Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

27.09.2017

Stawka VAT zmorą branży spożywczej. Będzie łatwiej?

Mając na uwadze problemy podatników z uzyskaniem ochrony prawnej w związku z zaklasyfikowaniem towarów lub usług z zastosowaniem klasyfikacji statystycznych informuję, że obecnie MF prowadzi prace mające na celu analizę sposobów identyfikacji towarów i usług m.in. na potrzeby określenia zakresu stosowania obniżonych stawek VAT, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia instrumentów dających podatnikom oraz organom podatkowym większej pewności co do prawidłowości zastosowanych stawek tego podatku - poinformował Paweł Cybulski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Interpelacja nr 14035 do ministra finansów w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz sporów sądowych dotyczących stawki podatku VAT na żywność

Szanowny Panie Premierze!

Dnia 3 lipca 2017 r. opublikowany został raport „Niestrawny VAT na żywność” polskiej firmy doradczej Grant Thornton. Wynika z niego, że Skarb Państwa ponosi z tytułu zróżnicowania stawek podatku od towarów i usług (VAT) na artykuły żywnościowe znaczące wydatki, związane ze sporami na tle określenia właściwej stawki podatku.

Jest to konkluzja tym bardziej niepokojąca, że podatnicy wnioskujący o wydanie na ich rzecz interpretacji indywidualnych, o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zmianami; dalej: Ordynacja podatkowa), nie otrzymują w ramach tych interpretacji ochrony prawnej w tym zakresie. Organy wydające interpretacje indywidualne konsekwentnie odmawiają określania grupowania PKWiU 2008 na podstawie nawet szczegółowego opisu produktu. Zamiast tego domagają się, by podatnik dokonał takiej klasyfikacji sam i zastrzegają, że jeżeli dokonał jej w sposób nieprawidłowy, otrzymana interpretacja nie zapewnia ochrony prawnej.

Jest to sytuacja, w której podatnicy są de facto pozbawieni możliwości zabezpieczenia prawidłowości swoich rozliczeń podatkowych. Jak trafnie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt. I FSK 1114/10 (dalej: Wyrok NSA), skoro ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221; dalej: ustawa VAT) wiąże stawkę podatku z grupowaniem PKWiU 2008 produktu lub usługi, odmowa określenia grupowania przez organ podatkowy jest sprzeczna z funkcją gwarancyjną instytucji interpretacji podatkowej.

Zgodzić się można z autorami raportu, którzy twierdzą, że ujednolicenie stawek obniżonych VAT na żywność doprowadziłoby do uproszczenia rozliczeń podatników podatku od towarów i usług. W rozważaniach, czy taka inicjatywa jest zasadna, należy uwzględnić również spadek nakładu pracy urzędników i sędziów, z jakim wiązałoby się uproszczenie systemu podatkowego w ten sposób, oraz zaniechanie ponoszenia przez Skarb Państwa wydatków na uczestnictwo w sporach w tym przedmiocie.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.), uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Ile interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b Ordynacji podatkowej, mających za przedmiot określenie właściwej stawki VAT na artykuły spożywcze i napoje (dział 10 i 11 PKWiU 2008), zostało wydanych w 2015 r., 2016 r. i w pierwszym półroczu 2017 r.?
 2. W ilu sporach przed sądami administracyjnymi, mających za przedmiot określenie właściwej stawki VAT na artykuły spożywcze i napoje (dział 10 i 11 PKWiU 2008), Minister Finansów był stroną w 2015 r. i 2016 r.?
 3. W ilu sporach, o których mowa w pytaniu 2, zostały wydane wyroki uchylające lub zmieniające akty stosowania prawa Ministra Finansów (Minister Finansów przegrał)?
 4. Jaki był łączny koszt uczestnictwa Ministra Finansów w sporach, o których mowa w pytaniu 2, w szczególności obejmujący wynagrodzenia pełnomocników Ministra Finansów oraz koszty postępowania, których pokrycie przez Ministra Finansów zostało w nich zasądzone?
 5. Stroną ilu sporów zawisłych przed sądami administracyjnymi, mających za przedmiot określenie właściwej stawki VAT na artykuły spożywcze i napoje (dział 10 i 11 PKWiU 2008), jest Minister Finansów na dzień udzielania odpowiedzi na niniejsze pytanie?
 6. Czy dyrektor KIS respektuje lub zamierza w przyszłości respektować tezy wyroku NSA, zgodnie z którymi jest obowiązany do dokonania klasyfikacji statystycznej na podstawie opisu stanu faktycznego załączonego przez podmiot wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b Ordynacji podatkowej? Jeżeli nie, proszę o odpowiedzi na pytania:
  1. Jaki jest powód takiego postępowania?
  2. Czy interpretacja indywidualna, w której podatnik przywołał klasyfikację statystyczną określoną przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, a organ wydający interpretację nie zanegował tejże klasyfikacji, daje podatnikowi ochronę prawną w zakresie określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług?

Poseł Adam Andruszkiewicz

5 lipca 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 14035 w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz sporów sądowych dotyczących stawki podatku VAT na żywność

Szanowny Panie Marszałku
Odpowiadając na interpelację nr 14035 z dnia 19 lipca 2017 r., Pana Adama Andruszkiewicza Posła na Sejm RP, w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz sporów sądowych dotyczących stawki podatku VAT na żywność przedstawiam odpowiedzi na poszczególne pytania, zawarte w przedmiotowej interpelacji, oparte na informacjach przekazanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – organu właściwego w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych przepis...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »