Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

29.08.2019

Stowarzyszenia i CIT: Warunki korzystania ze zwolnienia od podatku

Czy dochód uzyskany poprzez dokonanie świadczenia wzajemnego - usługi reklamowej, wykorzystany na cele statutowe Stowarzyszenia będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych? Na to pytanie odpowiada publikowana interpretacja, w której przedstawiono warunki korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przez stowarzyszenia.

Zdarzenie przyszłe

Stowarzyszenie (…) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych jako organizacja non profit, nieprowadząca działalności gospodarczej. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z dnia 2001, Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) i w zasadzie opiera się pracy społecznej jej członków.

Celem statutowym stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez stwarzanie warunków do uprawiania żeglarstwa i kajakarstwa turystycznego, krzewienie wiedzy i etyki oraz zamiłowania do tego typu spędzania wolnego czasu, przy jednoczesnym propagowaniu i przestrzeganiu zasad ochrony środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie cele swoje osiąga poprzez opracowanie i realizację projektów zadań publicznych z zakresu:

Organizowania imprez popularyzujących żeglarstwo i kajakarstwo turystyczne wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Współpraca ze szkołami poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu bezpiecznego przebywania i zachowania się nad wodą i w wodzie,

Prowadzenia szkoleń z zakresu organizacji i prowadzenia pierwszej pomocy nad wodą.

Realizacja projektów na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich aktywności, wyrównania szans oraz integracji społecznej.

Środki finansowe na wykonywanie działań określonych statutem Stowarzyszenie pozyskuje ze składek członkowskich, wpłat darczyńców i dotacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy z realizacji projektów edukacyjno-turystycznych. Środki finansowe będące przychodem Stowarzyszenie w całości przeznacza na cele działalności statutowej, wydatkując na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez turystyczno-sportowych w ramach realizacji projektów publicznych, zakup sprzętu i wyposażenia sportowo-turystycznego w postaci żaglówek i kajaków oraz usług i opłat administracyjnych.

Stowarzyszenie otrzyma darowiznę na cele statutowe od osoby prawnej z przeznaczeniem na zakup kompletu żagli do żaglówki, warunkując jej dokonanie umieszczeniem logo firmowego na żaglach.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2).

Pytanie Wnioskodawcy

Czy dochód uzyskany poprzez dokonanie świadczenia wzajemnego - usługi reklamowej, wykorzystany na cele statutowe Stowarzyszenia związane z kulturą fizyczną i sportem jest dochodem zwolnionym od podatku dochodowego zgodnie z treścią art. 17 ust. 1. updop?

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, wpłaty darczyńców na cele statutowe, warunkujące jej dokonanie umieszczeniem logo darczyńcy na elementach sprzętu żeglarskiego należy traktować jako informację o darczyńcy wspierającym realizację zadań statutowych, jednakże zachodzą w tym przypadku przesłanki wykonywania reklamy na rzecz firmy darczyńcy. Poprzez umieszczenie logo firmy na żaglach, Stowarzyszenie dokonuje nieodpłatnie świadczenia wzajemnego wskazującego na usługę reklamową, przekazuje informację o potencjalnym darczyńcy w ramach realizacji projektów zadań publicznych nie pobierając dodatkowych środków finansowych wynikających z tej usługi. Dochód z dokonania czynności nieodpłatnego świadczenia wzajemnego przeznaczony na realizację celów statutowych stowarzyszenia korzysta ze zwolnienia podatkowego od osób prawnych zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią powołanego art. 17 ust. 1 updop zwalnia się od opodatkowania dochody podatników których celem statutowym jest działalność w zakresie kultury i sportu, niezależnie od rodzajów źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zwolnienie podatkowe zawarte w art. 17 ust. 1 updop jest zwolnieniem warunkowym dla skorzystania którego Stowarzyszenie spełnia łącznie dwie przesłanki:

  • celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność wyszczególniona w przepisach,

  • uzyskane dochody z prowadzonej działalności statutowej przeznaczone są wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej.

W przedstawionym stanie przyszłym Stowarzyszenie zamierza przeznaczyć dochód na cel statutowy, jakim jest rozwój sportu i rekreacji poprzez stwarzanie warunków do uprawiania żeglarstwa i kajakarstwa turystycznego.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stowarzyszenia funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 713 dalej: „upos”).

Jak stanowi art. 2 ust. 1-3 upos:

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »