Taka sama działalność jak byłego pracodawcy. Czy możliwy ryczałt?

Pytanie: W styczniu 2017 r. żona Wnioskodawcy rozpoczęła działalność, która była opodatkowana ryczałtem. W tej działalności został zatrudniony Wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. 1 stycznia br. żona zawiesiła, a w kwietniu całkowicie zaprzestała prowadzenia działalności. Od stycznia Wnioskodawca prowadzi działalność w takim samym zakresie jak żona. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do opodatkowania ryczałtem w 2018 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu 10 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu świadczonych usług ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 18 maja 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.218.2018.1.MD, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 18 maja 2018 r. (data doręczenia 28 maja 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 3 czerwca 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.), nadanym w dniu 5 czerwca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2015 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tymże roku dochód Wnioskodawcy z działalności gospodarczej przekroczył 250 000 euro. Wnioskodawca zaprzestał prowadzenia działalności z dniem 31 grudnia 2015 r. (data wykreślenia z rejestru 4 stycznia 2016 r.). W styczniu 2017 r. żona Wnioskodawcy rozpoczęła działalność gospodarczą, która była opodatkowana ryczałtem. W tej działalności został zatrudniony Wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Z dniem 31 grudnia 2017 r. żona Wnioskodawcy zawiesiła działalność. Następnie 3 kwietnia 2018 r. całkowicie zaprzestała prowadzenia działalności (data wykreślenia z rejestru 4 kwietnia 2018 r.). Dochód z działalności żony Wnioskodawcy przekroczył w 2017 r. 250 000 euro. Od dnia 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawca otworzył działalność gospodarczą i złożył Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu. Wnioskodawca nie wykonuje żadnych usług, czy prac na rzecz byłego pracodawcy (żony).

W piśmie z dnia 3 czerwca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym złożył w dniu rejestracji działalności gospodarczej, tj. 29 grudnia 2017 r. Przez oświadczenie Wnioskodawca rozumie wybór formy opodatkowania w dokumencie rejestracyjnym działalności, gdyż w Urzędzie Gminy, gdzie rejestrował działalność, poinformowano Go, że taki sposób jest właściwy.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót i usług budowlanych, o symbolu PKWiU 43.99.90.0, 43.99.40. Przychody z tej działalności opodatkowane są stawką 5,5%. Żona Wnioskodawcy prowadziła działalność w takim samym zakresie, jak Wnioskodawca. Umowa o pracę z małżonką została zawarta 2 stycznia 2017 r., a rozwiązana 30 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z opisanymi zdarzeniami, Wnioskodawcy przysługuje prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2018 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy: przysługuje Mu prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2018 r., ponieważ nie świadczył i nie będzie świadczyć usług, prac na rzecz byłego pracodawcy, co wynika z art. 8 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »