Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

06.12.2018

Stawka VAT: Sprzedaż projektu z przeniesieniem praw autorskich

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, którym może być również np. projekt budowy (przebudowy) dróg, chodników oraz skrzyżowań, posiadający indywidualny charakter własnego pomysłu. Jak wynika z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej, ustalony w jakiejkolwiek postaci.

Stan faktyczny

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznego projektowania. Usługi te sklasyfikowane są pod numerem PKWiU 74.10.12.0, 74.10.19.0. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT, a swoje usługi wykonuje dla firm. Świadczy Pan kompleksowe usługi wykonania projektów wraz z przeniesieniem praw autorskich do projektu na rzecz nabywcy. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jest Pan twórcą, a wykonywane przez Pana projekty stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim - art. 1 ust. 2 pkt 6. Umowy, które zostały przez Pana zawarte obejmują wykonanie dokumentacji projektowej zarówno na budowę, jak i przebudowę dróg, chodników oraz skrzyżowań.

W ramach podpisanych umów:

 • na przygotowanie projektu na przebudowę dróg powiatowych oraz przebudowę skrzyżowania głównym założeniem była budowa ronda, miejsc parkingowych, nowych chodników;

 • poszerzenie i wzmocnienie jezdni, zaprojektowanie odwodnienia, zaplanowanie zieleni oraz obiektów małej architektury. Konieczna była zmiana osi i szerokości drogi na całej jej długości;

 • na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi prowadzącej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należało w ramach projektu zaplanować nową oś i szerokość jezdni a także wybrać rodzaj nawierzchni i jej konstrukcję. Ponadto należało zaprojektować nowy chodnik, zjazdy do posesji, pas zieleni oraz obiekty małej architektury (ławki);

 • na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika, należało wybrać rodzaj nowej nawierzchni, jej konstrukcję, skorygować przebieg i szerokość chodnika, zaprojektować zjazdy i dojścia do posesji, sposób odwodnienia, pas zieleni wraz z nasadzeniami drzew oraz obiekty małej architektury (ławki);

 • na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej, należało wyznaczyć przebieg osi nowej jezdni i jej szerokość oraz konstrukcję na całej długości, ponadto należało zaplanować nowy chodnik oraz miejsca postojowe i pas zieleni.

Praca nad wszystkimi wyżej wymienionymi projektami wymagała ustalenia lokalizacji wszystkich wymienionych elementów, wpasowanie ich w otaczający teren pod względem wymiarów oraz pod względem estetycznym.

Zgodnie z zapisem ustawy prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U.1994 nr 89 poz. 414 ) przebudowa obejmuje: wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Nadmienić trzeba, że w przypadku dróg są jednak dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Oznacza to, że w ramach projektu można dowolnie zmieniać wszelkie parametry istniejącej drogi, pod warunkiem wykonania wszystkich prac w granicach działki przeznaczonej pod budowę.

Każdy wykonany projekt można wykorzystać tylko i wyłącznie w danej lokalizacji i nie ma możliwości powielania ich na innych działkach. Spowodowane jest to tym, że każda działka drogowa ma inne wymiary, ukształtowanie terenu oraz inny rodzaj istniejącego zagospodarowania.

W związku z powyższym nie można uznać, że którykolwiek z tych projektów jest projektem powtarzalnym.

Za wykonane konkretnego projektu otrzymuje Pan łączne wynagrodzenie, które obejmuje: wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz przeniesienie na rzecz zamawiającego własności autorskich praw majątkowych do całości opracowań stanowiących przedmiot zamówienia.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy ma Pan prawo zastosować stawkę VAT 8 % do wykonywanych usług polegających na tworzeniu projektów urbanistycznych na budowę oraz przebudowę dróg, chodników oraz skrzyżowań, wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do projektu na nabywcę?

Stanowisko wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do zastosowania stawki 8% podatku VAT na wykonywane usługi polegające na tworzeniu projektów urbanistycznych na budowę oraz przebudowę dróg, chodników oraz skrzyżowań wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do projektu na nabywcę.

W załączniku nr 3 do ustawy VAT w pozycji 181 załącznika wymieniono usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, które bez względu na symbol PKWiU są opodatkowanie 8% podatkiem VAT. Natomiast w myśl przepisu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U z 2018r. poz. 1191 z poźn. zm) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wątłości przeznaczenia i sposobu wyrażania.

Wykonane przez Pana projekty powstają ze źródeł pracy człowieka, stanowią przejaw działalności twórczej oraz posiadają indywidualny charakter. W związku z czym nie należą do zamkniętego katalogu dzieł wymienionych w art. 4 ustawy o prawach autorskich.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »