Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.03.2016

Stawka VAT na sprzedaż gotowych posiłków i dań

Pytanie podatnika: Czy dostawa gotowych dań przygotowywanych w zakładzie przedsiębiorstwa, następnie dostarczanych bezpośrednio do klienta stanowi dostawę gotowych dań i może korzystać z 5% stawki podatku od towarów i usług według poz. 28 załącznika nr 10 do Ustawy (art. 41 ust. 2a)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży gotowych posiłków i dań – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 15 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży gotowych posiłków i dań.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność prowadzi w zakresie:

  1. gastronomii,
  2. produkcji gotowych posiłków i dań.

Rodzaj działalności wspomniany ww. punktach prowadzony jest w odrębnych lokalach, przez osobny personel oraz wykorzystując odrębną infrastrukturę.

Wniosek o interpretację dotyczy jedynie produkcji gotowych posiłków i dań PKD 10.85.Z.
W zakresie indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawca oferuje sprzedaż gotowych dań o określonej kaloryczności. Nabywcami są wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Klient dokonuje zamówienia poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej lub telefonicznie, wybierając jeden bądź więcej z dostępnych w ofercie produktów.

Dania przygotowywane są przez pracowników z uprzednio kupionych półproduktów, następnie są pakowane oraz dostarczane do klienta. Sprzedawane posiłki są przygotowywane zgodnie z zamówieniami złożonymi przez klientów, dostarczane w opakowaniach wraz z jednorazowymi sztućcami oraz wydawane w jednorazowych reklamówkach (!). Produkcja posiłków następuje w wynajmowanym lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. W lokalu odbywa się jedynie produkcja dań, nie ma możliwości spożycia przygotowanych posiłków wewnątrz lokalu z lub bez obsługi kelnerskiej. Klienci zamawiając dania z dostawą nie korzystają z infrastruktury znajdującej się w lokalu.

Sprzedaż dań, będących przedmiotem niniejszego wniosku, należy traktować jako gotowe posiłki i dania sklasyfikowane według PKWiU 10.85.1, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu pow. 1,2%. Przedmiotowe dania nie zawierają napojów alkoholowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy dostawa gotowych dań przygotowywanych w zakładzie przedsiębiorstwa, następnie dostarczanych bezpośrednio do klienta stanowi dostawę gotowych dań i może korzystać z 5% stawki podatku od towarów i usług według poz. 28 załącznika nr 10 do Ustawy (art. 41 ust. 2a)?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Przez pojęcie sprzedaży - zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - rozumie się zarówno odpłatną dostawę towarów, jak i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stawka podatku - zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast w myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, wymienione zostały „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”, sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 10.85.1.

Uwzględniając całokształt regulacji dotyczących sprzedaży dań, których sposób przygotowania jak i dostarczenia został opisany w części G poz. 80 wniosku, powoduje iż mamy do czynienia z dostawą towarów. Dostawa ta została sklasyfikowana według PKWiU 10.85.1 jako gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Wobec powyższego zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku od towarów i usług wynosi 5%. Sprzedawane przez Wnioskodawcę dania spełniają definicję towaru zawartą w art. 2 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, według którego pod pojęciem towar należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na mocy umowy zawartej z klientem wykonuję świadczenie, którego konsekwencją jest powstanie dania gotowego dania oraz przeniesienie prawa do rozporządzania nim jak właściciel. Czynności usługowe jakie pojawiają się przy dostawie gotowego dania mają jedynie charakter pomocniczy przy całej transakcji polegającej na dostawie towarów.

Wspomniane elementy usługowe to przede wszystkim przygotowanie, pakowanie i dowóz posiłku do klienta. Elementy te stanowią jedynie część świadczenia złożonego jakim jest dostawa towarów i nie mogą decydować o charakterze usługowym całej transakcji.

Należy podkreślić, iż w tej sprawie wielokrotnie wypowiadał się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Organ ten podkreślał, że o klasyfikacji świadczeń złożonych decyduje charakter świadczenia dominującego. Co więcej, element dominujący określa się z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Przykładowo w wyroku z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94 Faaborg - Gelting Linien A/S, Trybunał uznał iż aby daną transakcję sklasyfikować jako dostawę towarów lub świadczenie usług należy uwzględnić wszystkie okoliczności jej zawarcia. TSUE podkreśla, iż usługi gastronomiczne/restauracyjne charakteryzuje zespół cech i działań, z których zdecydowaną większość stanowią usługi i tak co do zasady należy je traktować. Jednakże, inaczej jest w przypadku gdy transakcja dotyczy dań sprzedawanych na wynos i nie towarzyszą jej usługi mające na celu poprawę konsumpcji na miejscu z wykorzystaniem infrastruktury lokalu.

Warto również zauważyć, iż podobne stanowisko dotyczące opodatkowania dostawy gotowych dań zostało zajęte przez Dyrektorów Izb Skarbowych w wydanych już wcześniej interpretacjach indywidualnych dotyczących analogicznych przypadków IPTPP2/443-230/13-4/IR wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, czy IBPP2/4512-862/15/RSz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach oraz IPPP2/4512-922/15-5/AO przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie). Według przytoczonych interpretacji przygotowanie posiłków na wynos dla celów podatku od towarów i usług traktowane jest jako dostawa towarów, nawet gdy niezbędne jest dokonanie dodatkowych czynności mających na celu zapewnienie właściwego przygotowania posiłku.

Zd...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »