Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.05.2014

Stawka VAT na alarmy i systemy alarmowe

Pytanie podatnika: Czy usługi instalowania, konserwacji, modernizacji, naprawy systemów alarmowych mogą być objęte stawką VAT 8% w sytuacji, gdy odnoszą się do budynków mieszkalnych? Czy wyżej wymienione usługi rozlicza się tak jak usługi budowlane? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2014 r. (data wpływu 11 lutego 2014 r.), uzupełnionym w dniach 7 i 18 kwietnia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stawki podatku dotyczącej instalowania, konserwacji, modernizacji i naprawy systemów alarmowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym – jest prawidłowe,
 • określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług w zakresie instalowania, konserwacji, modernizacji i naprawy systemów alarmowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2014 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniach 7 i 18 kwietnia 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym i określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług w zakresie instalowania, konserwacji, modernizacji i naprawy systemów alarmowych.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się montażem, modernizacją, naprawą i konserwacją systemów alarmowych bez podłączenia do monitoringu oraz z podłączeniem do monitoringu. Urządzenia do montażu, modernizacji, naprawy oraz konserwacji są kupowane u pośredników – hurtownie, sklepy, producenci. Usługi te firma wykonuje u klientów prowadzących działalność gospodarczą, jak i w budynkach mieszkalnych: jednorodzinnych, których powierzchnia nie przekracza 300 m2 oraz lokalach mieszkalnych, których powierzchnia nie przekracza 150 m2.

Procedura montażu systemu alarmowego jest następująca:

 1. zlecenie z działu handlowego do działu montażu i pomiaru obiektu, w którym ma być instalowany system alarmowy,
 2. przeprowadzenie oględzin i ustalenie sposobu montażu (ustalenie zakresu systemu, sposobu montażu),
 3. przygotowanie oferty zgodnie z ustaleniami,
 4. w przypadku akceptacji oferty ustalenie terminu rozpoczęcia montażu,
 5. montaż systemu alarmowego: przygotowanie otworów montażowych, instalacja kabli w ścianach, sufitach, podłogach, zabudowanie zainstalowanych kabli (peszle, listwy, gładzie, tynki, zabudowa płytami),
 6. instalowanie urządzeń: czujki, czujniki, klawiatura systemowa, sygnalizatory, nadajniki).

Każdy system może być podłączony zaraz po montażu, bądź nawet po kilkunastu latach, jak również nigdy do stacji monitorowania. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.
W uzupełnieniach do wniosku wskazano, że Wnioskodawca wykonuje usługi zarówno dla podatników VAT, jak i dla podmiotów niebędących podatnikami VAT – dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wskazane usługi dotyczą budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znacznej większości przypadków konserwacji Wnioskodawca nie używa towarów. Tylko w nielicznych przypadkach są to niskowartościowe towary: śrubki, złączki itp., których wartość nie przekracza 50% tej podstawy.

W przypadku naprawy systemów alarmowych – w niektórych przypadkach również Wnioskodawca nie zużywa towarów, w niektórych przypadkach – nie przekraczają one 50%, a w nielicznych przekraczają one 50% podstawy.

W sytuacji instalowania systemów alarmowych istnieją sytuacje takie, że nie przekraczają 50% i takie, że przekraczają 50% podstawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 • Czy usługi instalowania, konserwacji, modernizacji, naprawy systemów alarmowych mogą być objęte stawką VAT wynoszącą 8% w sytuacji, gdy odnoszą się do budynków mieszkalnych?
 • Czy wyżej wymienione usługi rozlicza się tak jak usługi budowlane – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później niż 30-go dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych – stan do 31 grudnia 2013 r., natomiast od 1 stycznia 2014 r. – z chwilą wystawienia faktury?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi te zaliczają się do PKWiU 43.21.10.1 – Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu. W sytuacji kiedy spełniają one warunki opisane w ustawie o VAT – art. 41 ust. 12a – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych dział 11, prawidłowym jest zastosowanie stawki VAT 8%.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. ustalenie dla takich usług momentu powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit.d ustawy, czyli obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30-go dnia, licząc od dnia wykonania usługi budowlanej lub montażowo-budowlanej.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, którą można wystawić w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku dotyczącej instalowania, konserwacji, modernizacji i naprawy systemów alarmowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym,
 • nieprawidłowe – w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług w zakresie instalowania, konserwacji, modernizacji i naprawy systemów alarmowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 7 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Natomiast, stosownie do treści art. 2 pkt 6 omawianej ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

W myśl przepisu art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Odnosząc się natomiast do momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług zwrócić należy uwagę, że ustawodawca uregulował kwestię dotyczącą powstawania obowiązków podatkowych w podatku od towarów i usług w obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. w art. 19a ustawy.

W myśl obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ww. ustawy).

Stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 2 lit.d cyt. ustawy obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

Oznacza to, że w ww. stanie prawny...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100