Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania schematów podatkowych

Istnieją zasady poufności, których złamanie narusza istotę zaufania pomiędzy podmiotem wykonującym zawód regulowany a jego klientem. Niemniej jednak doradztwa podatkowego zmierzającego do unikania opodatkowania i osiągnięcia korzyści podatkowych, zwłaszcza gdy są to korzyści zaplanowane nie można traktować na równi z sprawami prywatnymi. Doradztwo zmierzające do obniżenia wpływów podatkowych może godzić w istotne interesy budżetowe państwa. Nie jest to sprawa prywatna, ale związana z obowiązkiem publicznoprawnym o istotnym charakterze - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 27044 do ministra finansów w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Szanowna Pani Minister!

Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2860). Projekt ten zakłada wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. W zakresie tym budzi on wiele kontrowersji związanych przede wszystkim z naruszeniem tajemnicy zawodowej zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód doradcy podatkowego; nadregulacją polegającą na przyspieszonym względem wskazywanego jako optymalny wprowadzeniem tego typu regulacji do systemu polskiego. Implementacja dyrektyw unijnych jako przepisów prawa harmonizujących system europejski nie powinna stanowić podstawy dla przeregulowania systemu polskiego. Nie powinna również służyć jako zasłona dla inicjatyw nieznajdujących uzasadnienia wprost w literze dyrektywy, które są propozycjami wysuwanymi na gruncie krajowym.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

  1. Jakie są powody wychodzenia poza standard minimalny wskazywany w dyrektywie, zarówno co do terminu implementacji przepisów, jak i zakresu normowania (np. art. 86a § 1 pkt 2)?
  2. Czy ministerstwo dysponuje analizą porównawczą standardu minimalnego wskazanego w dyrektywie oraz standardu wskazywanego w przedkładanym projekcie ustawy, który wskazywałby w pełni na zakres nadregulacji? Jeżeli tak, to proszę o jego udostępnienie.
  3. Jak ministerstwo zamierza godzić konstytucyjną zasadę budowy zaufania obywateli do państwa w sytuacji, w której ustawa godzi w zasadę zachowania tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawód zaufania publicznego?

Poseł Michał Cieślak

26 października 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 27044 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

W odpowiedzi na interpelację poselską Pana Posła Michała Cieślaka z dnia 6 listopada 2018 r. nr 27044 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję.

Przedmiotowy projekt ustawy (druk sejmowy 2860) wprowadza do polskiego systemu prawa podatkowego obowiązek przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Rozwiązanie wpisuje się w szerszą część dokonywanych w prawie zmian nakierowanych na uszczelnienie systemu podatkowego.

Zanim odpowiem na poszczególne pytania, chcę przedstawić wybrane argumenty przemawiające za słusznością i koniecznością wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych do polskich regulacji.

Wprowadzenie tego rozwiązania stanowi częściową implementację Dyrektywy Rady 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (dalej: Dyrektywa).

Argumentem na rzecz wprowadzenia tego rozwiązania są również wnioski z analizy dotychczasowej praktyki postepowania wybranych podmiotów. Jak już wskazywaliśmy w uzasadnieniu do rządowego przedłożenia przykładowo wskazać można na rozwiązanie wykorzystywane na przestrzeni kilku lat przez szereg podmiotów, a związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółek komandytowo-akcyjnych. Do momentu pełnego osiągnięcia skutków wynikających ze zmian w prawie podatkowym, które zaczęły obowiązywać z początkiem 2014 r., prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie dawało wymierne korzyści podatkowe.

Podejmowanie działań w obszarze agresywnej optymalizacji podatkowej (które były celowe oraz łączyły się z wykorzystaniem sztucznych konstrukcji) prowadzić mogły do radykalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych, w tym do braku opodatkowania, mimo osiągania zysków ekonomicznych. Działania takie stoją w sprzeczności z celem przepisów ustaw o podatkach dochodowych, które tworzone były z intencją opodatkowania osiąganych przez podatników korzyści ekonomicznych.

Agresywna optymalizacja podatkowa naraża Skarb Państwa na straty budżetowe. Stosowanie tego typu rozwiązań prowadzi do uzyskiwania nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej, przez co zaburza w istotny sposób warunki równej konkurencji podmiotów gospodarczych. Takie postępowanie musi być traktowane w sposób szczególny. Nakładanie przez państwo podatków i ściąganie dochodów budżetowych jest czynnikiem ściśle powiązanym z suwerennością państwa i z tego powodu powinno podlegać szczególnej ochronie. Wreszcie pamiętajmy, że czynności związane z planowaniem podatkowym nie są wyłącznie prywatną sprawą podmiotów gospodarczych, gdyż dotyczą zobowiązań podatkowych, gdzie stroną jest Państwo.

Naszą intencją jest pozyskiwanie informacji o stosowanych schematach podatkowych na możliwie wczesnym etapie, przy respektowaniu oczekiwań zawodów zaufania publicznego w zakresie tajemnicy zawodowej.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »