Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

26.05.2020

Świadczenia postojowe - objaśnienia prawne MPiPS

Jak należy rozumieć pojęcie przestoju w prowadzeniu działalności? Czy świadczenie postojowe przysługuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobowo czy także zatrudniającej inne osoby? Czy pojęcie przychodu należy rozumieć ściśle (jako przychód) czy jako dochód? Czy wymóg spadku przychodów o 15% dotyczy podmiotów, które nie uzyskały żadnego przychodu w miesiącu poprzedzającym? - pyta we wniosku o wydanie objaśnień prawnych Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jak zauważył we wniosku Rzecznik MŚP, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa, wielu przedsiębiorców znalazło się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W związku z powyższym na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 568; dalej jako: ustawa zmieniająca ustawę o COVID-19) do ustawy o COVID-19 wdrożono szereg środków zaradczych służących wsparciu przedsiębiorców. W art. 15zq ustawy COVID-19 określono zasady wypłaty świadczenia postojowego. Interpretacja tego artykułu budzi jednak szereg wątpliwości. W związku z tym Rzecznik wniósł o wydanie objaśnień prawnych dotyczących następujących zagadnień:

 1. Jak należy rozumieć pojęcie przestoju w prowadzeniu działalności, o którym mowa w art. 15zq ust. 3 ustawy COVID-19?
 2. Czy świadczenie postojowe przysługuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobowo czy także zatrudniającej inne osoby?
 3. Czy pojęcie przychodu wymienione w art. 15zq ust. 4 pkt 1) i 2) ustawy COVID-19 należy rozumieć ściśle (jako przychód) czy jako dochód?
 4. Czy wymóg spadku przychodów o 15%, o którym mowa w art. 15zq ust. 4 pkt 1 ustawy COVID-19 dotyczy podmiotów, które nie uzyskały żadnego przychodu w miesiącu poprzedzającym?
 5. Czy przychód, o którym mowa w art. 15zq ust. 4 ustawy COVID-19, obejmuje także przychody z tytułu świadczenia usług w oparciu o usługi świadczone w formie online, które nie były świadczone przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzeniem stanu epidemii?
 6. Co to jest jedno świadczenie postojowe w rozumieniu art. 15zr ust. 4 ustawy COVID-19?
 7. Co należy rozumieć pod pojęciem„innych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia postojowego " w rozumieniu art. 15zs ust. 3 pkt 5 ustawy COVID-19?
 8. Czy warunkiem skorzystania ze świadczenia postojowego jest zawarcie umowy zlecenia w formie pisemnej? Czy w przypadku braku umowy w formie pisemnej wystarczające będzie złożenie oświadczenia zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy oraz przedstawienie dokumentów uprawdopodobniających wykonywanie zlecenia(np. na podstawie wyciągów bankowych, faktu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za zleceniobiorcę)?
 9. Jak należy interpretować zawarty w art. 15zu ust. 1 ustawy COVID-19 warunek wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia?
 10. Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o czym mowa w art. 15zzc ustawy COVID-19?
 11. Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, o czym mowa wart. 15zzb ustawy COVID-19?
 12. Czy jest możliwe równoczesne skorzystanie ze świadczenia postojowego, oraz z dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz ochrony miejsc pracy, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o czym mowa wart. 15g ust 1 i 2 ustawy COVID-19?

 

Objaśnienia prawne

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 13 maja 2020 r.,

sygn. DUS-I.070.22.2020.SK

 

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 15 kwietnia 2020 r., dotyczące wykładni art. 15zq, 15zr, 15zs oraz 15zu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam.

Na wstępie należy zaznaczyć, że wprowadzone przepisy ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., mają na celu ochronę tych sfer życia społecznego i gospodarczego, które zostały istotnie ograniczone ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego. W ramach przepisów tej ustawy zostało uruchomione wsparcie finansowe oraz ulgi i zwolnienia w obszarze danin publicznoprawnych. Jednym z elementów działań ochronnych jest wsparcie w postaci świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Powyższe świadczenie zostało wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »