Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

26.08.2021

Świadczenie honorowe dla stulatków

Poczynając od 1 stycznia 1992 r. - na mocy decyzji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - wprowadzono zasadę, że wszystkim osobom, które kończą 100 lat życia - niezależnie od tego, czy pobierają świadczenie ustawowe czy też nie mają prawa do takich świadczeń - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznaje w trybie wyjątku świadczenie równe kwocie bazowej, służącej do obliczania wysokości nowych świadczeń, obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat życia.

Interpelacja nr 25795 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie potrzeby przyznania dodatkowego stałego wsparcia finansowego dla najstarszych Polaków

Szanowna Pani Minister,

do mojego rzeszowskiego biura poselskiego zwrócono się z problemem dotyczącym najstarszych Polek i Polaków. Miło i dobrze, że tak się dzieje, gdy przedstawiciele władz najwyższych Rzeczypospolitej Polskiej przyjeżdżają i osobiście składają życzenia i kwiaty z okazji urodzin najstarszym Polkom i Polakom, jak w ostatnim czasie najstarszej, 115-letniej Polce. Jednakże za tymi pozytywnymi gestami powinny iść w parze działania systemowe. Przede wszystkim wiązać się to powinno z należytej wysokości świadczeniami miesięcznymi, które pozwolą, aby te osoby miały na odpowiednio wysokim poziomie zagwarantowane warunki bytowe oraz możliwość stałej opieki i natychmiastowej, wysokiej jakości pomocy medycznej. Polek i Polaków, którzy ukończyli 105. rok życia, jest wśród nas, wg dostępnych źródeł, około kilkudziesięciu osób, a tych, którzy ukończyli 110 lat, stając się superstulatkami, zaledwie kilka osób.

Wobec powyższego przesyłam pytania, prosząc o wyczerpującą odpowiedź na każde z nich z osobna:

  1. Czy ministerstwo dla osób, które ukończyły 105. rok życia, przyzna stały dodatek do świadczenia, które otrzymują stulatkowie, zwiększając je np. o 50%, a dla osób, które ukończyły 110 lat, dodatek zwiększający wysokość tego świadczenia np. dwukrotnie?
  2. Czy osoby, które ukończą 110 lat, z racji osiągnięcia tak szacownego wieku będą otrzymywać jubileuszowy dyplom i medal?
  3. Czy osoby, które ukończyły 100 lat, nawet jeśli w życiu nie pracowały, to mają zagwarantowaną stałą, nieodpłatną pomoc medyczną?
  4. Czy obowiązek przyznania świadczenia dla osób, które ukończyły 100 lat życia, będzie bezpośrednio w sposób wyraźny i jednoznaczny zawarty w przepisach odpowiedniej ustawy/odpowiednich ustaw, w tym także sposób jego waloryzacji?

Poseł Paweł Poncyljusz

30 lipca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 25795 w sprawie potrzeby przyznania dodatkowego stałego wsparcia finansowego dla najstarszych Polaków

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację poselską Pana Posła Pawła Poncyljusza w sprawie potrzeby przyznania dodatkowego stałego wsparcia finansowego dla najstarszych Polaków, znak: K9INT25795 przedstawiam uprzejmie, co następuje

Prezes Rady Ministrów, pismem z 6 stycznia 1972 r., upoważnił Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do przyznawania osobom, które ukończyły 100 lat życia, świadczeń wyjątkowych na podstawie art. 116 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 6, ze zm.). Świadczenie to wynosi tyle, co aktualna kwota bazowa. W świetle przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.), kwota bazowa wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym. Kwotę bazową ustala się w każdym roku kalendarzowym. Obowiązuje ona od 1 marca do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

Od 1 stycznia 1999 r. świadczenia w drodze wyjątku są przyznawane na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną.

Poczynając od 1 stycznia 1992 r. - na mocy decyzji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - wprowadzono zasadę, że wszystkim osobom, które kończą 100 lat życia - niezależnie od tego, czy pobierają świadczenie ustawowe czy też nie mają prawa do takich świadczeń - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznaje w trybie wyjątku świadczenie równe kwocie bazowej, służącej do obliczania wysokości nowych świadczeń, obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat życia.

Świadczenia honorowe przyznawane są osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkałym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej terytorium. Świadczenia honorowe przyznawane są niezależnie od wypłacanych świadczeń przyznanych na zasadach ogólnych, z zachowaniem prawa do przysługujących dodatków. Świadczenia honorowe finansowane są z budżetu państwa zgodnie z art. 84 ustawy emerytalnej i nie podlegają waloryzacji.

Kwestia wprowadzenia ustawowych rozwiązań, dotyczących wypłaty świadczenia osobom, które ukończyły 100 lat życia, była wielokrotnie podnoszona. Wstępna analiza przedmiotowego zagadnienia wskazuje, iż w przypadku wprowadzenia przepisów, które usankcjonują obowiązujące zasady przyznawania i wypłaty świadczeń honorowych, regulacje te nie powinny ze względów społecznych znacząco odbiegać od dotychczasowych rozwiązań.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował o rozpoczęciu prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia przepisu regulującego przyznawanie przez Prezesa KRUS świadczeń honorowych osobom, które ukończyły 100 lat życia, sankcjonującego wieloletnią tradycję przyznawania takich świadczeń. Projekt zmiany ustawy oczekuje w chwili obecnej na wpis do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

W stosunku do osób, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - postępowanie o świadczenie honorowe podejmowane jest z urzędu.

W świetle danych Zakładu Ubezpieczeń ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »