Świadczenia dla członków rady nadzorczej a CIT

Pytanie podatnika: Czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenie Rady Nadzorczej z powrotem oraz zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia lub diet członków Rady Nadzorczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2013 r. (data wpływu 18 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2013 r. (data wpływu 26 lipca 2013 r.) oraz pismem z dnia 9 października 2013 r. (data wpływu 14 października 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Spółki na posiedzenie Rady Nadzorczej i z powrotem oraz zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia lub diet członków Rady Nadzorczej będących i niebędących pracownikami - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 1 października 2013 r., nr IPTPB3/423-277/13-2/GG, IPTPB2/415-496/13-3/DS (doręczonym w dniu 4 października 2013 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W dniu 14 października 2013 r. wpłynęło do tut. Organu uzupełnienie wniosku z zachowaniem ustawowego terminu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Spółka zobowiązana jest na podstawie art. 392 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z późn.zm.) oraz pisma z dnia 20 czerwca 2000 r. przez właściciela - Skarb Państwa do zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, lub kosztów wykonywania indywidualnego nadzoru oraz kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Koszty przyjazdu i zakwaterowania traktowane są jako koszty podróży. Wysokość oraz warunki ustalania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą są ustalane według przepisów obowiązujących dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Przedmiotowe świadczenia wypłacane są na podstawie polecenia wyjazdu służbowego z dołączoną ewidencją przebiegu pojazdu lub załączonymi biletami za przejazd PKP lub PKS oraz na podstawie faktury za usługę noclegową lub w postaci diet. Spółka wypłacone koszty podróży, w tym również dla Członków Rady będących jednocześnie pracownikami Spółki (na podstawie odrębnej umowy o pracę), zalicza do kosztów uzyskania przychodów, traktując je jako koszt zabezpieczający źródło przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 21 ust.1 pkt 16b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacane świadczenia z tytułu kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i diet Spółka uznaje jako wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opisana sytuacja dotyczy okresu 2010-2011 r.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie Wspólników aktem notarialnym. Dwóch z członków Rady jest jednocześnie pracownikami Spółki na podstawie odrębnej umowy o pracę. Wysokość ich wynagrodzeń oraz wypłata wszelkich świadczeń związanych ze stosunkiem pracy uregulowana jest odmiennymi przepisami.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że koszty przejazdu i zakwaterowania, traktowane są jako koszty podróży służbowej pracownika i koszty podróży osoby niebędącej pracownikiem.

Spółka oprócz zwrotu kosztów wymienionych powyżej wypłaca członkom Rady Nadzorczej również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, które zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje jako koszt uzyskania przychodów.

Dwóch z członków Rady jest jednocześnie pracownikami Spółki na podstawie odrębnej umowy o pracę. Wysokość ich wynagrodzeń oraz wypłata wszelkich świadczeń związanych ze stosunkiem pracy uregulowana jest odmiennymi przepisami, m.in.: kodeks pracy, układ zbiorowy pracy, ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Spółki na posiedzenie Rady Nadzorczej i z powrotem oraz zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia lub diet członków Rady Nadzorczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszt zabezpieczający źródło przychodów?
  2. Czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Spółki na posiedzenie Rady Nadzorczej i z powrotem oraz zwrot kosztów zakwaterowania, kosztów wyżywienia lub diet opisanych w punkcie 68 członków Rady Nadzorczej, w tym również członków będących pracownikami Spółki są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16b ustawy o PDOF?

W uzupełnieniu wniosku sformułowano ostatecznie pytania w następujący sposób:

  1. Czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Spółki na posiedzenie Rady Nadzorczej i z powrotem oraz zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia lub diet członków Rady Nadzorczej będących i nie będących pracownikami Spółki, można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszt zabezpieczający źródło przychodów?
  2. Czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »