Szkolenia lekarzy i dentystów a podatek dochodowy

Interpelacja nr 3603 w sprawie zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego.

Istnieją poważne i racjonalne powody dla zwolnienia świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy i lekarzy-dentystów, w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego, od opodatkowania. Jednym z podstawowych zadań związanych z kompetencjami samorządu zawodowego jest m.in. prowadzenie szkoleń zawodowych dla swoich członków. Wykonują to zadanie, izby lekarskie przyczyniają się jednocześnie do realizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów ich ustawowego obowiązku, jakim jest obowiązek stałego doskonalenia zawodowego.

Organizacja szkoleń jest formą ułatwienia lekarzom i lekarzom-dentystom realizacji ustawowego obowiązku. Kształcenie podyplomowe lekarzy mieści się w katalogu ustawowych zadań, do których powołany został samorząd zawodowy lekarzy. Udział w takim szkoleniu nie powinien być opodatkowany?

Za brakiem obowiązku naliczania i odprowadzania podatku za udział w tego typu szkoleniach przemawia również fakt, że różne formy doskonalenia zawodowego stawiane do dyspozycji przez samorząd lekarski, są finansowane ze składek członkowskich, uiszczanych przez lekarzy i lekarzy-dentystów.

Lekarz, który uiścił składkę członkowską, następnie – jako członek samorządu – korzysta ze szkolenia organizowanego przez izby lekarskie. Czy jest to nieodpłatne świadczenie?

Za zwolnieniem od podatku szkoleń organizowanych przez lekarski samorząd zawodowy przemawia również analogia do istniejącego zwolnienia dla świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pt. 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.), wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Pracodawcy zatrudniający lekarzy, jak i samorząd lekarski, zobowiązani są do ułatwiania lekarzom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dlaczego realizowanie przez lekarzy formy doskonalenia zawodowego, nie mogą na tych samych prawach korzystać ze zwolnienia podatkowego?

Za zwolnieniem nieodpłatnych szkoleń organizowanych przez samorząd lekarski od podatku dochodowego od osób fizycznych przemawia także interes społeczny. Wspieranie przez państwa członkowskie kształcenia w zawodzie lekarza i lekarza-dentysty wynika także z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE, z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej ze pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

W chwili obecnej państwo nie ułatwia lekarzom realizacji doskonalenia zawodowego. W ustawodawstwie nie ma rozwiązań gwarantujących lekarzom możliwość realizacji obowiązkowego kształcenia ustawicznego w ramach płatnego urlopu szkoleniowego co sprawia, że lekarze nierzadko wykorzystują urlop wypoczynkowy, aby wziąć udział w szkoleniach.

Dlaczego nie stworzono mechanizmu wliczenia kosztów odpłatnego szkolenia, do kosztów uzyskania przychodu?
Czy i kiedy możliwa będzie zmiana przepisów podatkowych poprzez wyraźne wskazanie, że szkolenia, o których mowa w niniejszej interpelacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Mając na uwadze fakt, że Minister Zdrowia powinien wspierać lekarzy w możliwości realizacji przez nich ustawowego obowiązku kształcenia ustawicznego oraz zważywszy, że udział jak największej liczby lekarzy w szkoleniach zawodowych leży w interesie pacjentów, konieczne wydaje się podjęcie międzyresortowej współpracy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów w celu stworzenia przepisów, które nie będą nakładać na lekarzy obowiązku zapłaty podatku od nieodpłatnych szkoleń organizowanych przez samorząd zawodowy.

Zgłaszający: Krzysztof Sitarski

Odpowiadając na interpelację nr 3603 złożoną przez Pana Posła Krzysztofa Sitarskiego w sprawie zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego, uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podleg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »