Świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji komorniczej

Mając na względzie pomocowy oraz pozapłacowy charakter, a także wyłącznie socjalne przeznaczenie świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, należy podzielić pogląd Ministra Sprawiedliwości o braku zasadności stosowania w odniesieniu do świadczeń socjalnych, cywilnoprawnych zasad prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia i innych należności - czytamy w odpowiedzi Sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską.

Interpelacja nr 34060 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie wdrożenia jednolitej interpretacji przepisów, aby zapewnić w praktyce faktyczne wyłączanie z egzekucji komorniczej świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Szanowna Pani Minister,

wśród problemów zgłaszanych do mojego biura poselskiego stale powraca kwestia egzekucji komorniczej z przyznawanych pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Skarżące się osoby podnoszą, że zajmowane są środki z przyznanych im zapomóg w trudnych sytuacjach losowych, a także dofinansowania wypoczynku, tak zwane wczasy pod gruszą, czy pomoc finansowa na święta, tak zwane karpiowe - co wyklucza liczną niestety grupę osób posiadających zajęcia komornicze z realnej możliwości udzielenia im jakiejkolwiek pomocy i odcina od środków dofinansowań, z których korzystają pozostali pracownicy.

Wypłacane dofinansowanie na wypoczynek czy urządzenie dostatnich świąt, z których „dodatkowych” pieniędzy cieszą się pozostali pracownicy, jest osobom z zajęciami komorniczymi zabierane w całości, powodując narastające poczucie krzywdy i wykluczenia, gdyż właśnie te osoby, które jako wynagrodzenie za pracę otrzymują wyłącznie kwotę wolną od zajęcia w wysokości płacy minimalnej, najbardziej potrzebują takich udzielanych raz w roku dodatkowych środków.

Wskazać należy, że egzekucja ze środków przewidzianych w założeniu jako pomocowe, niebędących składnikiem wynagrodzenia, ale mających charakter wsparcia ważnych społecznie obszarów, jak pomoc w zapewnieniu wypoczynku czy przeciwdziałanie wykluczeniu w zakresie możliwości zapewnienia dostatnich, tradycyjnych świat, a w przypadku zapomóg - wsparcia w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych - stanowi podważanie celu działania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Temat ten podejmowałem już wcześniej i w związku z treścią odpowiedzi z dnia 24 stycznia 2022 r., znak BM-I.0520.708.2021, udzielonej w imieniu ministra sprawiedliwości na interpelację nr 29591, którą złożyłem wraz z poseł Anną Gembicką, w której wskazano, iż „z uwagi na podział kompetencji pomiędzy poszczególne resorty i umiejscowienie stosownych norm w ustawie z dnia z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do podjęcia prac legislacyjnych w omawianym zakresie właściwe byłoby Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej”, zwracam się obecnie do Pani Minister, cytując argumentację prawną z udzielonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedzi.

W odpowiedzi na interpelację w imieniu ministra sprawiedliwości wskazano, co następuje:

„(…) Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746) środki funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami Funduszu. W przepisie nie posłużono się zatem sformułowaniem: środki wypłacone z funduszu, czy też przyznane z funduszu, co sugeruje, że środki te nie podlegają egzekucji w żadnej postaci, o ile są w dyspozycji funduszu. Nie budzi zarazem wątpliwości, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie przepisów art. 880-888 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.), dalej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »