Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.07.2016

Stosowanie kasy fiskalnej w przypadku ponownego rozpoczęcia działalności

Pytanie podatnika: W marcu Wnioskodawczyni zlikwidowała działalność gospodarczą. W kwietniu złożyła wniosek o ponowne zarejestrowanie działalności, z datą rozpoczęcia od 1 grudnia br., pod tym samym numerem REGON i NIP. Czy Wnioskodawczyni może używać dotychczasowej kasy fiskalnej po zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej w urzędzie skarbowym, wymianie modułu pamięci i ponownym zarejestrowaniu jej w urzędzie skarbowym? Czy będzie musiała dokonać zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 zł? Czy w przypadku konieczności zwrotu 700 zł Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany modułu lub kupna nowej kasy ponownie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2016 r. (data wpływu 4 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości używania kasy rejestrującej w nowej działalności gospodarczej po dokonaniu wymiany pamięci ww. kasy rejestrującej - jest prawidłowe,
 • obowiązku zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej zlikwidowanej przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania - jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na wymianę modułu pamięci lub zakup kasy rejestrującej do nowopowstałej działalności gospodarczej osoby fizycznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości używania kasy rejestrującej w nowej działalności gospodarczej po dokonaniu wymiany pamięci ww. kasy rejestrującej,
 • obowiązku zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej zlikwidowanej przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania,
 • prawa do odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na wymianę modułu pamięci lub zakup kasy rejestrującej do nowopowstałej działalności gospodarczej osoby fizycznej,

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawczyni od 23 lutego 2005 r. prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Prywatny Gabinet Stomatologiczny … wykonując praktykę lekarską dentystyczną. Kasę fiskalną nabyła i zarejestrowała w 2015 r. w związku z czym uzyskała odliczenie od podatku w wysokości 700 zł.

Ww. działalność Wnioskodawczyni zlikwidowała w dniu 31 marca 2016 r. i wyrejestrowała ją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W dniu 6 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek do CEiDG o ponowne zarejestrowanie działalności gospodarczej z datą rozpoczęcia działalności od dnia 1 grudnia 2016 r. pod firmą … pod tym samym numerem REGON i NIP oraz przy tym samym rodzaju działalność wg PKD. Wnioskodawczyni zamierza korzystać z dotychczasowej kasy fiskalnej.

Wnioskodawczyni nie była zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W nowopowstałej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nowa działalność gospodarcza została przez Wnioskodawczynię zarejestrowana 6 kwietnia 2016 r. i będzie polegać wyłącznie na prowadzeniu praktyki lekarskiej dentystycznej zgodnie z oznaczeniem w PK.D 86.23.Z. Datą rozpoczęcia działalności będzie 1 grudnia 2016 r. Nie upłynie okres trzech lat od rozpoczęcia użytkowania kasy rejestrującej będącej przedmiotem pytania nr 1 do czasu jej zlikwidowania/zaprzestania użytkowania. W deklaracjach VAT-7 w zlikwidowanej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie dokonała odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Wnioskodawczyni otrzymała zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Po zakończeniu działalności gospodarczej, o której mowa w pytaniu 1 wniosku Wnioskodawczyni nie dokonała odczytu kasy rejestrującej. Wnioskodawczyni nie dokonała wymiany modułu pamięci posiadanej kasy rejestrującej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W powyższym stanie rzeczy czy:

 • Wnioskodawczyni może używać dotychczasowej kasy fiskalnej po zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej w Urzędzie Skarbowym, wymianie modułu pamięci i ponownym zarejestrowaniu jej w Urzędzie Skarbowym?,
 • Wnioskodawczyni będzie musiała dokonać zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 zł na rzecz Urzędu Skarbowego również wtedy gdy będzie używać dotychczasowej kasy ale z wymienionym modułem pamięci?,
 • czy w przypadku konieczności zwrotu 700 zł Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany modułu lub kupna nowej kasy ponownie?

Zdaniem Wnioskodawczyni,

 1. Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać z dotychczasowej kasy fiskalnej po wykonaniu raportu dobowego okresowego, złożeniu wniosku do Urzędu Skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy, złożenia wniosku o wyrejestrowaniu kasy z ewidencji, protokolarnym odczycie pamięci kasy fiskalnej w obecności serwisanta i pracownika Urzędu Skarbowego, po wymianie modułu pamięci kasy ponownym jej zafiskalizowaniu i dokonaniu zgłoszenia aktualizacyjnego w Urzędzie Skarbowym po nadaniu nowego unikatowego numeru.
 2. Wnioskodawczyni będzie musiała dokonać zwrotu kwoty 700 zł pozyskanej tytułem odliczenia za zakup kasy, ponieważ dokonuje jej wyrejestrowania przed upływem trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.
 3. Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia od podatku kosztów zakupu nowej kasy względnie wymiany modułu pamięci w dotychczasowej kasie w przypadku podjęcia przez nią nowej działalności gospodarczej, w wysokości do 700 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

 • możliwości używania kasy rejestrującej w nowej działalności gospodarczej po dokonaniu wymiany pamięci ww. kasy rejestrującej - jest prawidłowe
 • obowiązku zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej zlikwidowanej przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania - jest prawidłowe
 • prawa do odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na wymianę modułu pamięci lub zakup kasy rejestrującej do nowopowstałej działalności gospodarczej osoby fizycznej - jest nieprawidłowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Obowiązek w zakresi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »