Stawka VAT na wstęp na siłownię, zajęcia fitness lub saunę

Pytanie podatnika: Czy sprzedaż biletów i kart wstępu na siłownię, zajęcia fitness lub saunę będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 maja 2015r. (data wpływu 13 maja 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT 8% dla usług obejmujących wstęp na siłownię, zajęcia fitness lub saunę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 13 maja 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT 8% dla usług obejmujących wstęp na siłownię, zajęcia fitness lub saunę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą PHU „H.”. Działalność ta polega na prowadzeniu klubu fitness. Klub zapewnia osobom fizycznym oraz zorganizowanym grupom różnego rodzaju usługi związane z rekreacją.
Usługi te obejmują:

  • Możliwość wstępu na siłownię wyposażoną w sprzęt służący utrzymaniu dobrej kondycji (bieżnie, rowery pionowe i poziome, itp.). W przypadku korzystania z siłowni klienci mają możliwość skorzystania z pomocy Koordynatora obsługi siłowni, który udziela informacji w zakresie sposobu korzystania oraz prawidłowego wykonywania ćwiczeń na danym urządzeniu; jego zadaniem jest również czuwanie nad bezpieczeństwem klientów w zakresie udzielenia pierwszej pomocy i wezwania odpowiednich służb medycznych.
  • Możliwość wstępu na zajęcia fitness prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora na sali wyposażonej w niezbędny sprzęt do wykonywania ćwiczeń; instruktor demonstruje i objaśnia grupie cel wykonywania ćwiczeń oraz zasady obowiązujące przy ich wykonywaniu, biorąc w nich aktywny udział; instruktor jest dostępny jednocześnie dla wszystkich osób uczestniczących w zajęciach - nie jest zatem dedykowany żadnej osobie na wyłączność
  • Możliwość korzystania z sauny

Korzystanie z obiektu uzależnione jest od wykupienia biletu jednorazowego bądź karnetu czasowego. W ramach prowadzonej działalności wnioskodawca czasami oferuje swoim klientom trening personalny. Polega on na przydzieleniu osobistego trenera, który zajmuje się układaniem indywidualnego zestawu ćwiczeń oraz uczeniem prawidłowego ich wykonywania. Jego zadaniem jest również monitorowanie wyników oraz indywidualna motywacja klienta. Praca z trenerem personalnym znacznie przyspiesza osiąganie celów poszczególnych ćwiczeń. Wszelkie indywidualne usługi instruktorskie i trenerskie rozliczane są jako osobna opłata ponoszona przez klientów poza biletami wstępów oraz karnetami.

Dotychczas wszystkie usługi sprzedawane były z podstawową stawką VAT.
Wnioskodawca zamierza opodatkować usługi wstępu na siłownię, zajęcia fitness, oraz saunępreferencyjną stawką VAT w wysokości 8%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy sprzedaż biletów i kart wstępu na siłownię, zajęcia fitness lub saunę będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy, bilety i karty wstępu na siłownię, zajęcia fitness oraz saunę mogą być opodatkowane stawką VAT w wysokości obniżonej, tj. 8%.

Uzasadnienie:
Wymienione w pytaniu usługi świadczone przez Wnioskodawcę, mieszczą się w kategorii usług wymienionych w załączniku nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług. I tak, w poz. 186 przedmiotowego załącznika ustawodawca wymienił „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”. Dodatkowo ustawodawca wskazał, że w/w usługi podlegają opodatkowaniu stawką preferencyjną bez względu na symbol PKWiU. Zatem oferowanie usług w zakresie wstępu na siłownię, saunę i zajęcia fitness, będących usługami związanymi z rekreacją może korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014r., sygn. akt I FSK 311/13.

Warto nadmienić, że stanowisko wnioskodawcy jest zgodne z interpretacją ogólną Ministra Finansów nr PT1/033/32/354/LJU/14 z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności o których mowa w poz. 186 załącznika do Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2014r., poz. 53. Podziela ona stanowisko NSA zawarte w w/w wyroku. W swoim dokumencie Minister stwierdza że: „... należy - na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness, czy aerobik, ale również taką aktywność jak korzystanie z sauny...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »