Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.07.2014

Świadczenia pielęgnacyjne dla rolników

Teza: Negatywna przesłanka przyznania rolnikowi świadczenia pielęgnacyjnego odnosi się wyłącznie do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne. Samo posiadanie gruntów rolnych o powierzchni niepozwalającej na objęcie rolniczym obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, z którym to posiadaniem nie wiąże się ani faktyczne uprawianie gruntów, ani też zarządzanie nimi i czerpanie korzyści finansowych, nie pozbawia rolnika uprawnienia do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), Sędziowie sędzia WSA Andrzej Melezini, sędzia WSA Mirosław Wincenciak, Protokolant sekretarz sądowy Anna Makal, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi M. J.-P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza Miasta A. z dnia [...] grudnia 2013 roku, nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżone decyzje nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

UZASADNIENIE

Skarga została wywiedziona na tle następujących okoliczności.

Wnioskiem z dnia 5.11.2013r. skarżąca M. J. – P. wystąpiła do MOPS w A. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad córką A. urodzoną 16.10.2011r.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w A., działający z upoważnienia Burmistrza A., po przeprowadzeniu postępowania decyzją z dnia [...].12.2013r. powołując się na przepisy art. 17 w związku z art. 3 pkt 22 oraz 20 ust. 1, 2 i 3, 23 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, orzekł o odmowie przyznania świadczenia. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, że skarżąca od 1.10.2012r. nie podejmuje zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawną córką. Córka skarżącej legitymuje się orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia [...].11.2013r. stwierdzającym wymaganie stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Skarżąca jest posiadaczką gruntów rolnych na terenie gminy B. K. o powierzchni 2,42 ha, w tym 0,4625 ha przeliczeniowego, niepodlegającą ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Organ stwierdził nawiązując do art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, że jedną z przesłanek uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest rezygnacja lub niepodejmowanie zatrudnienia lub innej pracy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem. Następnie powołał się na definicję zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zawartą w art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazując, że nie obejmuje ona rolników. Przepis art. 6 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników definiuje rolnika jako posiadacza gospodarstwa rolnego natomiast ustawa o świadczeniach rodzinnych definiując gospodarstwo rolne odsyła do ustawy o podatku rolnym, która dla uznania danego obszaru za gospodarstwo rolne wymaga jedynie odpowiedniego sklasyfikowania gruntów, odpowiedniej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy i prowadzenia na gruntach działalności rolniczej. Takimi gruntami dysponuje skarżąca a skoro rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie należy do kręgu osób wymienionych przez ustawę o świadczeniach rodzinnych jako te, które mogą zrezygnować z pracy celem sprawowania opieki nad dzieckiem, stąd skarżącej nie może być przyznane świadczenie pielęgnacyjne. Organ nawiązał do uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 11.12.2012r. sygn. I OPS 5/12, która uznała, że prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolnika stanowi negatywną przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Fakt niepodlegania skarżącej rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu nie oznacza, że skarżąca nie jest rolnikiem w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W odwołaniu od tej decyzji M. J. – P. podniosła, że z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego nie odnosi żadnych korzyści. Grunty rolne zostały przekazane przez matkę w darowiźnie, dzięki czemu matka mogła otrzymać rentę. Grunty uprawia wujek natomiast skarżąca nie wykonuje żadnych prac rolniczych. Grunty są oddalone od miejsca zamieszkania skarżącej o 23 kilometry. Codzienna stała opieka nad córką uniemożliwia skarżącej wykonywanie jakichkolwiek prac w gospodarstwie rolnym.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. po rozpoznaniu powyższego ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »