Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.01.2015

Stawka VAT na montaż rolet zewnętrznych

Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadcząca usługi montażu rolet zewnętrznych przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku oraz powyższym uzupełnieniu tego wniosku może zastosować dla wykonywanej przez siebie usługi obniżoną stawkę podatku od towarów i usług 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 września 2014r. (data wpływu 30 września 2014r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu 19 listopada 2014r. oraz pismem z 16 grudnia 2014r. (data wpływu 18 grudnia 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla montażu rolet zewnętrznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu 19 listopada 2014r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla montażu rolet zewnętrznych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 grudnia 2014r. (data wpływu 18 grudnia 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 grudnia 2014r. znak: IBPP2/443-971/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca montuje trzy rodzaje rolet zewnętrznych:

  • rolety zewnętrzne w systemie adaptacyjnym, polegającym na trwałym przymocowaniu rolety do okna oraz wprowadzeniu przez okno sterownika rolety. Usunięcie rolety z okna, na którym została zamontowana powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie okna, w wielu przypadkach elewacji budynku a także szpalet wewnętrznych okna.
  • rolety zewnętrzne w systemie natynkowym, polegającym na trwałym przymocowaniu rolety do elewacji bądź fasady budynku. Usunięcie rolety z elewacji bądź fasady budynku, na którym została zamontowana powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie elewacji bądź fasady a także ściany wewnętrznej budynku.
  • rolety zewnętrzne w systemie podtynkowym, polegającym na trwałym przymocowaniu rolety do okna w sposób umożliwiający zabudowę jej górnej części elewacją budynku. Usunięcie rolety w tym wypadku skutkuje trwałym i nieodwracalnym uszkodzeniem okna, elewacji a także ściany wewnętrznej budynku.

Wnioskodawca nadmienił, że w powyższych systemach można zastosować technologię zwijana automatycznego co skutkuje wykonaniem dodatkowej instalacji elektrycznej. Usunięcie takiej rolety wiąże się z uszkodzeniem instalacji bądź jej nieprawidłowym działaniem.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że:
1.Usługi będące przedmiotem wniosku wykonywane są w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, w których świadczone są usługi stanowiące przedmiot wniosku nie przekracza 150 m2, natomiast powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych nie przekracza 300 m2.
2.Wnioskodawca zawiera jedną umowę na wykonanie usługi montażu, a nie dwie odrębne umowy: dostawy towaru i jego montażu. Przedmiotem sprzedaży zgodnie z umową zawieraną pomiędzy Wnioskodawcą a klientem jest wykonanie obmiaru z natury, wytworzenie lub zakup elementów zlecenia, ewentualne konfekcjonowanie elementów w siedzibie firmy, transport oraz usługa zamontowania wraz przygotowaniem miejsca do instalacji.
3.Dominującym elementem jest wydanie materiału, waha się w granicach od 60% do 80%.
4.Obmiar, wytworzenie lub nabycie towaru, transport oraz usługa zamontowania wraz z przygotowaniem miejsca do instalacji.
5.Obiekty, w których są zamontowane rolety zewnętrzne uzyskują nowe parametry użytkowe oraz techniczne, unowocześnienie oraz usprawnienie obiektów, a także podwyższenie wartości obiektu. Nowe parametry użytkowe oraz techniczne obiektów, uzyskane w następstwie montażu rolet zewnętrznych, polegają w szczególności na ograniczeniu ilości energii zużywanej na ogrzanie obiektu w okresie grzewczym oraz na ograniczeniu energii zużywanej na utrzymanie niskiej temperatury w obiekcie w okresie letnim. Ponadto w następstwie montażu rolet zewnętrznych budynki oraz ich części uzyskują ochronę przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przedłużając funkcjonalność i sprawność danego obiektu. Skutkiem montażu rolet nie jest wyłącznie wzbogacanie obiektów o dodatkowe elementy wyposażenia, ale trwałe połączenie z budynkiem materiałów/elementów wybranych przez usługobiorcę podnosząc w sposób znaczący walory użytkowe budynku.
6.Cena obejmuje obmiar, wytworzenie lub nabycie towaru, transport oraz usługę zamontowania wraz z przygotowaniem miejsca do instalacji.
7.Procentowa kalkulacja zużytych materiałów w całkowitej wartości transakcji nie jest stała; szacunkowa wartość ta waha się w granicach od 60% do 80%.
8.Następuje wyłącznie jedno fakturowanie na wykonanie usługi montażu.
9.Montaż rolet jest wykonywany w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonym w przepisie art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, w których świadczone są usługi stanowiące przedmiot wniosku nie przekracza 150 m2, natomiast powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych nie przekracza 300 m2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 16 grudnia 2014r.):

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadcząca usługi montażu rolet zewnętrznych przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku oraz powyższym uzupełnieniu tego wniosku może zastosować dla wykonywanej przez siebie usługi obniżoną stawkę podatku od towarów i usług 8%?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 16 grudnia 2014r.):

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 8%, 5% i 0%. Po myśli art. 41 ust. 2 wskazywanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
W myśl art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowiącego, że stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (tj. obecnie 8%), stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w klasie 1264 PKOB budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Przy tym zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m, zaś w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Prócz dostawy i budowy obiektu budowlanego stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8% stosowana jest także w przypadku remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. W rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, szerokość.<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »