Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

05.02.2019

STIR: Blokada rachunku nie jest sprzeczna z interesem przedsiębiorców

W grudniu 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, opierając się na obowiązujących przepisach przedmiotowej ustawy, że przedłużenie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na podstawie mechanizmu STIR o 3 miesiące nie musi być oparte na postępowaniu dowodowym przeprowadzonym przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej. Nie jest również konieczne wysłuchanie wyjaśnień danego podatnika lub świadków.

Interpelacja nr 28610 do ministra finansów w sprawie przepisów regulujących działanie systemu STIR, które mogą poważnie zaszkodzić polskim przedsiębiorstwom

Szanowna Pani Minister!

Na mocy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, Krajowa Administracja Skarbowa otrzymała do dyspozycji narzędzie o nazwie STIR. To mechanizm, który ma zapobiegać nadużyciom w podatku VAT i wyłudzeniom skarbowym, m.in. wyłudzaniem zwrotu podatku VAT. Specjalny system informatyczny i algorytm będący jego podstawą poddaje stałej analizie rachunki podmiotów kwalifikowanych i ocenia, czy mogło dojść do nadużyć. Jeśli system STIR potwierdzi występowanie takiego ryzyka, organy Krajowej Administracji Skarbowej mogą zablokować dany rachunek kwalifikowany na 72 godziny, z możliwością przedłużenia o 3 miesiące. System bazuje na dwustopniowej weryfikacji: za pomocą mechanizmu informatycznego i decyzji urzędniczej.

W grudniu 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, opierając się na obowiązujących przepisach przedmiotowej ustawy, że przedłużenie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na podstawie mechanizmu STIR o 3 miesiące nie musi być oparte na postępowaniu dowodowym przeprowadzonym przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej. Nie jest również konieczne wysłuchanie wyjaśnień danego podatnika lub świadków.

Należy podkreślić, że walka z nieprawidłowościami w zakresie podatku VAT jest zadaniem bardzo istotnym z punktu widzenia interesów ekonomicznych państwa. Instytucje publiczne muszą posiadać skuteczne, nowoczesne narzędzia do walki z nadużyciami i przestępstwami tego typu. Istotne jest jednak zachowanie równowagi między walką o interesy ekonomiczne i finansowe państwa a wolnością prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, Konstytucja RP w art. 45 pkt 1 stanowi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. W tym kontekście, blokowanie rachunku bankowego podmiotu kwalifikowanego na okres nawet 3 miesięcy na mocy arbitralnej decyzji urzędniczej i bez zapewnienia właściwej ochrony interesów podmiotu objętego taką sankcją może naruszać to konstytucyjne prawo.

Wobec powyższego, proszę o przedstawienie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy Ministerstwo Finansów, opierając się na wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zamierza podjąć inicjatywę legislacyjną, która doprowadzi do przyjęcia przepisów ściśle regulujących zasady odwołania od decyzji Krajowej Administracji Skarbowej o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego podjętej w oparciu o mechanizm STIR?
 2. Czy Ministerstwo Finansów, w oparciu o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zamierza podjąć działania legislacyjne w celu przyjęcia przepisów, które określą precyzyjnie warunki złożenia wyjaśnień przez podmiot kwalifikowany objęty decyzją o blokadzie rachunku podjętej na podstawie mechanizmu STIR?
 3. Czy Ministerstwo Finansów, w oparciu o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zamierza podjąć działania legislacyjne w celu przyjęcia przepisów, które określą precyzyjnie warunki złożenia wyjaśnień przez świadków zgłoszonych przez podmiot objęty decyzją o blokadzie rachunku podjętą na mocy mechanizmu STIR?
 4. Czy w ocenie Ministerstwa Finansów przepisy pozwalające na zablokowanie rachunku podmiotu kwalifikowanego na 3 miesiące bez przeprowadzenia postępowania dowodowego przez Krajową Administrację Skarbową nie godzą w wolność prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce?
 5. Czy w ocenie Ministerstwa Finansów przepisy pozwalające na zablokowanie rachunku podmiotu kwalifikowanego na 3 miesiące bez przeprowadzenia postępowania dowodowego przez Krajową Administrację Skarbową nie tworzą ryzyka, że podmioty gospodarcze, które nie złamały prawa, zostaną niesłusznie objęte decyzją poważnie utrudniającą prowadzenie działalności gospodarczej?

Poseł Aldona Młyńczak

3 stycznia 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 28610 w sprawie przepisów regulujących działanie systemu STIR, które mogą poważnie zaszkodzić polskim przedsiębiorstwom

W związku z interpelacją Pani Poseł Aldony Młyńczak z dnia 10 stycznia 2019 r. nr 28610 w sprawie przepisów regulujących działanie systemu STIR, które mogą poważnie zaszkodzić polskim przedsiębiorstwom, uprzejmie wyjaśniam.

I. Celem ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zwanej dalej „ustawą STIR” jest uszczelnienie systemu podatkowego, w szczególności ograniczenie luki w podatku VAT. W ostatnich dwóch latach dzięki podjętym działaniom i wytężonej pracy Krajowej Administracji Skarbowej1) luka w VAT ulega stopniowemu zmniejszeniu. Według szacunków MF w 2017 r. luka w VAT zmniejszyła się do ok. 14 proc. potencjalnych wpływów z tego podatku. Ustawa STIR pełni istotną funkcję prewencyjną. Najważniejsze zmiany ustawa STIR wprowadziła w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.2)) m.in. wprowadzając nowy dział IIIB Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

II. Ustawa STIR uruchomiła system przekazywania informacji bankowych i ich analizy w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „Szef KAS”) otrzymuje codziennie informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy STIR (tj. innych niż rachunki osób fizycznych służące do celów prywatnych), a także o transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych i rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Wszystkie informacje są przesyłane automatycznie i elektronicznie za pośrednictwem izby rozliczeniowej.

Analiza ryzyka wystąpienia wyłudzeń skarbowych przeprowadzana na podstawie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »