Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.03.2014

Szacowanie dochodu z działalności gospodarczej – wyrok NSA

Teza: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ewidencjonowaniu przychodów organ podatkowy zobowiązany był ustalić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posługiwanie się przez ustawodawcę określeniami "ustali" czy "określi" nie jest wyznacznikiem momentu powstania zobowiązania podatkowego.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Andrzej Jagiełło, Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 936/11 w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2005 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku kwotę 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 15 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 936/11, oddalił skargę M. W. – nazywanego dalej "Skarżącym", na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2011 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2005 r.
Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia 21 lutego 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. ustalił Skarżącemu zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych za 2005 r.

Rozpoznawszy odwołanie Skarżącego, Dyrektor Izby Skarbowej wspomnianą na wstępie decyzją utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. W motywach decyzji Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że w trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że w 2005 r. Skarżący, prowadząc działalność gospodarczą, nabył 25.870 kg ubrań. Z remanentu wynikało, że na koniec roku podatkowego Skarżącemu zostało 4.430 kg towaru. Tymczasem Skarżący zaewidencjonował sprzedaż jedynie 9.929,40 kg ubrań oraz darowiznę 30,40 kg ubrań. Różnica pomiędzy ilością towaru sprzedanego, pozostałego na koniec roku i nabytego wskazuje zatem, że Skarżący nie wykazał sprzedaży 11.480,20 kg ubrań – a co za tym idzie, nie prowadził ewidencji przychodów w sposób rzetelny. Mając na względzie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), podstawę opodatkowania należało zatem określić w drodze oszacowania. Ponieważ organ pierwszej instancji nie znalazł możliwości zastosowania metod wymienionych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej, ustalił wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w oparciu o średnią cenę kilograma odzieży, wynikającą z dowodów wewnętrznych i rachunków sprzedaży (art. 23 § 4 Ordynacji podatkowej).

Skarżący wyjaśnił, że towar nie nadający się do sprzedaży został zniszczony. Organ jednak nie dał wiary zeznaniom Skarżącego, ponieważ nie określił, jaka ilość ubrań została zniszczona, jak również nie przedstawił żadnego dowodu potwierdzającego ich zniszczenie.

W skardze na powyższą decyzję Skarżący argumentował, że organ dysponowała dokumentami niezbędnymi do ustalenia wielkości sprzedaży na podstawie ewidencji przychodu dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego. Jego zdaniem, brak ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług nie mógł być przesłanką uznania ksiąg podatkowych prowadzonych dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego za nierzetelne. Skarżący dysponował bowiem rachunkami i dowodami wewnętrznymi, jak również ewidencjonował sprzedaż w ewidencji. Skarżący podniósł, że kwestionując wiarygodność jego zeznań, organ nie wykazał, że w ewidencji pominięto jakąkolwiek ilość sprzedanego towaru. Skarżący nie zgodził się ponadto, że nierzetelność ewidencji podatkowej można było stwierdzić wyłącznie na podstawie arytmetycznej różnicy pomiędzy towarem zakupionym, uwidocznionym w ewidencji sprzedaży i wykazanym w remanencie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznała skargę za niezasadną i ją oddalił.
W ocenie sądu pierwszej instancji, postępowanie podatkowe zostało przeprowadzone w sposób budzący zaufanie (art. 121 Ordynacji podatkowej). Organy wyjaśniły bowiem przesłanki, którymi się kierowały wydając decyzje oraz udzieliły Skarżącemu niezbędnych informacji. Organy podjęły wszelkie działania konieczne do ustalenia stanu faktycznego sprawy (art. 122 Ordynacji podatkowej), jak również zebrały i prawidłowo rozpatrzyły cały materiał dowodowy (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej). Sąd zwrócił uwagę, że na stronie ciąży obowiązek uzasadnienia swoich racji, jeżeli kwestionuje dany dowód lub fakt. Tymczasem wyjaśnienia Skarżącego były niejasne, nieprecyzyjne i niepoparte żad...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »