Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa

Interpelacja nr 32918 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu odbywanego przez bezrobotnych do doświadczenia zawodowego

Szanowny Panie Ministrze,

działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.), proszę o przedstawienie informacji oraz podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie.

Sejmik Województwa Podkarpackiego podjętą 27 kwietnia 2015 r. uchwałą nr VII/150/15 przyjął stanowisko dotyczące organizacji staży zawodowych. W uchwale Radni wnioskują o zmianę przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu, który odbywają bezrobotni, a w szczególności absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych do doświadczenia zawodowego oraz powodują, że staż nie jest zaliczany do wymaganej praktyki w danym zawodzie regulowanym.

Staż w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest formą szkolenia, ale nie kończy się formalnym potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji, tak jak w przypadku szkoleń zawodowych. Staż jest jednym z najbardziej popularnych instrumentów rynku pracy. W województwie podkarpackim w 2014 roku na tę formę aktywizacji skierowano 16 452 osoby bezrobotne, a na stypendia i składki ubezpieczeniowe za okres stażu wydatkowano 97 286 200 zł.

Dlatego mając na uwadze racjonalność i efektywność wydatkowania środków Funduszu Pracy konieczne jest uregulowanie kwestii prawnych dotyczących wliczania stażu organizowanego przez PUP do wymaganej praktyki w zawodach regulowanych oraz zaliczenia stażu do wymaganego doświadczenia zawodowego. Spowoduje to, że w znaczący sposób wzrośnie efektywność tej formy wsparcia osób bezrobotnych, a pracodawcy uzyskają potwierdzenie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz umiejętności osób, które ubiegać się będą u nich o zatrudnienie po ukończeniu stażu.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo dostrzega potrzebę zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu odbywanego przez bezrobotnych do doświadczenia zawodowego?
  2. Czy i kiedy możliwe jest wprowadzenie w/w zmian?

Kazimierz Moskal

Odpowiedź na interpelację nr 32918 w sprawie zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu odbywanego przez bezrobotnych do doświadczenia zawodowego

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Kazimierza Moskala w sprawie zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu odbywanego przez bezrobotnych do doświadczenia zawodowego, przekazaną wystąpieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 9 czerwca 2015 r. znak: K7INT32918, uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.

Poruszone w interpelacji kwestie organizacji staży, a w szczególności staży w zawodach prawnie regulowanych są mi znane, gdyż z pytaniami w tych sprawach zwracają się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zarówno zainteresowane osoby bezrobotne, jak i publiczne służby zatrudnienia.

W wielu zawodach regulowanych prawnie uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania prac w określonym obszarze wiąże się z koniecznością odbycia stosownej praktyki (posiadania stażu pracy). Warunki uzyskania kwalifikacji lub uprawnień zawodowych określają poszczególni ministrowie, jak np. Minister Zdrowia, w którego gestii leżą przepisy dotyczące wykonywania zawodów medycznych.

Przepis art. 79 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) stanowi wprost, że okresów odbywania stażu przez bezrobotnego nie wlicza się do praktyki określonej w odrębnych przepisach, wymaganej do wykonywania niektórych zawodów. Zatem, co do zasady bezrobotni nie powinni być kierowani na takie formy aktywizacji zawodowej jak staż w zawodach regulowanych, gdyż okres takiego stażu nie będzie zaliczany jako niezbędna praktyka zawodowa wymagana do zdobycia kwalifikacji/ uprawnień w zawodach regulowanych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy odrębne stanowią inaczej.

Istnieją zawody regulowane, w których staż może być wliczony do okresu wymaganej praktyki pod warunkiem przygotowania programu zgodnie z przepisami regulującymi dany zawód; dotyczy to m.in. pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czy zawodu technika farmaceutycznego.

Ministerstwo Pracy nie ma wpływu na ustalanie treści poszczególnych programów staży dla bezrobotnych. Zadanie to pozostaje w kompetencji pracodawców i powiatowych urzędów pracy. Możliwość odbycia stażu powinna wynikać z indywidualnego planu działania sporządzonego dla bezrobotnego i mieścić się w ustalo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »