Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.02.2016

Studia a utrata statusu bezrobotnego

Interpelacja nr 615 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązań legislacyjnych uderzających w osoby poszukujące pracy

Szanowna Pani Minister,

do mojego biura poselskiego docierają sygnały dotyczące rozwiązań legislacyjnych, które uderzać mogą w osoby bezrobotne poszukujące pracy. Sprawa dotyczy osób zarejestrowanych w urzędach pracy, jako osoby pozostające bez zatrudnienia i pobierające w związku z tym zasiłek. W praktyce środki finansowe przekazywane w formie zasiłku dla bezrobotnych pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz aktywne poszukiwanie pracy. W takich przypadkach szanse na znalezienie pracy może zwiększyć uzyskanie wyższych kwalifikacji. Uczelnie wyższe coraz częściej oferują studia stacjonarne przystosowane do potrzeb osób pracujących. Zajęcia odbywają się na uczelniach w godzinach popołudniowych, a osoby studiujące, w określonych przypadkach, mogą liczyć na wpisanie do programu Indywidualnej Organizacji Studiów.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001) istnieje jednak zapis, który uderza w osoby poszukujące pracy na powyżej omówionych zasadach. Zgodnie z art. 2. ust. 1. pkt 2. bezrobotnym - oznacza to osobę, (…) nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,(…). W związku z powyższym zapisem ustawy urząd pracy może odmówić osobom podnoszącym kwalifikacje i poszukującym pracy prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a nawet zażądać zwrotu dotychczas pobranych środków wraz z odsetkami. W takich przypadkach osoby bezrobotne najczęściej zmuszone są do zrezygnowania z podnoszenia swoich kwalifikacji w toku studiów wyższych. Warto jednak zaznaczyć, że ta sama ustawa mówi o wsparciu osób odbywających szkolenia. W art. 41. ust. 1. czytamy: Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy. Natomiast zgodnie z art. 41. ust. 3a ustawy: Skierowany przez starostę na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

W powyżej przytoczonych przypadkach osoby bezrobotne podnoszące kwalifikacje są traktowane nierówno. Art. 2. ust. 1. pkt 2. wyraźnie wyklucza możliwość podnoszenia kwalifikacji i pobierania zasiłku dla bezrobotnych, natomiast art. 41. mówi o dodatkowym wsparciu dla osób odbywających szkolenia i prawie do ukończenia szkolenia w razie znalezienia pracy.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Minister o ustosunkowanie się do powyżej przedstawionego problemu oraz odpowiedź na pytanie:

  1. Czy przytoczonych zapisów ustawy, które z jednej strony ograniczają zwiększenie kwalifikacji osób podejmujących studia stacjonarne przystosowane dla osób pracujących, a z drugiej strony mówią o wsparciu finansowym innych form podnoszenia kwalifikacji, nie należy uznać jako pewnej niekonsekwencji legislacyjnej?
  2. Czy ustawa nie zmniejsza pozycji na rynku pracy bezrobotnych podnoszących kwalifikacje na studiach dostosowanych dla osób pracujących lub poszukujących pracy?
  3. Czy powyżej przedstawione zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie wymagają dostosowania do wspomnianej formy studiów stacjonarnych umożliwiających podjęcie zatrudnienia?
  4. Czy nie należałoby rozważyć zmiany niniejszych zapisów ustawy?

Z wyrazami szacunku,

Iwona Arent

poseł na Sejm RP

20 stycznia 2016 r.

Odpowiedź na interpelację nr 615 w sprawie rozwiązań legislacyjnych uderzających w osoby poszukujące pracy

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Iwony Arent z dnia 28 stycznia 2016 r. nr 615 w sprawie rozwiązań legislacyjnych uderzających w osoby poszukujące pracy, uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.

Ad. 1. Czy z przytaczanych zapisów ustawy [o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy], które z jednej strony ograniczają zwiększenie kwalifikacji osób podejmujących studia stacjonarne przystosowane do osób pracujących, a z drugiej strony mówią o wsparciu finansowym innych form podnoszenia kwalifikacji, nie należy uznać jako niekonsekwencji legislacyjnej?

Na wstępie nal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »