Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.12.2012

Stawka VAT na bilet wstępu do parku rozrywki

Z uzasadnienia: Nie można ograniczać stosowanie stawki 8% tylko do opłaty za "wstęp" do danego obiektu, na określony teren itd. w celu zachowania biernego czyli przykładowo oglądania filmu, spektaklu teatralnego, meczu, zaś wstęp do obiektu w którym nabywca biletu (uiszczający opłatę) będzie aktywnie korzystał z wyposażenia tego obiektu na przykład z urządzeń na placu zabaw, czy z urządzeń parku linowego nie będzie przez tą stawkę objęty. Trzeba zauważyć, że podatnik nie wskazuje, by klienci po wejściu do parku rozrywki korzystali z pomocy, "szkolenia", czy rad osób "pracujących" w tym parku tj. opiekunów, trenerów itd.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Maria Serafin-Kosowska /spr./ Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska SO del. Jarosław Szaro Protokolant ref. st. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 listopada 2012 r. sprawy ze skargi T. M. i A. Ch. - wspólników spółki cywilnej "A" w G.M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia[...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżoną interpretację,
2) określa, że interpretacja wymieniona w pkt. 1) nie może być wykonana do chwili uprawomocnienia się wyroku,
3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz T. M. i A. Ch. - wspólników spółki cywilnej "A" w G.M. kwotę 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Indywidualną interpretacją z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Minister Finansów stwierdził, że stanowisko spółki cywilnej "A" (dalej: spółka/skarżąca) przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2012 r. i uzupełnione pismem z dnia 17 maja 2012 r., o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży biletu wstępu do parku rozrywki w ramach którego można korzystać z obiektów i atrakcji znajdujących się na terenie parku - jest nieprawidłowe.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Działalność spółki to prowadzenie parku rozrywki obejmującego plac zabaw dla dzieci i park linowy. Na obiekty te będą sprzedawane bilety wstępu o różnej wartości. W ramach biletu wstępu do parku rozrywki, dzieci i dorośli mogą korzystać z placu zabaw oraz torów linowych, w zależności od rodzaju wykupionego biletu. Usługi gastronomiczne działającego na terenie parku baru nie są uwzględnione w cenie biletu i są rozliczane oddzielnie.

W takim stanie faktycznym spółka zadała pytanie czy usługa, którą świadczy, polegająca na umożliwieniu klientowi (indywidualnemu lub grupie) wstępu na poszczególne atrakcje, skorzystania z danych atrakcji, powinna być opodatkowana 8% stawką podatku od towarów i usług jako usługa związana z rozrywką i rekreacją - usługa w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne?

Uzasadniając swoje stanowisko spółka powołała się na art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej zwaną także ustawą VAT) zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%, a stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 ustawy, wynosi 8% oraz na treść ww. załącznika nr 3, w którym pod pozycją 183 wymieniono usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, a pod pozycją 186 pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. Ponownie podkreśliła, że przedmiotem sprzedaży są bilety wstępu do parku linowego i na plac zabaw i że odwiedzający mogą wykupić bilet wstępu o różnej wartości, korzystać z różnych obiektów aż do wydatkowania pełnej kwoty. Spółka zaznaczyła, że z uwagi na brak definicji pojęcia "wstępu" w ustawie, jako prawidłowe należy przyjąć rozumienie tego pojęcia wypracowane przez Ministra Finansów w wydawanych przez siebie interpretacjach przepisów prawa podatkowego, w podobnych stanach faktycznych.

Zgodnie ze stanowiskiem zajmowanym w tych interpretacjach (spółka nie powołała się na konkretne pisma), "wstęp" należy rozumieć szerzej niż określenie "bilet wstępu". "Wstęp" oznacza możliwość uczestnictwa w czymś, skorzystania z czegoś i taka definicja, zdaniem spółki, oddaje trafnie istotę świadczonych przez nią usług. Spółka oferuje bowiem możliwość skorzystania z poszczególnych atrakcji, uczestniczenia w zabawie z wykorzystaniem danego urządzenia czy obiektu, czyli możliwość uczestniczenia w czymś, skorzystania z czegoś. Prawo wejścia na dany obiekt, skorzystania z danego urządzenia będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia określonej opłaty, odrębnej za prawo wejścia na każdą z atrakcji.

Spółka podkreśliła, że nie ma racjonalnego uzasadnienia dla odmiennego traktowania wstępu na teren parku linowego, rozumianego jako przekroczenie granic nieruchomości wydzielonej na ten park (za który spółka nie będzie pobierać odrębnej opłaty), od wstępu na teren poszczególnych obiektów i skorzystania z atrakcji. Dlatego stosując takie szerokie pojęcie "wstępu" nie ma podstaw do rozróżniania na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług wstępu na teren parku jako całości, od wstępu na poszczególne obiekty położone w granicach tego parku. Usługę tę, zdaniem spółki, należy sklasyfikować według PKWiU w grupowaniu o symbolu 93.21.10., które obejmuje usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki. Usługi te nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, lecz są opodatkowane stawką 8%, która obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.

Podsumowując, spółka uważa, że usługi wstępu do parku rozrywki oznaczone symbolem 93.21.10. korzystają z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem spółka powinna stosować do powyższych form rekreacji (wejście do parku rozrywki i jednocześnie możliwość korzystania ze wszystkich zamontowanych tam urządzeń i atrakcji) zawartą w cenie biletu wstępu stawkę podatku w wysokości 8% od 1 stycznia 2011 r.

Uznając stanowisko spółki za nieprawidłowe, Minister Finansów podkreślił, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zaś na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1, dodając, że ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi oraz zwolnienia od podatku (art. 41 ust. 2 ustawy VAT). Taki przywilej określony został w załączniku nr 3 do ustawy, gdzie w poz. 183 wymieniono "Usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »