszu na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń na ww. dofinansowanie wynagrodzenia.

Jak czytamy we wniosku Rzecznika, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa wielu przedsiębiorców znalazło się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W związku z powyższym na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 568: dalej jako: ustawa zmieniająca ustawę COVID-19) do ustawy COVID-19 wdrożono szereg środków zaradczych służących wsparciu przedsiębiorców.

Jednym z takich rozwiązań jest art. 15g ustawy COVID-19 przewidujący pomoc w formie wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz środków z ww. Funduszu na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń na ww. dofinansowanie wynagrodzenia.

Interpretacja tego artykułu budzi jednak szereg wątpliwości.

W omawianym przepisie brak jest jednoznacznych uregulowań jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenia oraz w jaki sposób wyliczyć wysokość przedmiotowego wynagrodzenia.

Nieprecyzyjny jest zawarty w art. 15g ust. 3 ustawy COVID-19 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, wymóg spełnienia kryterium braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

Ponadto, wydania objaśnień prawnych wymaga czy otrzymanie dofinansowania w formie wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy nie stoi na przeszkodzie w ubieganiu się o uzyskanie innych form dofinansowania przysługujących na podstawie przepisów ustawy COVID-19.

Zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wykładania wyżej wymienionego przepisu, obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2020 r. budzi wątpliwości interpretacyjne uzasadniające wydanie objaśnień prawnych w następujący zakresie:

 1. Jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenie pracownika:
  1. Czy jest to wynagrodzenie zasadnicze bez żadnych dodatków, dopłat, w tym bez dodatku funkcyjnego?
  2. Czy też jest to wynagrodzenie zasadnicze z wypłacanymi dotychczas pracownikowi dodatkam ijak np. premie, dodatek funkcyjny?
  3. Za jaki okres i ewentualnie w jakiej wysokości należy przyjąć do obliczenia wynagrodzenia dodatki okresowe (np. kwartalne)?
 2. Jak należy rozumieć pojęcie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 ustawy COVID-19?
 3. Jak należy rozumieć spełnienie kryterium wskazanego w art. 15g ust. 3 ustawy COVID-19 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, Ij. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe?
 4. Jak należy wyliczyć 15-procentowy spadek obrotów gospodarczych w przypadku przedsiębiorców, którzy nie uzyskiwali przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w 2019 r., tych którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w 2019 r., oraz tych którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu 2020 r.?
 5. Czy obrót obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzaniem stanu epidemii?
 6. Czy w przypadku otrzymania świadczenia postojowego, o jakim mowa w art. 15zq ustawy COVID-19, przedsiębiorcy przysługuje również pomoc w formie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń na wynagrodzenia wypłacanychze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
 7. Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracown...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »