Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.06.2012

Stypendium naukowe a zwolnienie z PIT

Pytanie podatnika: Czy stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2012 r. (data wpływu 6 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania stypendium naukowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania stypendium naukowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiony został następujący stan faktyczny:

W dniu 4 listopada 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem, której przedmiotem jest finansowanie stypendium naukowego ustanowionego decyzją Ministra dla Wnioskodawczyni, wybitnego młodego naukowca (§ 1 umowy).

Zasady przyznawania, finansowania i rozliczania stypendium oraz sposób współdziałania stron regulują przepisy aktów prawnych przytoczonych w § 2 ww. umowy, a wśród których wymieniono ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), ustawę z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84 poz. 455), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo - techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204).

Starając się o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców Wnioskodawczyni spełniła wymagania formalne wymagane w ww. przepisach.

Po pierwsze jest młodym naukowcem, a stypendium zostało Jej przyznane przed 35 rokiem życia. Po drugie, wniosek o przyznanie stypendium został złożony przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu na podstawie wybitnego dorobku naukowego proponowanej do stypendium kandydatki. Oceny wniosku dokonał powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespół ekspertów.

Wnioskodawczyni wskazuje, iż przyznane stypendium ma charakter naukowy, ponieważ jest ściśle związane z dotychczasowymi osiągnięciami naukowo-badawczymi i z faktyczną działalnością naukową stypendystki.

Podkreśla, iż stypendium zostało przyznane na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw nauki (m.in. rozporządzenie MNiSW z dnia 9 września 2010 r.), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (uchwała Prezydium RGSW nr 472/2009), o czym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010 r. nr 51 poz. 307)?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są „stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.

Wnioskodawczyni uważa, iż przyznane Jej stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca zawiera się również w powyższym przepisie.

Po pierwsze jest „stypendium naukowym” o czym mówi sama umowa o finansowaniu stypendium zawarta pomiędzy MNiSW a Uniwersytetem. O naukowym charakterze stypendium świadczą także cel i rodzaj działania stypendystki.

Po drugie, stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców zalicza się do kategorii „innych stypendiów naukowych” uzyskiwanych na innej podstawie prawnej niż przepisy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Do zasad przyznawania tychże „innych stypendiów naukowych” mają zastosowanie przytoczone w opisie stanu faktycznego przepisy tj. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych t tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 84 poz. 455) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204).

Po trzecie, rozporządzenie wykonawcze z dnia 9 września 2010 r., które określa zasady przyznawania innych stypendiów naukowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostało pozytywnie zaopiniowane przez Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego uchwałą nr 472/2009, co jest stawiane jako wymóg art. 21 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy.

Zdaniem Wnioskodawczyni z powyższego wynika, że stypendium dla wybitnych młodych naukowców spełnia wymóg stawiany w art. 21. ust.1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: jest stypendium naukowym i jest przyznawane na zasadach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po pozytywnym zaopiniowaniu tychże zasad przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

W związku z powyższym, stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39.

Według Wnioskodawczyni przekonanie o tym, że stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców jest wolne od podatku wynika równ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »